Kriminoloji 2015-2016 Vize Sınavı

Kriminoloji 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Marksist Kriminoloji aşağıdakilerden hangisinin bir kolu olarak kabul edilir?

A
Klasik Okul
B
Eleştirel Kriminoloji
C
Pozitivist Okul
D
Neo Klasik Okul
E
insancıl Kriminoloji
Soru 2

“Suçlar ve Cezalar Üzerine Bir Deneme” adlı kitabın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Marks
B
Lombroso
C
Arwin
D
Galton
E
Beccaria
Soru 3

Klasik okulla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
insanlar özgür irade sahibi değillerdir.
B
insanlar rasyoneldir.
C
insanlar hedonisttir.
D
insanlar bencildir.
E
insanlar suç işlemeyi ister.
Soru 4

Suçu biyolojik, psikolojik ve sosyolojik faktörlerin bir ürünü olarak gören kriminoloji okulu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eleştirel Okul
B
Pozitivist Okul
C
Marksist Okul
D
Klasik Okul
E
Neo Klasik Okul
Soru 5

Suç ve sapma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Suç daha büyük bir küme olan sapmanın alt kümesidir.
B
Suç ve sapma birbirileriyle ilişkili fakat farklı kavramlardır.
C
Suç ve sapma kriminolojinin temel ilgi alanını oluşturan olgulardır.
D
Suç ve sapmanın düzenlemeye çalıştığı sosyal alan büyük oranda ortaktır.
E
Çoğu zaman suç ve sapma kavramları arasında bir paralellik bulunur.
Soru 6

Atavistik insan tipinin suçlu insan olduğunu ileri süren aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bentham
B
Locke
C
Beccaria
D
Marx
E
Lombroso
Soru 7

Klasik okula göre suç nedir?

A
Toplumsal sözleşmeyi ihlal etmek
B
Toplumsal yargılara karşı gelmek
C
Toplumsal olguları eleştirmek
D
Toplumsal olaylara katılmak
E
Toplumsal kabulü olmayan gruplar oluşturmak
Soru 8

Mezalim Divanının (mahkemeleri) görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kadılarca verilen cezaların doğruluğunu sınamak
B
Kadıların engelleyemediği resmi görevlilerin keyfi uygulamalarını önlemek
C
Kadılarca verilen cezaların karşı temyiz mahkemesi gereğini yerine getirmek
D
Kadılarca verilebilecek cezaların çerçevesini belirlemek
E
Suçluların sorgusunu yapmak
Soru 9

Lombroso kriminaloid olarak tanımladığı suçlu türüne daha sonra hangi adı vermiştir?

A
ihtiraslı suçlu
B
Tehlikeli suçlu
C
Deli suçlu
D
Suçu alışkanlık haline getiren
E
Tesadüfi suçlu
Soru 10

Jeremy Bentham’ın görüşleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
insan rasyonel davranır.
B
insan altruisttir.
C
insan zahmete katlanmak istemez.
D
insan hedonisttir.
E
insan özgür irade sahibidir.
Soru 11

Özellikle pozitif kriminoloji ekolünde etkili olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Almanya
B
Fransa
C
ABD
D
İtalya
E
İngiltere
Soru 12

Aşağıdaki suçluluk tiplerinden hangisi zeka geriliğinin suç işlemeye neden olduğu yaklaşımını çürütür niteliktedir?

A
Tesadüfi suçluluk
B
Adli suçluluk
C
Beyaz yaka suçluluğu
D
Göreceli yoksulluğun neden olduğu suçluluk
E
ihtiras suçluluğu
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Kohlberg’in ahlaki gelişim modelinde yer alan öğelerden biri değildir?

A
Sosyal sözleşme
B
Bireysellik, menfaat ve karşılık
C
Başkaldırı ve suç
D
Kamu düzenini muhafaza
E
Evrensel ilkeler ve prensipler
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi ani ve tepkisel hareket etmenin suçlu davranışın en önemli psikolojik belirleyicileri olduğunu belirtir?

A
Eleştirel kriminoloji
B
Neo-klasik kriminoloji
C
Klasik kriminoloji
D
Ampirik kriminoloji
E
Pozitif kriminoloji
Soru 15

Bursik ve Grasmick’in benimsedikleri yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yapısal Kontrol
B
Bireysel Kontrol
C
Sistematik Kontrol
D
Merkezi Kontrol
E
Çevresel Kontrol
Soru 16

Sosyal düzensizlik kuramının esas aldığı yaklaşımla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Bireye ve suçluluğa yol açan sosyal ortam ve koşullar üzerine odaklanır.
B
Genetik ve fiziksel özelliklerin suça yol açtığı koşullar üzerine odaklanır.
C
Birey, genetik özellikler ve suça yol açan sosyal ortam ve koşullar üzerine odaklanır.
D
Bireye ve suça yol açan sosyal ortam ve koşullar üzerine odaklanır.
E
Suça ve suçluluğa yol açan sosyal ortam ve koşullar üzerine odaklanır.
Soru 17

Sutherland’ın “Ayırıcı Birliktelikler” teorisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Suçlu davranışın öğrenilmesinin en son aşaması, bireye çok yakın kişilerle olan iletişimidir.
B
Suçlu davranış, diğer bireylerle iletişim halindeyken meydana gelen etkileşim sırasında öğrenilir.
C
Suçlu davranış öğrenilir.
D
Suçlu davranışın öğrenilmesi suç işleme tekniklerini içerir.
E
Suçlu davranışın öğrenilmesi suç işlemeyi haklı çıkaracak gerekçeler içerir.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisinde “mahalledeki kolektif etkinlik” gerçekleşir?

A
Formel kontrol
B
Doğrudan kontrol
C
Enformel kontrol
D
Dolaylı kontrol
E
Çevresel kontrol
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi parokyal kontrolü sağlayan yapılardan biri değildir?

A
Organizasyon
B
Dernek
C
Aile
D
Cemaat
E
Grup
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi suçlu davranışı izah edebilmek için Çağdaş Biyolojik Yaklaşımlar altında geliştirilen görüşlerden biridir?

A
Biyokimya
B
Fizik
C
Sosyoloji
D
Alışkanlık
E
Hukuk
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x