Kriminoloji 2017-2018 Vize Sınavı

Kriminoloji 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kriminolojinin tarihi gelişimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kriminolojinin gelişimi yirminci yüzyılda sanayi ve refah toplumlarında zirvesine ulaşmıştır.
B
David Garland’a göre kriminoloji bilimi yaklaşık 530 sene önce ortaya çıkmıştır.
C
Suç işlenmesinin sebepleri ve cezanın fonksiyonları hakkında her toplumun bir bakış açısı vardır.
D
Kriminoloji de diğer sosyal bilimler gibi köklerini onsekizinci yüzyıl aydınlanma düşüncesinde bulur.
E
Suç ve suçluluk hakkındaki görüş ve telakkiler insanlık tarihi kadar eskidir.
Soru 2

___________ bir anlamda bilimsel polislik anlamına da gelmekte , suçluların tespit edilmesi için kullanılan çeşitli bilimsel verileri araştırmakta ve uygulamaktadır.
Bu cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Sosyoloji
B
Sosyal politika
C
Kriminalistik
D
Balistik
E
Kriminoloji
Soru 3

1764 yılında yayınladığı 'Suç ve Cezalar Hakkında’ adlı eseri ile modern hukuk ve kriminolojinin temellerini atan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Beccaria
B
Bentham
C
Comte
D
Garland
E
Feyerabend
Soru 4

Kriminolojinin temel kavramlarından biri olan Sapma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Suç'tan daha geniş bir kavramdır.
B
Sapma düşük seviyede bir entegrasyonun neticesidir.
C
Sapma ile ilgili toplumsal telakkiler kültürden kültüre farklılık göstermez.
D
Sapma; kurallar, değerler ve beklentileri ihlal eden her türlü davranıştır.
E
Sapma fiilini gerçekleştiren kişiler genellikle 'Sapkın' olarak adlandırılır.
Soru 5

Aydınlanma düşüncesine göre bilgiye ulaşmanın tek kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hürriyet
B
Bilim
C
Hoşgörü
D
Akıl
E
Deneycilik
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Kriminolojinin yakın ilişki içinde olduğu ve faydalandığı bilim dallarından biri değildir?

A
Sosyal politika
B
Astroloji
C
Psikoloji
D
Hukuk
E
Sosyoloji
Soru 7

1937 yılından beri her yıl yayınlanan ve Türkiye'de suç istatistikleri bakımından en önemli kaynak olan istatistik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uluslararası istatistikler
B
Bilimsel istatistikler
C
Adalet istatistikleri
D
Cezaevi istatistikleri
E
Coğrafi istatistikler
Soru 8

Cezaları ve cezaların infazını inceleyen kriminoloji alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Suç profilaksisi
B
Suç ekolojisi
C
Viktimoloji
D
Penoloji
E
Suç etolojisi
Soru 9

Suçluluğu vücut ve beden yapısına bağlayan ve Endomorfik, Mezomorfik ve Ektomorfik tipler olarak vücut tiplerini üç sınıfa ayıran bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gabriel Tardes
B
Sigmund Freud
C
Edwin Sutherland
D
Ernst Kretchmer
E
William Sheldon
Soru 10

Yeni Klasik Teorilerden biri olan Mutat faaliyet teorisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Teori; suç eylemi, suç ve bilhassa suçun işlendiği durum üzerine yoğunlaşır.
B
Teoriye göre sosyolojik değişimlere paralel olarak değişen mutat faaliyetler suçluluk oranlarını etkilememektedir.
C
Teoriye göre bir suçun işlenmesi için üç şeye ihtiyaç vardır: motive olmuş bir fail, uygun bir hedef ve koruyucu kişilerin bulunmaması
D
Teorinin temel görüşü, suçun yoksulluk gibi sosyal sorunlardan etkilenmediği ve her gün ortaya çıkan imkânlardan kaynaklandığı düşüncesidir.
E
Bu teoriye göre günlük hayattaki mutat faaliyetlerin yapısı suç oranını etkilemektedir.
Soru 11

Psikolojik Teoriler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bu teoriler, doğrudan zihnin işleyişine ve bunun insan davranışına nasıl tesir ettiğine yoğunlaşır.
B
Psikoloji, suçun izahında alternatif bir bilimsel temel sunar.
C
Psikanalitik ve Öğrenme teorileri olarak ikiye ayrılır.
D
Psikolojik teoriler Pozitivist anlayıştan ziyade Klasik anlayışa dayanır.
E
Bu teoriler suçu doğrudan kişinin beyninde gerçekleşen bilişsel (cognitive) süreçlere bağlamaktadır.
Soru 12

Sapma'nın her toplumda olabileceğini ve sapıcı davranışların anormal olmadığı tezini ortaya atan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sykes
B
Kant
C
Merton
D
Cohen
E
Durkheim
Soru 13

Eleştirel kriminoloji aşağıdaki bilim adamlarından hangisinin görüşlerine dayanır?

A
Karl Marx
B
Jeremy Bentham
C
Cessare De Beccaria
D
Auguste Comte
E
Immanuel Kant
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi suçluluğu açıklayan teorilerden biri olan sosyolojik teoriler arasında yer almaz?

A
Alt kültür teorileri
B
Çatışma teorisi
C
Marksist teoriler
D
Etiketleme teorileri
E
Psikopatik teoriler
Soru 15

ABD'li kriminolog Lawrence Sherman tarafından ileri sürülen, cezalandırmaya karşı failin verdiği tepkiler üzerine bina edilen ve cezanın olumlu sonuçları da olabileceğini öne süren teori aşağıdakilerden hangisidir?

A
Klasik damgalama teorisi
B
Utandırma teorisi
C
Rasyonel tercih teorisi
D
Başkaldırma teorisi
E
Kontrol teorisi
Soru 16

Şikago okulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bu okulun merkezinde sosyal örgütlenme ve organizasyon sorunları yer alır.
B
Şikago okulu, çalışma yaptığı bölgelerde suçluluk oranlarının azalmasına katkıda bulunmuştur.
C
Şikago okuluna göre, insanların davranışlarını kontrol eden devlet dışı enformel mekanizmaların bulunmayışı suçluluğu azaltmaktadır.
D
Bu okul kriminolojik sosyolojinin şekillenmesinde mühim bir rol oynamıştır.
E
Şikago okulu pratik sonuçlar almayı hedefler.
Soru 17

Teorik düşüncenin son aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Önleme
B
Sonuçlar
C
Gözlem
D
Tahminler
E
Tespit
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Richard Quinney’in suçlulukla mücadele hakkında yapmış olduğu tespitlerden biri değildir?

A
Devlet, hâkim ekonomik sınıfın yani kapitalist hâkim sınıfın menfaatlerine hizmet etmek üzere örgütlenmiştir.
B
Kapitalist toplumun yıkılması ve sosyalist ilkelere dayanan yeni bir toplumun oluşturulması da suç sorununa çözüm olmaz.
C
Ceza hukuku, devletin ve hâkim sınıfın mevcut sosyal ve ekonomik düzeni devam ettirmek için kullandıkları bir araçtır.
D
Kapitalist toplumda suç kontrolü, hâkim sınıfı temsil eden devlet yöneticileri tarafından oluşturulan çok sayıda kurum ve kuruluş tarafından sağlanmaktadır.
E
ileri kapitalizmin çelişkileri, hangi şekilde olursa olsun baskı altında tutulmalarını gerektirmektedir. Burada bilhassa hukuk sistemi marifetiyle tehdit ve şiddet kullanılmaktadır.
Soru 19

__________'ın(nun) görüşlerinin temelinde doğuştan suçluluk olarak tabir edilen tipoloji yatar. Buna göre insanlar sonradan suçlu olmaz, suçlu doğarlar.
Bu cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Garofalo
B
Bentham
C
Kant
D
Liszt
E
Lombroso
Soru 20

Risk toplumu kavramını ilk defa kullanan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ulrich Beck
B
David Garland
C
Austin Turk
D
Karl Marx
E
Lawrence Sherman
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x