Kullanıcı Deneyimi Tasarımı 2016-2017 Vize Sınavı

Kullanıcı Deneyimi Tasarımı 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kullanıcı deneyimi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilenmektedir?

A
Ürünün/hizmetin kullanım sırasında yaşanan sorunlara görsel olarak neler sağladığıyla
B
Kullanıcı ve tasarım arasındaki etkileşime yönelik deneyimleriyle
C
Ürünün/hizmetin rekabet açısından nasıl bir fayda sağlayabileceğiyle
D
Tasarlanan ürünün/hizmetin zamansal ve inançsal karakteristik özellikleriyle
E
Ürün/hizmet tasarlayan uzmanın geliştirirken duygusal olarak neler hissettiğiyle
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi bağlamsal gezinimi ifade eder?

A
Bağlantıların içeriğin içine gömüldüğü gezinimdir.
B
Son noktadaki bir düğümden sadece o düğümün bağlantılı olduğu düğümlere gidilebilen gezinimdir.
C
En son noktadaki bir düğümden ilgili düğümlere bağlantı verilen gezinimdir.
D
Son noktadaki bir düğümden sistem içerisindeki diğer bütün ana düğümlere gidilebilen gezinimdir.
E
Hiyerarşik yapılarda olan gezinimdir.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi kullanıcının ürün/hizmet ile olan ilişkisindeki kritik anlardan biri değildir?

A
ilk kritik an: Fark edilme/Dikkat çekme
B
ikinci kritik an sonrası: Kullandıktan sonra hissettirdikleri
C
ikinci kritik an: Kullanma/Etkileşime girme
D
ilk kritik an öncesi: ihtiyaç hissetme
E
ilk kritik an sonrası: Düşünmeye başlama
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi kullanıcı deneyimini etkilememektedir?

A
Tasarımcının duyguları
B
Kullanıcının geçmiş deneyimleri
C
Etkileşimin gerçekleştiği çevre
D
Kullanıcının beklentileri
E
Ürün ve hizmetin özellikleri
Soru 5

Kullanıcı deneyimi tasarımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kullanıcı deneyimi ürün veya hizmet sağlayan firmalar için karlılığı artırıcı bir unsurdur.
B
Tasarım geliştirme sürecinde yapılan kullanıcı deneyimi yatırımları sonrasında ortaya çıkacak değişiklik, bakım ve eğitim maliyetlerini önemli ölçüde düşürmektedir.
C
Kullanıcı deneyimi tasarım sürecine ürün ya da hizmetin hedef kitlesinin dâhil edilmesiyle ortaya doğru tasarım kararlarının çıkması sağlanmaktadır.
D
Sürdürülebilir kullanıcı memnuniyeti sağlamanın yanında uzun süreli değer algısı yaratmak için kullanıcı deneyimi önemlidir.
E
Kullanıcı deneyimi tasarımı, kullanıcının ihtiyacı ve çevrenin talebi doğrultusunda sadece ürünün görünüşü ve hissettirdiği ile ilgilenmektedir.
Soru 6

Bilgi mimarisinin amacı nedir?

A
Bilgi ilişkilendirme modelleri oluşturmak
B
Bilgiye en az tıkla ulaşmayı sağlamak
C
Bilgiyi sınıflayarak en işlevsel şekilde erişime açmak
D
Bilgi işleme maliyetlerini düşürmek
E
Sunulan bilginin kalitesini arttırmak
Soru 7

Etkileşim tasarımı, kullanıcı deneyimi tasarımı sürecinin hangi aşamasında yapılır?

A
Kapsamı belirleme
B
Strateji geliştirme
C
Görselleştirme
D
iskeleti oluşturma
E
Yapıyı oluşturma
Soru 8

I. Arayüz tasarımı
II. Gezinim tasarımı
III. Bilgi tasarımı
IV. Etkileşim tasarımı
V. Görsel tasarım
Kullanıcı deneyimi tasarımı sürecinde yer alan iskelet oluşturma aşamasındaki adımlar yukarıdakilerden hangileridir?

A
I ve V
B
II ve IV
C
I,II ve III
D
I,III ve IV
E
I,III ve V
Soru 9

I. Görsel tasarım
II. Yapıyı oluşturma
III. Strateji geliştirme
IV. iskeleti oluşturma
V. Kapsamı belirleme
Kullanıcı deneyimi tasarımı sürecindeki aşamaların soyuttan somuta doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
II, III, IV, V, I
B
III, II, V, IV, I
C
III, IV, V, II, I
D
III, V, II, IV, I
E
IV, III, II, I, V
Soru 10

I. Marka deneyimi
II. Kurum deneyimi
III. Kullanıcı deneyimi
Yukarıdakilerden hangileri ürün ya da hizmetin kullanıcı ile bir arayüz vasıtasıyla ilişkilendiği deneyim durumlarından biridir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi “kullanıcı” kavramını ifade eder?

A
Bir mal ya da hizmeti ticari ve mesleki olmayan amaçlarla edinen kişidir.
B
Bir mal ya da hizmetten mesleki olmayan amaçlarla yararlanan kişidir.
C
Bir mal ya da hizmeti ticari olmayan amaçlarla kullanan kişidir.
D
Bir ürün ya da hizmetten yararlanan ve yararlanma olasılığı bulunan kişidir.
E
Bir ürün veya hizmeti satın alma veya kullanma kararını veren kişidir.
Soru 12

Kullanıcı deneyimi tasarımı çalışmalarında hedef kullanıcıların bilgilerinin yanında bağlamsal araştırmada elde edilen bilgilerin toplanan çevresel ve teknik verilerle birlikte analiz edildiği çalışmalar aşağıdakilerden hangisidir?

A
ilişkiler Haritası
B
Kullanım Bağlamı Analizi
C
Bağlamsal Araştırma
D
Kullanım Senaryosu
E
Günlük Çalışması
Soru 13

Kullanıcı deneyimi tasarımı çalışmalarında tasarım amacına yönelik olarak hedeflenen kullanıcıların günlük yaşamlarının gözlemlenmesi ile davranışlarının ve kültürlerinin anlaşılmaya çalışıldığı araştırmalar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sonda
B
Günlük
C
Netnografi
D
Etnografi
E
Persona
Soru 14

I. Yaşamak için gerekli olan beslenme ve güvenlikle ilgili ihtiyaçlar zarurî ihtiyaçlardır.
II. Zaruri olmayan ama mevcudiyetiyle insanı rahatlatan unsurlara duyulan ihtiyaçlar hâcî ihtiyaçlardır.
III. Temel ve asli ihtiyaçların ötesinde insanların düşünce kaygılarını ve estetik beklentilerini karşılayan kemalî ihtiyaçlardır.
Kullanıcı gereksinimlerinde İbn Haldun’un yaptığı ihtiyaçlar sınıflaması ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 15

I. Arayüz tasarımının tutarlılığını arttırmak
II. Hatırlanabilirliği arttırmak
III. Sistem bileşenlerinin etkileşimini arttırmak
IV. Sistem hatalarının yönetimini kolaylaştırmak
Yukarıdakilerden hangileri etkileşim tasarımın amaçlarındandır?

A
I ve II
B
II ve III
C
II ve IV
D
III ve IV
E
II, III ve IV
Soru 16

Sensör ve mikro işlemcilerin günlük hayatta kullananılan cihazlara entegrasyonu ve bunların kullanıcıya tepki vererek etkileşim tasarımına yeni bir boyut getirmesi hangi dönemde ortaya çıkmıştır?

A
1990-2000
B
1980-1990
C
1960-1980
D
1940-1960
E
2000 ve sonrası
Soru 17

Etkileşim tasarımının ilk örneği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mors alfabesi
B
ARPAN ET
C
MEMEX
D
Oyun Konsolu
E
ENIAC
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi etkileşim tasarımının sosyal etkileşim tasarımı görüşüne göre yapılmış tanımıdır?

A
Etkileşim tasarımı, ürün veya hizmetin ne yapacağını tanımlamaktır.
B
Etkileşim tasarımı, insan ve ürün arasındaki iletişimi kolaylaştırmaktır.
C
Etkileşim tasarımı, mühendis ve programcıların geliştirdiği ham tasarımı alıp, insanların kullanmaktan hoşlanacağı ürünlere dönüştürmektir.
D
Etkileşim tasarımı; sistemlerin, çevrenin ve ürünlerin davranışlarını tasarlamaktır.
E
Etkileşim tasarımı, içerik organizasyonu ve kullanıcının bu içerikle nasıl etkileşime geçeceğinin belirlenmesidir.
Soru 19

“Kullanıcı Dostu” kavramı ilk kez hangi dönemde ortaya çıkmıştır?

A
1940-1960
B
1990-2000
C
1980-1990
D
1960-1980
E
2000 ve sonrası
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Maslovv’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde yer alan kendini gerçekleştirme gereksinimlerinden biri değildir?

A
Yaratıcılık
B
Güven
C
Önyargısız olma
D
Erdem
E
Doğallık
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x