Kullanıcı Deneyimi Tasarımı 2017-2018 Vize Sınavı

Kullanıcı Deneyimi Tasarımı 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Etkileşim tasarımının teknoloji merkezli görüşe göre yapılmış tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
insan ve ürün arasındaki iletişimi kolaylaştırmaktır.
B
Sistemlerin, çevrenin ve ürünlerin davranışlarını tasarlamaktır.
C
Mühendis ve programcıların geliştirdiği ham tasarımı alıp, insanların kullanmaktan hoşlanacağı ürünlere dönüştürmektir.
D
Ürünün bileşenleri arasındaki etkileşimi tasarlamaktır.
E
Kullanıcıların olası davranış ve tepkilerini ortaya koyarak tanımlamaktır.
Soru 2

I. Ürünlerle etkileşimin anlık niteliklerinden olan estetik çağrışımlar, keyif ve heyecan gibi insan deneyimleriyle ilgili durumlar ürünü ifade etmede yeterlidir.
II. Deneyimin duygusal yönlerinden çok bilişsel ve işlevsel yönlerine odaklanmaktadır.
III. Ürünün kullanıcısının psikolojik ihtiyaçların dan ziyade kullanılabilirliği daha önemlidir.
Kullanılabilirlik ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 3

I. Sohbet odaları
II. Çevrimiçi öğrenme ortamları
III. Bilgisayar oyunları
Yukarıdakilerden hangileri insan-insan etkileşimine örnek verilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 4

I. Günümüzde yoğun bir şekilde hissedilen rekabet kullanıcıların beklentilerinden etkilenmez.
II. iyi deneyimler hayat kalitesine olumlu yönde katkı sağlarken, olumsuz deneyimler bir sonraki tercihlerimizi etkiler.
III. Kötü sonuçlanan bir deneyim iyi olanına göre daha uzun süre hatırlanır ve çok kullanıcı ile paylaşılır.
Kullanıcı deneyimi ve tasarımı ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur ?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 5

“Kullanıcı Dostu” kavramı ilk kez hangi dönemde ortaya çıkmıştır?

A
1940-1960
B
1960-1980
C
1980-1990
D
1990-2000
E
2000 ve sonrası
Soru 6

Kullanıcıların duyusal algı ve kavrama üzerine temellenen ve kullanıcının dikkatini çekerek etkileşime girmeyi amaçlayan deneyim türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Estetik deneyim
B
Duygusal deneyim
C
Davranışsal deneyim
D
Bilişsel deneyim
E
Yansıtıcı deneyim
Soru 7

Deneyim türleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Estetik deneyim kullanıcıların bir ya da daha fazla duyusuna hitap eden duyusal algı ve kavramadır.
B
Yansıtıcı deneyim merkezine kişinin öz imajını yani kendisi hakkında hissettikleri ve düşündüklerini alır.
C
Fiziksel deneyim kullanıcıya nasıl bir his sunduğu ve görevleri ne derecede yerine getirdiğidir.
D
Duygusal deneyim günlük hayatımızda son derece önemli bir rol oynayan duygularımıza yöneliktir.
E
Davranışsal deneyim kullanımla ilgilidir ve görünümden çok ilk kritik anda vaat edilen işlevlere odaklanmaktadır.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi doğru bir etkileşim tasarımının özelliklerinden biri değildir?

A
Tekrar kullanmaya başladığı zaman kullanıcının gerekli olan adımları hatırlayabileceği şekilde etkileşimlerin tasarlanması
B
Kullanıcının öğrenme sürecinin uzun olmasının sağlanması
C
Kullanıcının sistem veya ürünü hızlı ve pratik olarak öğrenilebileceği şekilde tasarım yapılması
D
Hata durumunda kullanıcının kaldığı yerden devam edebilmesine imkan sağlanması
E
Kullanırken oluşabilecek hata durumlarında kullanıcının hata konusunda bilgilendirilmesi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi kullanıcının ürün/hizmet ile olan ilişkisindeki kritik anlardan biri değildir?

A
Fark edilme/Dikkat çekme
B
Kullandıktan sonra hissettirdikleri
C
ihtiyaç hissetme
D
Düşünmeye başlama
E
Etkileşime girme
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi wireframe oluşturmanın amaçlarından biri değildir?

A
Bitmiş tasarımın estetik yönlerini resmetmek
B
Sitede yer alacak bileşenlerin etkileşimini görselleştirmek
C
Bilgi mimarisini görselleştirmek
D
Sitenin işleyişini görselleştirmek
E
iskelet oluşturma aşamasında alınan bütün kararları görselleştirmek
Soru 11

Kullanıcı deneyimi tasarımı sürecinin aşağıdaki aşamalarından hangisinde bilgi mimarisi yapılandırılır?

A
iskeleti oluşturma
B
Strateji geliştirme
C
Görselleştirme
D
Yapıyı oluşturma
E
Kapsamı belirleme
Soru 12

Gezinim tasarımının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilgiyi önceliklendirme
B
Bilgiyi konumlandırma
C
Bilgiyi sınırlama
D
Bilgiyi gruplama
E
Bilgiyi görselleştirme
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi bir marka yaratırken görsel kimlik öğelerinden biri değildir?

A
Yazı karakteri
B
Renkler
C
Simgeler
D
Vaatler
E
Logo
Soru 14

“Kullanıcı işlevlere nasıl erişecek?” sorusu kullanıcı deneyimi tasarımı sürecinin hangi aşamasında cevaplanır?

A
Bilgi tasarımı
B
Gezinim tasarımı
C
Görsel tasarım
D
Arayüz tasarımı
E
Etkileşim tasarımı
Soru 15

Kullanıcı deneyimi tasarımı sürecinde yer alan görsel tasarım aşamasında hangi soruya cevap aranır?

A
Kullanıcılar, nasıl etkileşecek?
B
Kullanıcı, yolunu nasıl bulacak?
C
Kullanıcı, işlevlere nasıl erişecek?
D
Kullanıcı, kendini nasıl konumlandıracak?
E
Kullanıcı, ürünü/hizmeti nasıl görecek?
Soru 16

Kullanıcıların demografik özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
ihtiyacın hissettirilmesi ve etkileşim için farkındalık yaratma boyutunda kadın ve erkek açısından farklılıklar söz konusu olabilmektedir.
B
Gelir düzeyi kullanıcının sadece işlevsel ve estetik kaygılarına hitap eder, yansıtıcı deneyimlerine hitap etmez.
C
Kişinin mesleği, öğrenim durumu ve içinde yer aldığı çevre şartları yaşam biçimini şekillendirmede önemli rol oynayan faktörlerdir.
D
Kullanıcının yaşı ilerledikçe deneyimleri değişime uğrayarak inanç, tutum, duygu ve kişiliğindeki farklılaşmalar yaşanır.
E
Medeni durum doğrudan olmasa da dolaylı olarak kullanıcının tercihlerini ve davranışlarını etkileyen bir özelliktir.
Soru 17

Tasarım amacına yönelik olarak hedeflenen kullanıcıların günlük yaşamlarının gözlemlenmesi ile davranışlarının ve kültürlerinin anlaşılmaya çalışıldığı araştırmalara ne ad verilir?

A
ilişkiler haritası
B
Bağlamsal araştırma
C
Etnografi
D
Netnografi
E
Kültürel sonda
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi kullanıcı deneyimi tasarımı çalışmalarında, belli sayıda katılımcının bir araya getirilerek bir moderator öncülüğünde tasarıma yönelik tartışmaların yapılarak uzlaşma yoluyla kararların alındığı ve kullanıcının özelliklerinin ve gereksinimlerinin tespitinde avantajlı olan bir yöntemdir?

A
Odak Grup Çalışması
B
Kullanıcı Anketi
C
Paydaş Analizi
D
Katılımcı Gözlemi
E
Kullanıcı Mülakatları
Soru 19

I. Kullanıcının ürün/hizmete gereksinim duyma sebebi
II. Kullanıcının ürün/hizmeti ne amaçla kullanmak istediği
III. Kullanıcının sosyal ve fiziksel çevresi
Yukarıdaki ifadelerden hangileri kullanıcı deneyimi açısından kullanıcıların etkileşim düzeyini ve algılamasını farklılaştırmaktadır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi kullanıcı deneyimi tasarımı çalışmalarında kullanıcı ihtiyaçları ve gereksinimlerini belirlemeye yönelik olarak doğrudan kullanıcı ile çalışmak yerine, tasarım amacına yönelik hedef kullanıcı kitlesini tanımlayan temsili bir kişilik tanımlanarak yürütülen çalışmadır?

A
Günlük çalışması
B
Gölge çalışması
C
Kişilik kartları
D
Saha çalışması
E
Kullanım senaryosu
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x