Kurum Kültürü 2016-2017 Vize Sınavı

Kurum Kültürü 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Örgüt kültürünün belli başlı fonksiyonları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bir örgütsel sosyalleşme süreci ve aracıdır.
B
Aynı norm ve değerler etrafında topladığı çalışanlar ve yöneticiler arasında uyumu sağlar.
C
iş yapma süreç ve yöntemlerine standart uygulamalar ve kurallar getirmez.
D
Örgütsel sorunların çözüm yöntemidir.
E
Örgüt ile çevre arasındaki ilişkileri etkiler.
Soru 2

“Bir yaşama biçimidir. Bir toplumun ya da bütün toplumların birikimli uygarlığıdır, belli bir toplumun kendisidir, bir dizi sosyal süreçlerin bileşkesidir, bir insan ve toplum kuramıdır.”
Yukarıdaki ifadeyle anlatılmak istenen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal yapı
B
Kurum
C
Sosyalizasyon
D
Örgüt
E
Kültür
Soru 3

Kültürü, “doğanın yarattıklarına karşılık insanoğlunun yarattığı her şey” şeklinde tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Herskovitis
B
Malinovvski
C
Marx
D
Lacan
E
Aristo
Soru 4

Örgüt kültürü tanımlarının ortak noktaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Örgütsel başarıyı doğrudan etkiler.
B
Üzerinde üst yönetim ve liderlerin önemli etkileri vardır.
C
Örgüt üyelerinin paylaştığı değerlerdir.
D
Örgütlere kişilik kazandırarak bir örgütü diğerinden ayırır.
E
Örgütteki iş yapma ve işi yürütme biçimlerini kapsamaz.
Soru 5

Bir grubun, bir örgütün veya bir işletmenin üyelerinin ortaklaşa paylaştıkları ve kabul ettikleri, onların davranışlarını yönlendiren ve örgütü karakterize eden, gelenekselleşmiş, düşünme, hissetme ve tepki verme yollarının sonucu ortaya çıkan normlar, davranışlar, değerler, inançlar ve alışkanlıklardan oluşan temel sayıtlar, semboller ve uygulamalar bütünü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kurum kültürü
B
Baskın kültür
C
Maddi kültür
D
Manevi kültür
E
Alt kültür
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi güçlü bir kurum kültürünün özelliklerinden biri değildir?

A
Bireyin davranış biçimini yönlendirmesine yardımcı olması
B
Kontrol gerekliliğine ihtiyaç duyulması
C
Etkili bir iletişim ağı yaratılması
D
Plan ve projelerin hızla hayata geçirilmesi
E
Karar verme sürecinin hızlı olması
Soru 7

Aşağıdaki kültür tiplerinin hangisinde gücün kaynağı uzmanlıktır?

A
Güç kültürü
B
Rol kültürü
C
Birey kültürü
D
Görev kültürü
E
Geliştirici kültür
Soru 8

Aşağıdaki kültür tiplerinin hangisinde dikey iletişim esastır?

A
Güç kültürü
B
Rol kültürü
C
Görev kültürü
D
Birey kültürü
E
Geliştirici kültür
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürünün olumsuz etkilerinden biridir?

A
Plan ve projelerin uygulanmasını hızlandırması
B
Yüksek motivasyon ve sadakat sağlaması
C
Mevcut kültüre karşı uyarıların gözden kaçması
D
Hızlı karar verilmesini sağlaması
E
Davranış oryantasyonu sunması
Soru 10

Rol kültürünün özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Cevap hakkı ya verilmekte ya da verilmemektedir.
B
Personel ve lider için tatmin düşüktür.
C
Kararların paylaşılması düşüktür.
D
Birçok fikir personel tarafından oluşturulmakta ve paylaşılmaktadır.
E
iletişim yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya gitmektedir.
Soru 11

Amaca ulaşmak için her türlü yolun ve aracın mubah olduğu düşünce ve davranış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Makyavelizm
B
Öz saygı
C
Öz yeterlik
D
Öz izleme
E
Atipi kişilik
Soru 12

I. Hedef kitle
II. Kurumsal yapı
III. Çalışan bireyler
Kurum kültürü yukarıdaki unsurlardan hangilerini etkiler?

A
YalnızI
B
Yalnızlı
C
Ive II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 13

Görevin insancıllaştırılmasının ve personel planlamasının önemli olduğu kurumsal davranış türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Faaliyet yeri alanındaki kurumsal davranış
B
Personel alanındaki kurumsal davranış
C
Pazarlama alanındaki kurumsal davranış
D
Üretim alanındaki kurumsal davranış
E
Finans alanındaki kurumsal davranış
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürünü oluşturan öğelerden biri değildir?

A
Kurumun çalışanları
B
Kurumun kârlılığı
C
Kurumun tarihi
D
Kurumun bağlı olduğu değerler ve inançlar
E
Kurumun iş akış yapısı
Soru 15

Kurumsal davranışın özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Farklı bilim dallarından bağımsızdır, kendine özgü prensipleri ve yöntemleri vardır.
B
Kişiden kişiye değişiklik göstermez, kurum içinde tektipleşme yaratır.
C
Kurumsal davranış sadece grup düzeyinde incelenebilir.
D
Bireylerin tutumları, algıları, hedefleri ve duyguları kurum için önem taşır.
E
Bireyi sadece kurumun amaçlarına hizmet eden bir çark olarak görür.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal imajın, somut bileşenlerinden biridir?

A
Fiyatlar
B
Kurumsal isim ve logo
C
Kurumun lokasyonu
D
Medya raporları
E
Müşteriler
Soru 17

Kurumsal imaj ile ilgili bir çalışma yapılırken dikkat edilmesi gereken unsurlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Olumsuz ya da kötü bir baskı, oluşturması yıllar süren bir imajı yerle bir edebilir.
B
Stratejik içerik markayı internet aramalarında bir referans noktası haline getirebilir.
C
Takipçiler marka için içerik yaratmaya teşvik edilmelidir.
D
Daha sık satın alma sağlayan müşteri sadakati sunar.
E
En iyi çalışanların kurumu tercih etmesini sağlar.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Hatch ve Shultz’un kurumsal kültür, kimlik ve imaj ilişkisi modelinde, kurum kültürü ve kurum dışı alanın kesişim bölgesinde yer alır?

A
Çalışanların performansı
B
Kurum dışındaki grupların deneyimi
C
Çevresel güçler
D
Tepe yönetim, liderlik ve vizyon
E
Çalışanların iş deneyimi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisinde Abratt’a ait kurumsal imaj yönetim süreci doğru olarak sıralanmıştır?

A
Kurumsal kimlik - Geri bildirim- Kurumsal kişilik -Kurumsal imaj
B
Geri bildirim- Kurumsal kimlik - Kurumsal imaj - Kurumsal kişilik
C
Kurumsal kişilik - Kurumsal kimlik - Geri bildirim - Kurumsal imaj
D
Kurumsal kişilik - Kurumsal kimlik -Kurumsal imaj - Geri bildirim
E
Kurumsal imaj -Kurumsal kişilik - Kurumsal kimlik -Geri bildirim
Soru 20

Dowling modelinde, kurum kültürü ile kurumsal imaj ilişkisi aşağıdaki aktörlerden hangisi üzerinden kurulmaktadır?

A
Kurum dışı kişiler
B
Basın mensupları
C
Çalışanlar
D
Tedarikçiler
E
Tüketiciler
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x