Kurum Kültürü 2017-2018 Final Sınavı

Kurum Kültürü 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi A tipi kişilik özelliklerinden biridir?

A
Başarıyı kazandıkları ile ölçmeleri
B
Aceleci ve sabırsız davranmamaları
C
Takım çalışmasına yatkın olmaları
D
Oyunu eğlence ve hoşça vakit geçirme aracı olarak görmeleri
E
Çok fazla endişe duymamaları
Soru 2

Yapılar, teknikler, yollar, üretim ve ulaştırma araçları gibi gözle görülür maddi öğelerden oluşan, insanın kendi eseri olan çevre koşullarının sonucunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Alternatif kültür
B
Manevi kültür
C
Alt kültür
D
Baskın kültür
E
Maddi kültür
Soru 3

I. Görevler çok önemlidir.
II. Böl ve yönet kuralı hakimdir.
III. Başarı ve tatmin paylaşılmaktadır.
Görev kültürünün özellikleri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Dovvling modeline göre kurumsal imajın oluşumunu sağlayan faktörlerden biridir?

A
insan kaynakları yönetimi
B
Kişisel tecrübe
C
Kişisel düşünceler
D
Kurumsal iletişim
E
Kurum içi iletişim
Soru 5

Kurum kültürünün kurum içindeki üç önemli işlevi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Planlama, koordinasyon ve düzenleme
B
Farklılaştırma, motivasyon ve insiyatif alabilme
C
Bütünleştirme, kaynaştırma ve takdir etme
D
Bütünleştirme, koordinasyon ve motivasyon
E
Motive etme, istek yaratma ve cezalandırma
Soru 6

Kurumsal itibarın ölçümünü zorlaştıran en önemli problem aşağıdakilerden hangisidir?

A
itibarın kısa sürede oluşan yapıda olması
B
imajın değişken yapısı
C
CEO’nun basında verdiği röportajların haber olma değeri
D
insanların yanlı cevap vermeleri
E
Maddi olmayan unsurlardan oluşması
Soru 7

Kurumsal itibar ile eşdeğer tutulan ve onun yerine en fazla kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kişilik
B
imaj
C
Marka
D
Örgüt
E
Yönetim kalitesi
Soru 8

Kurum kültürünün izleri en fazla aşağıdakilerden hangisinde görülür?

A
idari yönetimde
B
Tedarikçilerde
C
Çalışanlarda
D
Müşterilerde
E
Toplumda
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi yöneticinin özelliklerinden biridir?

A
Varolan hedefe hizmet etmesi
B
Başarısının üyelere bağlı olması
C
Yenilikçi olması
D
Uzun vadeli düşünmesi
E
Gücünü içinde bulunduğu gruptan alması
Soru 10

Vehbi Koç’un “Birçok şey patrona bağlıdır. Patron nasıl giderse aşağı taraf da öyle gider. İşe 9’da gelirse herkes 8.30’da iş başı yapar; 11’de gelmeye başlarsa herkes 10.30’da gelir.” sözü liderin kurum içindeki rollerinden hangisine örnektir?

A
Zamanı iyi kullanması
B
Azimli ve çalışkan olması
C
Kurumu temsil etmesi
D
Takip ve taklit edilen rol modeli oluşturması
E
Kurumun standartlarını belirlemesi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi liderin özelliklerinden biridir?

A
Statükoyu korumak
B
İnsiyatif almamak
C
Hataları cezalandırmak
D
Etkili iletişim kurmak
E
Kısa vadeli hedefler koymak
Soru 12

Grubun bir üyesi olarak, öteki üyelere olumlu etkide bulunan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Girişimci
B
Çalışan
C
Lider
D
Yönetici
E
CEO
Soru 13

Markanın yazılabilen ve söylenebilen sözlü işareti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Marka işareti
B
Marka adı
C
Ürün adı
D
Marka tasarımı
E
Marka logosu
Soru 14

İşletmelerde markadan sorumlu bir kişi ya da departmanın olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Marka farkı ndal ı ğı yaratarak marka bilinirliğini sağlamak
B
Koordinasyonu sağlamak ve markaya odaklanmak
C
Kimlik ve imaj arasındaki farklılığı azaltmak
D
Marka ömrüne ve kalitesine önem vermek
E
Ürün ve hizmetin niteliklerini denetlemek
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi güçlü bir kurumsal marka yaratmanın faydalarından biri değildir?

A
Örgütsel etkinliğe katkıda bulunması
B
Müşteri sadakati yaratması
C
Pazar payı kaybını yavaşlatması ya da durdurması
D
Rakiplerden farklılaşması
E
Şirketin yüksek kaliteli fiyat uygulamasına olanak sağlaması
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi marka statüsü kavramı paralelinde şirketlerin geliştirdiği uygulamalardan biri değildir?

A
Ürün dizisi
B
Marka ailesi
C
Kurumsal imzalı marka
D
Şemsiye marka
E
Jenerik marka
Soru 17

__________; tehdit durumlarında, karşılaşılan zor durumlarla kurumun performansı arasında bir filtre işlevi görür ve bireylerin karşılaşılan güç durumu nasıl algıladıklarını belirler.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
insan kaynakları yönetimi
B
Kurumsal kimlik
C
Kurum içi iletişim
D
Kurumsal imaj
E
Kurum kültürü
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi değişim ve öğrenme sürecine girecek kurumlarda çalışanların yeni oluşacak kültürü daha kolay içselleştirebilmeleri için yapılması gerekenlerden biri değildir?

A
Eğitilenlerin katılımını kısıtlamak
B
ilgi çeken, olumlu bir vizyon yaratmak
C
Uygulama alanları oluşturmak ve geri bildirim sunmak
D
Destek grupları oluşturmak
E
Değişimle tutarlı yapı ve sistemler kurmak
Soru 19

Kültürel değerler, özümsendiklerinde çalışanlar için bir otokontrol mekanizması halini alır. Bunun yanında çalışanlar, formel bir uyarıya gerek duymaksızın kendi aralarında da kontrol mekanizması olarak kültürel değerleri kullanırlar. Bu sayede yönetim, farklı konulara odaklanma fırsatını yakalar.
Yukarıdaki paragrafta kurum kültürünün hangi işlevinden söz edilmektedir?

A
Üyeliğe kabul
B
Harekete geçirme
C
Motivasyon
D
Organizasyon hedefleri ile bütünleşme
E
Adaptasyon
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi çalışanların organizasyonel hedefleri özümsemesinde sıkça kullanılan bir yöntemdir?

A
Yönetmelikler
B
Müşteri şikayet yönetimi
C
Ödül sistemleri
D
Toplantılar
E
Çalışan değişiklikleri
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x