Kurum Kültürü 2017-2018 Vize Deneme Sınavı

Kurum Kültürü 2017-2018 Vize Deneme Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“Belirli bir zaman içerisinde sistemin kendisine mal ettiği, bilinçaltı düzeyde de doğru kabul edilen ve üzerinde kuşku duyulmayan temel varoluş ilkeleri olarak insan etkileşimine yön verirler.” ifadesiyle anlatılmak istenilen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Varsayımlar
B
Normlar
C
İnançlar
D
Semboller
E
Mit, hikâye ve efsaneler
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürünün belli başlı fonksiyonlarından biri değildir?

A
Yaratıcılığa bir etkisi yoktur
B
Ortak değer, norm ve davranışlar aracılığıyla sosyal tatmin duygusu yaratarak bireyin motivasyonunu arttırır
C
Örgütün benimsediği vizyonun tanımlanmasını kolaylaştırır
D
Örgütsel iklimin belirleyicisi, örgütsel etkinlik ve verimliliğin anahtarıdır
E
Örgütsel değişimin hedefi, aracı ve belirleyicisidir
Soru 3

“Örgüt kültürü” kavramının ilgili literatüre girmesi hangi yıllarda gerçekleşmiştir?

A
1960’li
B
1970’li
C
1980’lı
D
1990’lı
E
2000’li
Soru 4

“Öncelikle diğer toplumsal etkinlikler tarafından biçimlendirilmiş bir düzenin bir ürünü olarak ve bir kültürün içinde yer aldığı bütün bir toplumsal düzen” ifadesiyle anlatılmak istenilen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dini normlar
B
Dar anlamda kültür
C
Örfler
D
Adetler
E
Geniş anlamda kültür
Soru 5

“Örgütün içindeki insanların davranışlarını yönlendiren, normlar, davranışlar, değerler, inançlar ve alışkanlıklar sistemi.” ifadesiyle anlatılmak istenilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Maddi kültür
B
Örgüt kültürü
C
Manevi kültür
D
Alt kültür
E
Baskın kültür
Soru 6

Maço kültürü ya da ataklık kültürü olarak da bilinen atılgan kültürün özellikleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

A
Düşük Risk – Yavaş Geribildirim
B
Düşük Risk – Hızlı Geribildirim
C
Düşük Risk – Düşük Geribildirim
D
Yüksek Risk – Hızlı Geribildirim
E
Yüksek Risk – Yavaş Geribildirim
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi adokrasi kültürünün belirgin özelliklerinden biri değildir?

A
Geleneklere sahip çıkma
B
Atiklik
C
Yaratıcılık
D
Uyum yeteneği
E
Dinamizm
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi geliştirici kültürün özelliklerinden biri değildir?

A
Yeni fırsatlar arama
B
Yeni alanlara ve pazarlara girme
C
Yüksek risk stratejileri benimseme
D
Değişim yaratarak rakipleri zorlama
E
Mevcut pazarı koruma
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi görev kültürünün avantajlarından biridir?

A
Proje tabanlıdır; eğer proje hızlıca hazırlanıp uygulanırsa kısa sürede pazar lideri olunabilir.
B
Öncelik bireye verildiği için çalışanın motivasyonu yüksek olabilir.
C
İstikrar sebebiyle hem kurumu dışarıdan gözlemleyen uzmanlar hem de kurum içinde çalışanlar her şeyi önceden bilebilir.
D
Çok az kural ve prosedür vardır.
E
Fırsatlara veya değişimlere çabuk reaksiyon verilir.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi güç kültürünün özelliklerinden biridir?

A
Statü önemlidir.
B
Çözümler çalışanlarla yapılan tartışmalarda aranmaktadır.
C
Böl ve yönet kuralı hakimdir.
D
Grup içinde çalışmak söz konusu değildir.
E
Bölümler arası iletişim azdır.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi, kurum kültürünün temel özellikleri arasında yer almamaktadır?

A
Gözlemlenebilen davranış benzerlikleri
B
Ortak norm ve kurallar
C
Rakip algısının değişimi
D
Hakim değerler
E
Ortak felsefe
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürünün yapıtaşlarından biridir?

A
Açık enformasyon temeli üzerinde, şeffaf bir iletişimin olması
B
Bağlılığın arttırılması
C
Kalite ve servisin sürdürülmesi
D
Performansın geliştirilmesi
E
Müşteri / rakip algısının değiştirilmesi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi içsel kurumsal davranış türlerine örnek olarak verilebilmektedir?

A
Narsisizm
B
Toplumsal davranış
C
Siyasi davranış
D
Kalite davranışı
E
Ekonomik davranış
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi imaj çalışması yapılırken dikkat edilmesi gerekenlerden biri değildir?

A
Yansıtılacak olan imaj, kurumu tam olarak resmetmeli ve sunulan ürün ve hizmetlerle örtüşmelidir.
B
Tüketicilerin bakış açısıyla tutarlı olan bir imajı, pekiştirmek ya da gençleştirmek, iyice anlaşılmış bir imajı değiştirmeye çalışmaktan daha kolaydır.
C
Tüketiciler biz ne yaparsak yapalım kendi istediklerini düşüneceklerdir.
D
Tüketicilerin zihnine yerleşmiş bir imajı değiştirmek çok zordur. Bazı durumlarda, mevcut imajı şekillendirmek ya da tamamen yeni bir imaj yaratmak neredeyse imkansızdır.
E
Olumsuz ya da kötü bir baskı, oluşturması yıllar süren bir imajı yerle bir edebilir.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangi kurumsal davranış türü, diğerlerinden farklı olarak deneyim kazandıkça değişebilmektedir?

A
Öz saygı
B
Öz yeterlik
C
Öz izleme
D
Kontrol odağı
E
Atipi kişilik
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi öz saygısı yüksek olmayan bireylerde görülen davranış biçimidir?

A
Sıradan olmayan işleri seçerler.
B
Dış etkenlere karşı daha duyarlıdırlar.
C
İş seçmede daha çok risk alırlar.
D
Yaptıkları işten daha fazla tatmin olurlar.
E
İşte başarılı olmak için gerekli yeteneğin kendilerinde var olduğuna inanırlar.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal imajın soyut bileşenlerinden biridir?

A
Logo
B
Ürün ve hizmetler
C
Ürünlerin satıldığı mağazalar
D
Paketler ve etiketler
E
Medya raporları
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal imajın somut bileşenlerinden biridir?

A
Kurumun çevre ve çalışanlarla ilgili politikaları
B
Hediye çekleri
C
Çalışanlar
D
Medya raporları
E
Kurum çalışanlarının ideal ve inançları
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Stuart’ın kurumsal kimlik yönetimi modelinde kurum kültürünün doğrudan etkilediği olgulardandır?

A
Çevresel güçler
B
Paydaşlar
C
Müşteriler
D
Kurumsal kimlik
E
Kimlik imaj arayüzü
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi imajın kurumlar için yerine getirdiği işlevlerden biri değildir?

A
Yeni ürün ve hizmetler söz konusu olduğunda, mevcut olumlu algının bu ürün ve hizmetleri de kapsayacak şekilde genişlemesini sağlar
B
Daha yüksek bir fiyat talep edilebilir
C
Satın alma kararı süresini kısaltır
D
Ağızdan ağıza yayılmada olumlu sonuç almayı sağlar
E
Dağıtım kanalı gücü sağlar
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x