Kurum Kültürü 2017-2018 Vize Sınavı

Kurum Kültürü 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Örgüt kültürünün temel fonksiyonları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Örgüt üyeleri için bir kontrol mekanizması fonksiyonu görür.
B
Örgütü diğerlerinden farklı kılarak örgüt üyelerine kimlik duygusu kazandırır.
C
Moral ve güdüleme aracı olarak örgüt amacına bağlılığı artırır.
D
Örgütteki uygulama ve süreçlere rasyonelleşme ve standartlaşma sağlayarak örgüt üyelerine huzurlu bir çalışma ortamı sağlar.
E
iş görenlerin davranışlarını biçimlendirmez.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Hofstede’nin belirlediği kültürel farklılıkların temel boyutlarından biri değildir?

A
Güç mesafesi
B
Sosyalleşme süreci
C
Belirsizlikten kaçınma
D
Bireycilik ve ortaklaşa davranış
E
Erillik ve dişillik
Soru 3

Örgütler ve yönetim açısından örgütte neyin istenir ve kabul edilir olduğunu gösteren ölçütlere ne ad verilir?

A
Değerler
B
Varsayımlar
C
Normlar
D
Semboller
E
inançlar
Soru 4

__________, gerçekleştirilmesi mümkün olan şeylerin çerçevesini çizen, aynı zamanda grup kültürünün başlangıcını, sürekliliğini ve esas amaçlarını açıklayan abartılmış hikâye veya masallardır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Mitler
B
Sloganlar
C
Diller
D
Liderler
E
Teknolojiler
Soru 5

Örf ve âdetler, sosyal müesseseler, sosyal organizasyonlar, değer hükümleri vb. konuları ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Alternatif kültür
B
Baskın kültür
C
Maddi kültür
D
Manevi kültür
E
Alt kültür
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi rol kültürünün hakim olduğu kurumlarda, birimler arasında sağlıklı bir ilişkinin yürütülebilmesi için gerekli unsurlardan biri değildir?

A
Oluşturulan ekiplerin iş bitince dağıtılması
B
iş tanımlarının yapılması
C
Yetki ve sorumluluk alanlarının çerçevesinin çizilmesi
D
Kimlerin kimlerle iletişim kuracağının belirlenmesi
E
Çatışma çıktığında arabulucunun kim olacağının saptanması
Soru 7

Güç kültürünün özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Katılımcı bir yapı vardır.
B
Güç ve kontrol merkezidir.
C
Büyük işletmelerde ortaya çıkmaktadır.
D
Bireysel kimlikler hakimdir.
E
Lider için tatmin yüksektir.
Soru 8

Aşağıdaki kurum kültürü tiplerinden hangisinde katı bürokratik engeller bulunmaz?

A
Güç kültürü
B
Rol kültürü
C
Görev kültürü
D
Birey kültürü
E
Kapalı hiyerarşi kültürü
Soru 9

“Bahse gir kültürü” olarak bilinen kültür tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Atılgan kültür
B
Adokrasi kültürü
C
Aktivite kültürü
D
Kapalı hiyerarşi kültürü
E
Yetki kültürü
Soru 10

Aşağıdaki kurumlardan hangisinde klan kültürünün varlığından söz edilir?

A
Gıda ve içecek sektörü
B
Sağlık hizmetleri
C
Yayıncılık hizmetleri
D
Bankacılık sektörü
E
Bilgisayar yazılımı
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi dışsal açıdan kurumsal davranış türlerine örnektir?

A
Öz yeterlik
B
Toplumsal davranış
C
Öz saygı
D
A tipi kişilik
E
Kontrol odağı
Soru 12

Kendini beğenmiş, kibirli, empati becerisinden yoksun, diğer bireyleri aşağılama ve değersizleştirme yoluyla kendini değerli ve üstün göstermeye çalışan bireylerin herkesten farklı ve özel oldukları inancını ifade eden düşünce ve davranış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öz yeterlik
B
Öz saygı
C
Narsisizm
D
Öz izleme
E
A tipi kişilik
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi kurum ikliminin niteliğini belirleyen faktörlerden biri değildir?

A
Personel geliştirme imkanları
B
Eğitimler
C
Kurumun hedef kitlesi
D
Sosyal alanlar ve faaliyetler
E
Çalışma faaliyetlerinin kendisi
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi B tipi kişilik özelliklerinden biridir?

A
işi bitirme zamanını belirleme ve bu konuda taviz vermeme
B
Sürekli hareket etme
C
Hızlı yemek yeme
D
Özel ve iş yaşamı arasına kolaylıkla sınır koyma
E
Beklemeyi zamanı boşa harcamak olarak görme
Soru 15

I. Performansın ödüllendirilmesi
II. Yükselme fırsatlarının yaratılması
III. Uygun çalışma koşullarının sağlanması
IV. Adil davranılması
Yukarıdakilerden hangileri kurumsal davranışın ve tatminin oluşması için kurum tarafından yerine getirilmesi gerekli hususlar arasında yer alır?

A
I ve II
B
II ve III
C
II ve IV
D
I, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 16

Stuart’a ait kurumsal kimlik yönetimi modelinde, kurum kültürünün doğrudan etkilediği kavramlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

A
Kurumsal imaj, kurumsal strateji ve kurumsal kimlik
B
Kurumsal kişilik, kurumsal strateji ve paydaşlar
C
Kurumsal kişilik, kurumsal imaj ve kurumsal kimlik
D
Kurumsal kişilik, kurumsal strateji ve kurumsal itibar
E
Kurumsal kişilik, kurumsal strateji ve kurumsal kimlik
Soru 17

Bu modelde kültür, çalışanların kurumla ilgili imajının oluşumuna doğrudan etki eder. Böylece onların aracılığı ve yüz yüze iletişim sayesinde kurumun dış çevresindeki insanlara yansıtılır.
Yukarıda sözü edilen kurumsal imaj oluşturma modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dowling modeli
B
Abratt modeli
C
Stuart modeli
D
Hatch modeli
E
Shultz modeli
Soru 18

Bir nesnenin, insanların onu nasıl hatırladığı, tarif ettiği ve ilişkilendirdiğiyle oluşan, nasıl bilindiğine dair anlamlar setine ne ad verilir?

A
Kültür
B
Marka
C
imaj
D
Kurum
E
itibar
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal imajın soyut bileşenlerinden biridir?

A
Kurum yöneticilerinin eğitim düzeyleri
B
Kurum çalışanlarının gelir düzeyleri
C
Kurumun varlıkları
D
Kurum çalışanlarının idealleri ve inançları
E
Kurumun üretim yöntemleri
Soru 20

Abratt ve Stuart’ın modellerinde yer alan 'kurumsal felsefe' kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Kurum yöneticilerinin işe alım politikalarıdır.
B
Kurumun müşteri memnuniyeti hakkındaki uygulamalarıdır.
C
Kurumun toplumsal sorunlarla ilgili izlediği yaklaşımdır.
D
Kurumun tepe yöneticilerinin işle ilgili benimsedikleri değerleri ve inançlarıdır.
E
Çalışanların kurum yöneticileri hakkındaki düşünceleridir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x