Kurumiçi Halkla İlişkiler 2017-2018 Final Sınavı

Kurumiçi Halkla İlişkiler 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi iç hedef kitle türlerinden biri değildir?

A
Çalışanlar
B
Yönetim Kurulu - Üst Yönetim
C
işletme Sahipleri
D
Ortaklar
E
Rakipler
Soru 2

Charles Handy’nin örgüt kültürü sınıflandırmasında mantık ve akılcı yaklaşımlarla çalışan bürokratik kurumların türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rol kültürü
B
Güç kültürü
C
Görev kültürü
D
Birey kültürü
E
Ortak kültür
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi tek yönlü iletişim araçlarından biri değildir?

A
Dergi
B
Tv-radyo yayını
C
Broşür
D
Afiş
E
Konferans
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi liderlerin ortak yanlarından biridir?

A
Liderlik; yüksek mevki, ayrıcalıklar, unvan veya para değil, sorumluluktur.
B
Liderler çalışanlarının gücünden korkar ve onların yaratıcılıklarını köreltir.
C
Liderlerin takipçileri olması gerekmez.
D
Liderlerin mutlaka sevilen veya takdir edilen biri olması gerekir.
E
Liderler örnek oluşturmak zorunda değildir.
Soru 5

Kurumun iç ve dış paydaşlarının kuruma ilişkin algılarından oluşan kurumsal itibar açısından önemli olan ve kurumsal itibarın temel bileşenleri olarak kabul edilen kavramlar aşağıdakilerden hangileridir?

A
Kimlik - kültür
B
imaj - iletişim
C
imaj-kimlik
D
Kimlik - iletişim
E
imaj-kültür
Soru 6

İşletmenin neyi nasıl yaptığını ifade etmeye yarayan, kurumda çalışanların davranışları, kurumun iletişim biçimi, kurumun felsefesi ve kurumun görsel unsurlarını ifade eden kavrama ne ad verilir?

A
Kurumsal imaj
B
Kurumsal kimlik
C
Kurumsal düşünce
D
Kurum içi halkla ilişkiler
E
Kurumsal kültür
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal itibarın işletmelere sağladığı faydalardan biri değildir?

A
insan kaynaklarına katkı sağlama
B
Finansal katkı sağlama
C
Rekabet avantajı sağlama
D
Kısa süreli istikrar sağlama
E
Pazarlama faaliyetlerine katkı sağlama
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi bir kurumdaki halkla ilişkiler biriminin kurumiçi halkla ilişkiler sorumlulukları arasında yer almaz?

A
Çalışanların izinlerini düzenlemek
B
Yönetime danışmanlık yapmak
C
Çalışanların kurumu benimsemesini sağlamak
D
Çalışanlar arasındaki iletişimi güçlendirmek
E
Yönetim ve çalışanlar arasındaki ilişkileri düzenlemek
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi kurum içi halkla ilişkilerde çift yönlü iletişim sağlayan araç ve ortamların sağladığı avantajlardan biridir?

A
Detaylı bilgi elde edilmesini sağlar.
B
Geribildirim elde edilmesini sağlar.
C
Grup iletişimi kurulmasını sağlar.
D
Düşük maliyetli olmasını sağlar.
E
Geniş hedef kitlelere ulaşılmasını sağlar.
Soru 10

Aşağıdaki kurum içi halkla ilişkiler faaliyetlerinden hangisi çalışanların olumlu ve yoğun duygular hissetmesine olanak tanımaktadır?

A
Toplantılar
B
Kurumsal Bloglar
C
Kişisel Görüşmeler
D
Kurumiçi Kutlamalar
E
Eğitim Seminerleri
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi kurum içi halkla ilişkiler araçlarından tek yönlü iletişim sağlayan araçlardan biridir?

A
Kurumun sosyal ağ sitesi
B
Kurumsal web sitesi
C
Kurum kitapları
D
Kurum eğitim seminerleri
E
Kurum içi kutlamalar
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürünün iletilmesinde kullanılan araçlardan biri değildir?

A
Adet
B
Hikaye
C
Sembol
D
Dil
E
Tören
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi kurumiçi halkla ilişkilerin yazılı araçları arasında yer almaz?

A
Kurum broşürü
B
Çalışma raporları
C
Yıllık raporlar
D
işletme kütüphanesi
E
Davetiyeler
Soru 14

Kurumların pazardaki rakiplerine önemli bir fark yaratma unsuru olması bakımından kimler kurumlar tarafından hedef kitle olarak belirlenmiştir?

A
Gelişmekte olan ülkelerdeki müşteriler
B
Kurumların kendi çalışanları
C
Ucuz kredi sağlayıcıları
D
Teknoloji üreten kurumlar
E
Sermayedarlar
Soru 15

Freud’a göre, aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisi kişiyi huzursuz eden hususlar konusundaki gerçekleri bilinçlerinde bloke etmek istememe durumudur?

A
Kaçınma
B
Yansıtma
C
Geriye dönme
D
Reddetme
E
Baskılama
Soru 16

Kurumlarda çalışanların daha istekli ve mutlu çalışmasını sağlayan en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
Başarıların takdir edilmesi
B
Çalışanlara kendilerini geliştirecek bir iş ortamı sağlanması
C
Motivasyon ortamının sağlanması
D
işle ilgili sorumlulukların belirlenmesi
E
iş ortamında çatışmanın engellenmesi
Soru 17

Kurumsal çerçevede iş yapış şekillerinin biçimlendirilmesi aşamasında kurmay boyut neyi ifade eder?

A
Kurumun danışmanları
B
Eşit yetkilerle görev yapan birimlerin oluşturduğu yapı
C
Üst olarak görev yapan yöneticiler
D
Astlar ile üstler arasındaki bireyler
E
Farklı amaçlardaki yapılar
Soru 18

Bilgi toplumu çağındaki yeni gelişmelere ayak uydurmada kurumların aldığı en önemli tedbir aşağıdakilerden hangisidir?

A
Farklı pazarlara giriş fırsatlarını değerlendirme
B
Ürün geliştirme
C
Sahip olunan kaynakların optimizasyonunu sağlama
D
Yatırımları artırma
E
Müşteri ilişkileri yönetimine önem verme
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi kurumiçi halkla ilişkilerin amaçlarından biridir?

A
Yeni pazarlara girmek
B
Kâr oranını artırmak
C
Kurumun medya planlamasını yapmak
D
Çalışanlara kurumun aidiyet duygusunu aşılamak
E
Dış hedef kitlenin tutum ve davranışlarını değiştirmek
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin temel ilkelerinden biridir?

A
Uzmanlık gerektirmez.
B
Yönetimsel süreçten uzak bir olgudur.
C
Herkes tarafından uygulanabilir.
D
Sadece kurum içine yöneliktir.
E
Çift yönlü iletişime dayanan bir süreçtir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (6 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x