Kurumiçi Halkla İlişkiler 2017-2018 Vize Sınavı

Kurumiçi Halkla İlişkiler 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi kurum içine yönelik örgütlenme faaliyetlerinde halkla ilişkilerin yerine getirdiği rollerden biri değildir?

A
Çalışanları bireysel güdülerle davranmaya teşvik etmek
B
Aksaklıkların önüne geçmek
C
iş potansiyelini artırmak
D
Kurumun amaçlarına uygun işleyebilmesini sağlamak
E
Çalışanların bilgi ve becerilerine uygun rol dağılımı gerçekleştirmek
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi kurumun taşıdığı özelliklerden biri değildir?

A
Sistemli işleyişin sağlanması
B
Çalışanların kendi kurallarını koyması
C
Kendine özgü bir kültüre sahip olması
D
Bir kimliğe sahip olması
E
Ortak bir amaç taşıması
Soru 3

“Ortak kodlar aracılığıyla kaynaktan gelen mesajların alıcı tarafından alınıp açıldığı ve tekrar kodlanarak geri gönderildiği bir etkinliktir.”
Yukarıdaki açıklama kurum içinde uygulanan hangi türdeki iletişim biçimine aittir?

A
Tek yönlü iletişim
B
Biçimsel olmayan iletişim
C
Biçimsel iletişim
D
Çapraz iletişim
E
Çift yönlü iletişim
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi bir oluşumun kurum olarak nitelendirilmesi için gerekli koşullardan biri değildir?

A
Sistemli bir işleyiş
B
Değişken ve özgür kurallar
C
Hitap edilen iç ve dış hedef kitle
D
Kendine özgü bir kimlik
E
Devamlılığı sağlamaya yönelik hedefler
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal markayı etkileyen faktörlerden biri değildir?

A
Kurumsal değerler
B
Çalışanların performansı
C
Kurum normları ve kuralları
D
Kurum kültürü
E
Kurumdaki çalışan sayısı
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi yönetimin işlevlerinden biri değildir?

A
Yöneltme
B
Örgütleme
C
Uygulama
D
Koordine ve Kontrol Etme
E
Planlama
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi liderlerin uygulayacağı güç kaynaklarından biridir?

A
Yasal güç
B
Muhakeme gücü
C
Teşvik gücü
D
itici güç
E
Karar verme gücü
Soru 8

Yönetimin işlevleri olarak adlandırılan faaliyetler bütünü planlama, örgütleme, koordine ve kontrol etme ile __________ olmak üzere beş başlık altında ele alınır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Bütçeleme
B
Değerlendirme
C
Üretim
D
Yöneltme
E
Tüketim
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi yönetim kavramının özelliklerinden biridir?

A
Öznel bir süreç olması
B
insana yönelik bir süreç olması
C
Sonuca yönelik olması
D
iletişimle ilgisi olmaması
E
iş bölümü ve uzmanlaşmaya dayanmaması
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi liderlik tarzlarından biri değildir?

A
Dogmatik
B
Demokratik
C
Dayatıcı
D
Yakınlık sağlayıcı
E
Güven verici
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi kurumların kültürel açıdan farklılığını ortaya koyan boyutlardan “çalışanların, kendi uzmanlık sahaları veya belirli çalışma gruplarından öte, örgütü bir bütün olarak görebilme ve tanımlama dereceleri”ni tanımlar?

A
Bütünleşme
B
Bireysel insiyatif
C
Risk toleransı
D
Yön
E
Kimlik
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi güçlü kurumlarda kurum başarısını artıracak işlevler arasında yer alır?

A
Sorumluluk
B
Gerçekleştirme
C
Değerlendirme
D
Sosyal tutkal
E
Karar verme
Soru 13

Rakip Değerler Çerçevesi kurum kültürü türleri arasında içe odaklanmayı ve esnek olmayı; işbirlikçi, arkadaş ve aile canlısı olmayı yansıtan tür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Adhokrasi
B
Pazar
C
Klan
D
Hiyerarşi
E
Ortak
Soru 14

Charles Handy’in örgüt kültürü sınıflandırmasında iş ve proje odaklı çalışan kurum kültürü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Güç Kültürü
B
Görev Kültürü
C
Ortak Kültür
D
Birey Kültürü
E
Rol Kültürü
Soru 15

Goffee ve Jones’in örgüt kültürü sınıflandırmasında Yüksek Sosyallik, Yüksek Dayanışma içeren kurum kültürü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kâr Amacı Güden Kültür
B
Bölümlenmiş Kültür
C
Ağa Dayalı Kültür
D
Adhokrasi Kültürü
E
Ortak Kültür
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler çalışmalarında ana hedef kitle grubunda yer alır?

A
Sosyal Medya Ajansları
B
Reklam Ajansları
C
Basın
D
Çalışanlar
E
Halkla ilişkiler Ajansları
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi hedef kitle belirlenmesinin kuruma sağladığı yararlardan biri değildir?

A
iletişim araç ve teknikleri seçilir.
B
Hedef kitleye iletilecek mesajlar, etkili bir şekilde hazırlanır.
C
Kampanya reklam giderleri belirlenir.
D
Bütçe ve kaynak kullanımında öncelikler belirlenir.
E
Kampanya ile ilgili bütün gruplar önceden saptanır.
Soru 18

“iç hedef kitleye yönelik gerçekleştirilen tüm iletişim faaliyetleri, __________ sorumluğundadır.'
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Kurum içi halkla ilişkilerin
B
Reklam departmanının
C
Eğitim departmanının
D
insan kaynakları departmanının
E
Finans departmanının
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi hedef kitle belirlenirken sorulması gereken sorulardan biri değildir?

A
Hedef kitlenin dikkati nasıl çekilecektir?
B
Hedef kitle, kurumun şu an içinde bulunduğu durum hakkında ne hissetmektedir?
C
Hedef kitle rakip kurumlar hakkında ne düşünmektedir?
D
Hedef kitle, kurumun şu anda içinde bulunduğu duruma ilişkin ne bilmektedir?
E
Hedef kitle, kimlerden oluşmaktadır?
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi kurum içi halkla ilişkilerin kurumlara sağladığı avantajlardan biri değildir?

A
Kurum içerisinde, kurumsal davranış içselleştirilir.
B
Çalışanların motivasyonları ve verimlilikleri artar.
C
Çalışanlar, kurum kültürünü içtenlikle benimserler.
D
Çalışanlara esnek çalışma saatleri imkanı sağlanır.
E
Çalışanların, aktif olarak kurumun yönetim sürecine katılmaları sağlanır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,33. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x