Kurumiçi Halkla İlişkiler 2018-2019 Final Sınavı

Kurumiçi Halkla İlişkiler 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kurumun her çalışanı, kendi bulunduğu çevrede o kurumu temsil etmektedir. Kurumun o çevrede iyi ya da kötü tanınmasına neden olacak bilgiler aktarmaktadır. Kurumlar, itibarlı bir konuma gelmek için çalışanlarını ________ haline dönüştürmelidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Kurum elçisi
B
Kurum sözcüsü
C
iç müşteri
D
Kurum gönüllüsü
E
Mutlu çalışan
Soru 2

Goffee ve Jones’in örgüt kültürü sınıflandırmasında Düşük Sosyallik, Yüksek Dayanışma içeren kurum kültürü türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Adhokrasi Kültürü
B
Ağa Dayalı Kültür
C
Bölümlenmiş Kültür
D
Çıkarcı Kültür
E
Ortak Kültür
Soru 3

Planlama, düzenleme, bilgi verme, ikna etme, bütünleştirme, sosyalleştirme ve denetleme işlevlerine sahip olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kurumiçi halkla ilişkiler
B
Etkili kurumiçi iletişim
C
iletişim
D
Yöneticiler
E
Çalışanlar
Soru 4

Kurum kitaplarından biri olan yıllık aşağıdaki bilgilerden hangisini içermez?

A
Kurumda meydana gelen değişimler
B
Kurumun basın bültenleri
C
Kurumdaki faaliyetler
D
Çalışanların özel günleri
E
Kuruma yeni katılan çalışanlar
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi liderin sahip olması gereken gerekliliklerden biridir?

A
Yerinde karar vermelidir.
B
Grup üyelerini bilgilendirmeden kendi başına hareket edebilir.
C
Grup üyeleri hakkında bilgi sahibi olması gerekmez.
D
Sorumluluk duygusuna sahip olması gerekmez.
E
Bir konuda karar verirken yeterli bilgisinin olması zorunlu değildir.
Soru 6

Yüz yüze iletişim kurmanın ve işe ya da iş süreçlerine ilişkin fikir paylaşımlarının yapılmasını sağlayan çift yönlü iletişim aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal medya haber odaları
B
Intranet
C
Toplantı
D
Kurumsal blog yorumları
E
Konferans
Soru 7

İnsan varlıklarını sürdürme biçimi olan iletişim tarihte ilk olarak aşağıdaki hangi felsefeci tarafından gönderici, alıcı, mesaj öğelerini içeren bir model ile yapılandırılmıştır?

A
Epikür
B
Aristoteles
C
Diyojen
D
Platon
E
Sokrates
Soru 8

________ , internet ortamında interaktif bir şekilde bilgi paylaşımı sağlayan sanal bir iletişim ortamıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Kurumsal web sitesi
B
Intranet
C
Kısa mesaj
D
Haber odaları
E
Blog
Soru 9

Tüm kanal ağı bütün bireyler arasında serbest bilgi akışına izin veren en merkezleşmemiş ağı tipine ne ad verilir?

A
Zincir tipi
B
Tekerlek tipi
C
Çoklu kanal
D
Daire tipi
E
Y tipi
Soru 10

Kurumiçi halkla ilişkilerde tek yönlü iletişimi sağlayan araç ve ortamlar içinde aşağıdakilerden hangisi tek yönlü iletişim araçları veya ortamlarından biri değildir?

A
Dilek ve öneri kutuları
B
Kişisel görüşmeler
C
Broşür
D
Kurum kitapları
E
Raporlar
Soru 11

Göndericinin alıcıya göndermiş olduğu mesajın doğru algılanabilmesi için mesajı alacak olan alıcı ile ortak işaretleri kullanması durumu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kodlama
B
Kanal
C
Mesaj
D
Geribesleme
E
Kod açımlama
Soru 12

Kurumun uzun dönemdeki iş başarısı ve mali yönden istikrarlılığını yansıtmasına ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Yönetim boyutu
B
Çalışma ortamı boyutu
C
Ürün ve hizmet boyutu
D
Performans boyutu
E
Liderlik boyutu
Soru 13

Bir kurumun itibarı ve imajı açısından ele alındığında, işe alım, yerleştirme, oryantasyon ve sosyalizasyon süreçleri ile doğru işe doğru elemanı yerleştirme misyonunu aşağıdakilerden hangi kurumiçi birimin sorumluluğu altında bulunmaktadır?

A
Eğitim birimi
B
Sosyal ve idari işler birimi
C
Mali işler birimi
D
Halkla ilişkiler birimi
E
insan kaynakları birimi
Soru 14

Kurumlarda çalışanlar arasında gruplaşmaya ve verimin düşmesine sebep olan faktör aşağıdakilerden hangidir?

A
Üretimde rekabet
B
Dedikodu ve söylentinin artması
C
Promosyonlar
D
Çatışma
E
Fazla mesai
Soru 15

Çatışma yönetiminin yaşam seyri olarak tanımlanan sınıflandırmada, proaktif safha içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A
Kriz planlama
B
Çevre gözetimi
C
Konu yönetimi
D
Konu takibi
E
Risk iletişimi
Soru 16

Freud’a göre, insanın yapısı gereği içinde bulunduğu kaygı ve endişe duygularından kurtulmak ve psikolojik dengesini muhafaza edebilmek için bilinçli veya bilinçsiz başvurduğu yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karşısındakini anlamaya yönelme
B
Çatışma içine girme
C
içine kapanma
D
Savunma mekanizmalarını geliştirme
E
iletişime önem verme
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi kurumiçi halkla ilişkilerde temel ilkelerin uygulanışı kapsamında yer alan özelliklerden biri değildir?

A
Halkla ilişkilerin tüm çalışanlar tarafından desteklenmesi
B
Halkla ilişkilerin gerçeği yansıtması
C
Halkla ilişkilerin periyodik bir çalışma olması
D
Halkla ilişkilerin bir uzmanlık alanı olması
E
Halkla ilişkilerin çift yönlü iletişime dayanan bir süreç olması
Soru 18

__________ felsefesini benimsemiş firmalarda çalışan insan kaynakları kendilerini motive eden, kararlara katılım konusunda destekleyen, öneri sistemini geliştiren, risk almayı teşvik eden, yatay ve çapraz iletişim kanalları ile kurumsal iletişimi yöneten sistemlerin bir parçası olduklarında verimliliklerini arttırmakta ve bunu kuruma da yansıtmaktadırlar.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Önce kurum imajı
B
Önce sorumluluk
C
Önce güven
D
Önce kalite
E
Önce insan
Soru 19

Çatışmaların nedeni çoğunlukla iletişim sorunlarından kaynaklandığından bu gibi durumlarda üstlenmiş olunan görevin içeriğinin iletişimsel sorunları ve yanlış anlamaları ortadan kaldırmak olduğunu daima hatırlamak ve bu nedenle tarafları ikna etmek için ________ sanatını kullanmanın öneminin farkında olmak gerekir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
iletişim
B
çatışma
C
liderlik
D
retorik
E
ikna
Soru 20

Kurumiçi halkla ilişkilerde gerekli olan yetkinliklerden bahsederken, liderin sahip olması gereken belli özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A
Sorun çözmesi ve karar vermesi
B
Profesyonel ahlaka sahip olması
C
Statükocu olması
D
Bilgiyi paylaşması
E
Sorumluluk alabilmesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x