Kurumiçi Halkla İlişkiler 2018-2019 Vize Sınavı

Kurumiçi Halkla İlişkiler 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Mevcut kurumsal yapıya ve kültüre bağlı olarak kurum içinde yapılan sözel ve sözel olmayan mesajların iletilmesi ve alınması sürecine ne ad verilir?

A
Lobicilik
B
Kurumlararası iletişim
C
Siyasal partiler
D
Kurumiçi iletişim
E
Yerel yönetimler
Soru 2

“Kurumun faaliyet alanları, amaçları, vizyonu ve misyonunu en etkileyici şekilde ortaya koyacak mesajları seçer, kurumun üretim malları, kaynakları ve mali gücüyle ilgili sürekli olarak tazeleyici ve güçlendirici mesajlar gönderir, kalkınma planlamalarındaki büyüme potansiyeli hakkında hedef kitleye belirli periyotlar halinde bilgilendirici enformasyonlar iletir.”
Yukarıda yer alan açıklama halkla ilişkiler biriminin hangi yönde yaptığı çalışmalara örnektir?

A
Kurumsal birliğin sağlanması çalışması
B
Çalışanların sosyalleştirilmesi çalışması
C
Birimler arası dayanışmanın sağlanması çalışması
D
Kurum yönetiminin etkinliğini güçlendirme çalışması
E
Kurumsal imajı güçlendirme çalışması
Soru 3

Kurumsal iletişim ve halkla ilişkiler faaliyetleri; kurum üretiminin verimliliğini arttırmak, hedef kitleyle bir güven ortamı yaratmak, kurumsal kültürün benimsetilmesini sağlamak gibi bir ________ üstlenmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
tercih
B
hareket
C
müdahale
D
misyon
E
siyaset
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi bir kurumun ürettiği mal ve hizmetleri, başka kurumların ürettiği ürünlerden ayıran, kurumların kendine özgü kimliğini ifade eder?

A
Kampanya
B
Reklam
C
Marka
D
Yönetim
E
Tanıtım
Soru 5

Çalışanlar açısından kurumiçi iletişim ele alındığında, çalışanın kuruma olan bağlılığının artırılması ve üretimde kalitenin yükseltilmesi için son derece önemli olan faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çalışanın kurumu denetlemesi
B
Çalışanın kurumda denetlenmesi
C
Çalışanın kararverici olması
D
Çalışanın kurumda sevk ve idare edilmesi
E
Çalışanın kurumda motive edilmesi
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi yönetim bir süreç olarak ele alındığı takdirde, onun sahip olduğu özelliklerinden birini temsil etmez?

A
Bireysel olması
B
Amaca yönelik olması
C
Rasyonel olması
D
Evrensel olması
E
insana yönelik olması
Soru 7

Liberson ve O’Conner’ın araştırmalarından çıkan sonuç doğrultusunda, işletmenin satış rakamları, kârı ve kâr artışı gibi yönleri üzerinde liderin etkisinin yüzde kaça kadar çıkabileceği gösterilmiştir?

A
47
B
57
C
67
D
77
E
87
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi liderlerin ortak yanlarından biri değildir?

A
Liderler sürekli gündemde olduklarından örnek oluştururlar.
B
Liderlik; yüksek mevki, ayrıcalıklar, unvan ve paraya dayalıdır.
C
Lider, takipçileri bulunan kimsedir.
D
Çalışanlarının gücünden korkmaz, ekip çalışmalarına inanır yetenekli insanları yanlarında ister ve onların yaratıcılıklarına saygı duyarlar.
E
Liderler, kuruluşların başarıya götürecek yaklaşımlara saygı üstlendiği misyon ve hedefleri sonuçları araştırır.
Soru 9

Lider kavramının temeli insanoğlunun ________ hayata geçişi kadar eskilere dayanır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
toplumsal
B
doğal
C
kültürel
D
ekonomik
E
karmaşık
Soru 10

Bir kurum içerisinde liderin, çoğu zaman kuruma dair belli bilgilerin kaynağı ve uygulamaların mimarı olarak görülmesi, liderin kurum içerisindeki fonksiyonları bakımından ele alındığında aşağıdaki lider imajlarının hangisinden bahsedilmektedir?

A
Kontrolör olarak lider
B
Uygulayıcı olarak lider
C
Sözcü olarak lider
D
Uzman olarak lider
E
Ödüllendiren lider
Soru 11

Aşağıdaki hangi yıllardan itibaren, kurum kültürü ya da örgüt kültürü kavramı, bir kurumun karakterini tanımlamak için yöneticiler, sosyologlar ve akademisyenler tarafından ortaya atılmış bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır?

A
1950'h yıllar
B
1960'li yıllar
C
1970'li yıllar
D
1980'li yıllar
E
1990'h yıllar
Soru 12

Bireysel inisyatif, risk toleransı, bütünleşme, ödül sistemi gibi kavramlar kurum kültürünün aşağıda yer alan hangi sınıflandırması içinde ele alınmaktadır?

A
Kurum kültürünün öğeleri
B
Kurum kültürünün düzeyleri
C
Kurum kültürünün özellikleri
D
Kurum kültürünün işlevleri
E
Kurum kültürünün boyutları
Soru 13

Edgar Shein’e göre kurum kültürü strateji geliştirmek, kurumsal amaçları belirlemek ve çalışma tarzını düzenlemek için kullanılmaktadır. Shein, kültürün düzeylerinin de eserler, değerler ve ________ oluştuğunu ifade etmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
varsayımlardan
B
analizlerden
C
yorumlardan
D
sentezlerden
E
önyargılardan
Soru 14

Toyohiro Kono’nun kurum kültürü sınıflandırmasında üst yönetimin otokrat davrandığı ve girişimcilikten uzak olduğu kültür türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bürokratik Kültür
B
Lideri izleme ve Dinamik Kültür
C
Güçlü Lider ve Hareketsiz Kültür
D
Dinamik Kültür
E
Hareketsiz Kültür
Soru 15

İşgörenlere bağlılık kapsamında, işe girenlerin uzun süreli çalışacakları düşüncesine sahip olma özelliğini içeren model aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toyohiro Kono Sınıflandırması
B
Handy’nin Örgüt Kültürü Sınıflandırması
C
Mary Hatch Örgütlerin Kültürel Dinamikleri Modeli
D
Talcot Parsons - AĞIL Modeli
E
William G. Ouchi Modeli
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi kurum içi hedef kitle alt kategorilerinden biri değildir?

A
Birlik temsilcileri
B
Basın mensupları
C
Orta düzey çalışanlar
D
Sekreterler
E
Yönetim
Soru 17

Tüketiciler ve kamuoyu nezdinde itibarlı bir kurum olmak için öncelikle kurumiçi hedef kitleleri ve özellikle çalışanları, birer ________ dönüştürmek gerekir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
kurum elçisine
B
sosyal çalışanlara
C
kalite sahibi çalışanlara
D
kapasite sahibi çalışanlara
E
istekli çalışanlara
Soru 18

Bir kurumun belirsiz hedef kitlelere ya da yanlış hedef kitlelere yönelik yaptığı halkla ilişkiler faaliyetlerinin başarısız olması sonucu kuruma ilişkin yapılan tanımlama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kurumun kâr oranının düşmesi
B
Kurumun kaynak kaybı yaşaması
C
Kurumun personel kaybı yaşaması
D
Kurumun ciddi itibar kaybı yaşaması
E
Kurumun hedef kitle tespit sorunu yaşaması
Soru 19

Görüşleriyle, eylemleriyle, davranışlarıyla toplumda saygı gören ve rol model olarak tanımlanan itibarlı kişiler aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çalışanlar
B
Fikir liderleri
C
Halkla ilişkiler uzmanları
D
Yatırımcılar
E
iktisatçılar
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi başarılı şirket döngüsünün unsurları arasında yer almaz?

A
Mutlu müşteriler
B
Yükselen satışlar
C
Çalışan sayısı
D
Yüksek kâr
E
Mutlu çalışanlar
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,33. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x