Kurumiçi Halkla İlişkiler 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

Kurumiçi Halkla İlişkiler 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi liderlik tarzlarından biri değildir?

A
Dayatıcı
B
Güven verici
C
Yakınlık sağlayıcı
D
Demokratik
E
Kararsız
Soru 2

Ortak bir amacı gerçekleştirebilmek için bir grup insanı iş birliğine yöneltme ve eşgüdümleme, gerekli faaliyetleri en yüksek verimliliği sağlayacak bir biçimde planlama, yerine getirme ve denetleme sürecine ne ad verlilr?

A
Yönetim
B
Planlama
C
Çalışma
D
Koordine etme
E
Örgütleme
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi kurumların kültürel açıdan farklılığını ortaya koyan boyutlardan “örgüt içinde üstlerin astlarına sağladığı açık iletişim, yardım ve desteğin derecesi”ni tanımlar?

A
Yönetim desteği
B
Bireysel insiyatif
C
Risk toleransı
D
Yön
E
Bütünleşme
Soru 4

Liderlerin uygulayacağı güç kaynaklarından hangisinin diğerlerine göre önceliği vardır?

A
Yasal
B
Ödüllendirme
C
Zorlayıcı
D
Uzmanlık
E
Karizmatik
Soru 5

Kurumlar açısından çalışanlara, doğru ya da yanlış, kabul edilebilir ya da edilemez davranışların neler olduğu hakkında bilgi veren kurum kültürünün sahip olduğu özellik ve işlev aşağıdakilerden hangisidir?

A
Değerlerin paylaşımını sağlaması
B
İletişim çalışmaları içermesi
C
Tarihsel bir geçmişi olması
D
Ayırt edici özelliğe sahip olması
E
Kurumsal kimlik duygusu yaratması
Soru 6

Kurum çalışanlarını ikna etmek, kurum çalışanlarının anlayış, güven ve desteğini kazanmak için kurum içinde gerçekleştirilen genel faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bireysel çıkarları destekleme faaliyeti
B
Halkla ilişkiler faaliyeti
C
Dedikodu kültürünü oluşturma faaliyeti
D
Kurum yönetimini destekleme faaliyeti
E
Çalışanları güdüleme faaliyeti
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal markayı etkileyen faktörlerden biri değildir?

A
Çalışanların performansı
B
Kurum normları ve kuralları
C
Kurum kültürü
D
Kurumdaki çalışan sayısı
E
Kurumsal değerler
Soru 8

Aşağıdaki kurumiçi halkla ilişkiler işlevlerinden hangisi, kurumdaki belirleyici politikaların yönetilmesi, kurumsal işleyişin devamlılığının sağlanması, koyulan kurallar çerçevesinde iş disiplinin yürütülmesi adına yapılan faaliyetler bütünü olarak açıklanabilir?

A
İkna Etme işlevi
B
Düzenleme işlevi
C
Bilgi Verme işlevi
D
Planlama işlevi
E
Bütünleştirme işlevi
Soru 9

Goffee ve Jones’in örgüt kültürü sınıflandırmasında Yüksek Sosyallik - Düşük Dayanışma içeren kurum kültürü türü hangisidir?

A
Kar Amacı Güden-Çıkarcı Kültür
B
Ortak Kültür
C
Ağa Dayalı Kültür
D
Bölümlenmiş Kültür
E
Adhokrasi Kültürü
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi kurum içi halkla ilişkiler süreci aşamalarından biri değildir?

A
Uygulama
B
Planlama
C
Değerlendirme
D
Pazarlama
E
Araştırma
Soru 11

Hedef kitle ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kurumların sadece bir hedef kitlesi vardır ve o hedef kitleye hitap ederler.
B
İletişim sürecinde yer alan bir iletişim öğesidir.
C
Çok çeşitli mesajların odağı konumundadır.
D
Kurumların faaliyetlerinden doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenmektedir.
E
Bünyesinde tutum ve algı değişikliği oluşturmak için çeşitli faaliyetler gerçekleştirilir.
Soru 12

Medya kurumlarında yer alan ve üst düzey yönetici görevinde bulunan, haber kriterlerinin düzenlenmesine karar veren bireylere ne ad verilir?

A
Kurmay analist
B
İnsan kaynakları yöneticisi
C
Eşik bekçisi
D
Prodüktör
E
Halkla ilişkiler uzmanı
Soru 13

Freud’a göre, aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisi kişiyi huzursuz eden hususlar konusundaki gerçekleri bilinçlerinde bloke etmeyi istememe durumudur?

A
Kaçınma
B
Yansıtma
C
Geriye dönme
D
Reddetme
E
Baskılama
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi yönetsel motivasyon araçlarından biri değildir?

A
Kurumsal ve bireysel amaç birliği
B
Yetki ve sorumluluk dengesi
C
Ekonomik ödüller
D
Çalışma ortamını geliştirme
E
Eğitim ve yükselme olanakları
Soru 15

Kurum içi halkla ilişkiler faaliyetlerinde etkin bir araç olmasına rağmen kapalı devre radyo-tv yayınlarının az tercih edilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kurumun politikalarının iletilmesini sağlar.
B
Kurumun kendini anlatmasını sağlar.
C
Kuruma bağlılık geliştirilmesini sağlar.
D
Kurum ile ilgili bilgilerin sürekli iletilmesini sağlar.
E
Kurumun maliyetlerinin artmasını sağlar.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi kurumiçi çift yönlü halkla ilişkiler araç ve ortamlarından biri değildir?

A
Kurum toplantıları
B
Kurum web sitesi
C
Kurum eğitim seminerleri
D
Kurum öneri kutuları
E
Kurum kutlamaları
Soru 17

Bireylerin çevrelerindeki bir nesne, başka bir birey ya da kuruma ait zihinlerinde canlandırdıkları bütüncül resme ne ad verilir?

A
Kurumsal davranış
B
Kurumsal imaj
C
Kurumsal kültür
D
Kurumsal kimlik
E
Kurumsal felsefe
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi kurumlarda çalışan personelin birbirlerinin sorumluluk alanlarına ve görevlerine müdahale etmesini önleyici uygulamadır?

A
Çalışanlar arasındaki hiyerarşi
B
Kurum kültürü
C
İş tanımları
D
Hiyerarşik düzen
E
Kariyer planlaması
Soru 19

Kurumun halihazırda muhatapları olan çalışanlar hangi hedef kitle sınıflandırması ile adlandırılır?

A
Dış Hedef Kitle
B
Mevcut ve Potansiyel Hedef Kitle
C
İç Hedef Kitle
D
Kararsız Hedef Kitle
E
Destekleyen Hedef Kitle
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi kurum içi hedef kitlenin belirlenmesinde sorulacak sorulardan biri değildir?

A
Geçmişte kurum, çalışanlara yönelik iletişim programları oluşturdu mu?
B
Kurumun çalışanlar gözünde itibarı nasıldır?
C
Kurum, genelde ne tarz iletişim taktikleri kullanmaktadır?
D
Çalışanların sayısı ve yapısı nedir?
E
Çalışanlara göre rakiplerin itibarı nasıldır?
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x