Kurumiçi Halkla İlişkiler 2019-2020 Final Ünite 5 ve 6 Sınavı

Kurumiçi Halkla İlişkiler 2019-2020 Final Ünite 5 ve 6 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bilgi iletişim teknolojisinin gelişimi ile içerik, tasarım, işlem yapma biçiminin özellikleri ile kurumların iç ve dış hedef kitle ile iletişim kurmasını sağlayan çift yönlü iletişim aracı/ortamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Broşür
B
Bilgi İletişim teknolojileri
C
İntranet
D
Televizyon
E
Kurumsal web sitesi
Soru 2

I. Kısa mesaj
II. Sosyal medya haber odaları
III. Kapalı devre TV yayını
IV. Elektronik posta
V. Kurumun sosyal ağ siteleri
Yukarıdakilerden hangileri çift yönlü bilgi iletişim teknolojileri kapsamındadır?

A
I-II-III
B
I-II-IV-V
C
II-III-IV-V
D
II-III-V
E
III-IV-V
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin bir kurumdaki fonksiyonları arasında yer almaz?

A
Hedef kitle ile ilgili araştırma yapmak
B
Üst yönetime danışmanlık yapmak
C
Kurum ile ilgili konuları önceden öngörmek
D
Kurumun iletişim planını gerçekleştirmek
E
Propaganda yapmak
Soru 4

Hangisi kurum içi iletişim ve kurum içi halkla ilişkiler arasındaki ilişkiyi açıklar?

A
Bir birinden tamamen farklı iki kavramdır.
B
Kurum içi iletişim halkla ilişkileri kapsayıcı niteliktedir.
C
Halkla ilişkiler kurum içi iletişimin ilk adımıdır.
D
Kurum içi iletişim kurum içi halkla ilişkilerin bir parçasıdır.
E
Kurum içi iletişim iç çevre ile kurum içi halkla ilişkiler dış çevre ile iletişim kurar.
Soru 5

Çift yönlü kutlamalardan olan zafer kutlamalarının işlevi hangisi olabilir?

A
Çalışanlar arası uyum yaratır.
B
Bireysel başarıyı kolektif başarı ile birleştirir.
C
Gerginliği azaltır.
D
Kurumun ortak değerlerini aktarır.
E
Ayrı bölümde çalışanları harekete geçirir.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi kurumiçi halkla ilişkilerde kullanılan tek yönlü iletişim sağlayan araçlardandır?

A
Eğitim seminerleri
B
Törenler
C
Kişisel görüşmeler
D
Raporlar
E
Bilgi iletişim teknolojileri
Soru 7

“Kurumun hedef kitlesine istenilen bilginin aktarılmasını sağlayan, sayfa sayısı az, küçük bir kitapçık” şeklinde tanımlanan iletişim aracı ortamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kurum yayını
B
Kurum kitapları
C
Duyuru panoları
D
Broşür
E
Mektuplar
Soru 8

Kurumda çalışanların kurum ile ilgili bilgiler ile ilgili başvurabilecekleri bir referans kaynağı olarak tanımlanan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kurum kitapları
B
Yıllık
C
Raporlar
D
Yıllık raporlar
E
Broşür
Soru 9

Sadece bir kişiyi ilgilendiren bir konuda kişiye özel olarak hazırlanarak sadece o kişiye ya da belirli bir konu hakkında standart bir mesaj olarak hazırlanan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Afişler
B
Mektuplar
C
Duyuru panoları
D
Kapalı devre radyo
E
Dilek ve öneri kutuları
Soru 10

Kurumun hazırladığı özel amaçlı programların yayınlanmasını, kurum ile ilgili günlük iş akışına ilişkin bilgilerin paylaşılmasını, kurumun amaçları ve politikaları ile ilgili bilgilerin aktarılmasını sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Afişler
B
Mektuplar
C
Duyuru panoları
D
Kapalı devre radyo
E
Dilek ve öneri kutuları
Soru 11

I. Sendikalar
II. Çalışanlar
III. Toplum
IV. Hissedarlar
V. Müşteriler
Hangisi kurumsal iç paydaşlarıdır?

A
II ve V
B
I ve II
C
Yalnızca III
D
II, ve IV
E
II, III ve V
Soru 12

I. Araştırma
II. Planlama
III. Uygulama
IV. Geri besleme
V. Değerlendirme
Halkla ilişkilerin temelini oluşturan aşamalar hangileridir?

A
I, II, III
B
I ve II
C
I, II, II ve IV
D
I, II, III ve V
E
Hepsi
Soru 13

Kurum sahibinin ya da işverenin kurumunu görme ve değerlendirmesi ile ilişkili olan imaj türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ürün imajı
B
Şemsiye imajı
C
Transfer imajı
D
Ayna imajı
E
Marka imajı
Soru 14

I. Performans boyutu
II. Yönetim boyutu
III. Zaman boyutu
Kurumsal itibarı ölçmeye yönelik yöntem olan Reputation Institute’un RepTrak Modeli yukarıdaki öncüllerden hangisi veya hangilerini kapsar?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I, II
D
I, III
E
I, II, III
Soru 15

Alıcıdan göndericiye giden, göndericinin alıcıya iletmek istediği mesajın doğru algılanıp algılanmadığını gösteren sözel ya da tepkisel geribildirime aşağıdakilerden hangi isim verilir?

A
Gönderici
B
Alıcı
C
Mesaj
D
Kodlama
E
Geri besleme
Soru 16

Kurumun kendi iç paydaşları arasında gerçekleştirdiği iletişimdir.
Yukarıdaki tanım hangi kavramı anlatmaktadır?

A
Kurumiçi iletişim
B
Basın ile iletişim
C
Kurumlararası iletişim
D
Halkla ilişkiler
E
İnsan kaynakları yönetimi
Soru 17

Kurumsal bir şirketin yıllık olarak düzenlediği piknik hangi kurumiçi iletişimi geliştirir?

A
Yönetim ile anlaşılır ve samimi ilişkiler geliştirir
B
Çalışanlar arasında sosyal bağlılık yaratır
C
Yanlış bilgi ve olumsuz söylentileri önler
D
Katılımcı lider tipini teşvik eder
E
Bilgi yönetimini amaçlar
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal kimlik ile ilgili söylenemez?

A
Kurumun ne yaptığını ifade eder
B
Kurumun adıdır
C
Kurumun işlerini yürütmede hangi stratejileri benimsediği ile ilişkilidir
D
Kurumun etkinliklerini nasıl yaptığını anlatır
E
Kurumun paydaşlar tarafından nasıl algılanmak istendiğini temsil eder
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi tekli kimliğe bir örnektir?

A
General Motors
B
Kraft
C
IBM
D
Lipton
E
Calve
Soru 20

__________ imajı, kurum sahibinin ya da işverenin kurumunu görme ve değerlendirmesi ile ilişkili bir imaj türüdür.
Yukarıdaki ifadede boşluğa ne gelmelidir?

A
Şemsiye imajı
B
Ürün imajı
C
Mevcut imaj
D
Ayna imajı
E
Marka imajı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x