Kurumiçi Halkla İlişkiler 2019-2020 Final Ünite 7 ve 8 Sınavı

Kurumiçi Halkla İlişkiler 2019-2020 Final Ünite 7 ve 8 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aynı işi yapmaya çalışanların birbirleri ile uyumlu ve heyecanlı şekilde çalışmasına ne denir?

A
Bilgilendirme
B
Motive etme
C
Yönetme
D
Sinerji
E
Empati
Soru 2

Kurum içindeki tüm çalışanların maaşlarının her ay herkese açık bir şekilde duyurulması kurum içi halkla ilişkilerin hangi temel ilkesi ile örtüşür?

A
Halkla ilişkiler bir uzmanlık alanıdır
B
Halkla ilişkiler sürekli bir çalışmadır
C
Halkla ilişkiler gerçeği yansıtmalıdır
D
Halkla ilişkiler tüm çalışanlar tarafından benimsenmeli ve desteklenmelidir
E
Halkla ilişkiler çift yönlü iletişime dayanan bir süreçtir
Soru 3

Bir kurumda yeni işe başlayanların belli bir süre oryantasyona tabi tutulması ve kurumla ilgili her türlü bilgi ve işleyişin aktarılması nasıl açıklanabilir?

A
Kurum kimliğinin net olması
B
Yatay bir iletişim olduğunu
C
Dış paydaşlara önem verildiğini
D
İtibar yönetiminin gelişmiş olduğunu
E
Kurum kültürünün gelişmiş olması ile
Soru 4

I. Üst düzey yöneticiler
II. Kurmay boyuttaki yöneticiler
III. Halkla ilişkiler yöneticisi
IV. Çalışanlar
V. Müşteriler
Hangisi kurum içi halkla ilişkilerin aktörlerindendir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I, II, III
D
I, II, III ve IV
E
Hepsi
Soru 5

“Aynı işi yapmayı amaçlayan kişilerin birbirleri ile uyumlu ve heyecanlı hâlde çalışmasıdır.” şeklinde tanımlanan bilgi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yönetme
B
Motive etme
C
Bilgilendirme
D
Sinerji
E
Girişimcilik
Soru 6

“Bir kurumun hedef kitleleri tarafından görünen yüzüne verilen isimdir.” şeklinde tamamlanan bilgi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kurum kültürü
B
Kurum iletişimi
C
İletişim modelleri
D
Kurumsal kimlik
E
Bütünleşme
Soru 7

Aşağıdaki öncüllerden hangisi ya da hangileri çalışanlara sunulan psiko-sosyal motivasyon
araçlarındandır?
I. Primli ücret
II. Övgü alma
III. Yükselme olanakları
IV. Gelişmenin teşviki

A
I ve II
B
II ve IV
C
Yalnız II
D
Yalnız III
E
III ve IV
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri kurumiçi halkla ilişkilerin amaçlarındandır?
I. Yönetici ve çalışanlar arasında karşılıklı güven ortamı yaratarak yeni yöntemler geliştirmek ve bununla birlikte çalışanlarına yönetime katılım konusunda cesaret vermek
II.Kurum içerisinde şeffaf olarak yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya ya da yatay olarak bilgi akışını gerçekleştirmek.
III.Çalışanların kuruma olan katkılarını maksimize etmek.
IV. Çalışanların işteki geleceği ile ilgili olarak tedirginliklerini azaltmak.

A
I,II,III
B
II,III,IV
C
I,III,IV
D
I,II,IV
E
I,II,III,IV
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri kurum içerisinde yer alan halkla ilişkiler uzmanının da bu yetkinliklere eksiksiz sahip olması gerekmektedir?
I. Strateji belirlemek
II. Gerekli iletişim becerilerine sahip olmak
III. Medyada planlama yapabilmek
IV. Bilgi iletişim teknolojilerine adapte olabilmek

A
I,II,III
B
II,III,IV
C
I,III,IV
D
I,II,IV
E
I,II,III,IV
Soru 10

Medya kurumlarında yer alan ve üst düzey yönetici görevinde bulunan, haber olma kriterlerine karar veren bireylere ____________ denir.
Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A
Aktör
B
Dönüşümcü Lider
C
Medya Yöneticisi
D
Eşik Bekçileri
E
Halkla İlişkiler Yöneticisi
Soru 11

Folger Poole ve Stutman çatışma yönetimi konusunda hangi yaklaşımı savunmuşlardır ?

A
Araştırma yaparak var olan sorunu çok iyi tanımlamak ve tüm yönleriyle analiz etmek.
B
Çatışma birkaç sorunu içeren karmaşık bir yapıda ise sorunları önem sırasına göre çözümleyerek ara çözümler elde etme yoluyla kesin çözüme ulaşmaya çalışmak.
C
Çatışmayı sona erdirmek için tarafların çatışma ile ne elde etmek istediklerini öğrenerek nasıl bir çözüm yolu takip edileceğini belirlemeye çalışmak.
D
Sürekli olarak tarafların fikir alışverişinde bulunmasını teşvik ederek, iletişimsizliği ortadan kaldırmaya çalışmak
E
Yönetici kontrolünün üst seviyede olduğu organizasyonlarda yöneticiler çatışmayı çözmeye çalışacaklar, bunun tam tersi katılımcı yönetimi benimseyen kurumlarda ise, çatışan taraflar çatışmayı kendileri çözümlemeye çalışacaklardır.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi arabuluculuk sürecinde takip edilmesi gereken adımları belirten yaklaşımı savunmuştur?

A
Wilcox ve Cameron
B
Poole ve Stutman
C
Freud
D
Folger
E
Goodwin ve Griffith
Soru 13

Çatışma yönetiminin seyrini oluşturan proaktif safhanın kapsadığı alanlardan biri değildir?

A
Çevre Gözetimi
B
İmaj Onarımı
C
Konu Takibi
D
Konu Yönetimi
E
Kriz Planlama
Soru 14

I. Üst yönetiminden en alt çalışana doğru
II. En alt düzey çalışandan üst yönetime doğru
III. Üst yönetim ile halkla ilişkiler arasında
IV. En alt çalışan ile halkla ilişkiler arasında
V. Hepsi
Kurum içi bilgi akışının hangi doğrultuda gerçekleşmesi beklenir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I, II ve III
D
I ve IV
E
I, II, III, IV,V
Soru 15

Arabuluculuk sürecini gerçekleştirirken tarafları ikna etmek için kullanılan “güzel söz söyleme, güzel konuşma sanatına” ne ad verilir?

A
Reaktif Halkla İlişkiler
B
Kazan Kazan
C
Retorik
D
Katılımcı Yönetim
E
Kamular
Soru 16

Kurum içi iletişimi etkili hale getiren ve hızlandıran, kurum içinde kurulan yerel ağa ne ad verilir?

A
Sponsorluk
B
Seremoni
C
Yıllık rapor
D
Haber bülteni
E
İntranet
Soru 17

Halkla İlişkiler bölümünün, danışmanlık görevini yerine getirebilmesi için aşağıdakilerden hangisini yerine getirmesi gerekmektedir?

A
Bilgiyi planlı ve programlı bir şekilde yayması
B
Elde edilen bilgiyi sınıflaması
C
Elde edilen bilgiyi analiz edip, yorumlaması
D
Üst yönetime yönetsel stratejiler önermesi
E
Yukarıdakilerin hepsi
Soru 18

Çatışma durumlarında, insan yapısı gereği içinde bulunduğu kaygı ve endişe duygularından kurtulmak ve psikolojik dengesini muhafaza edebilmek için bazı savunma mekanizmaları geliştirir.
Bu gibi durumlarda, bilinçsizce yapılan davranışlara çok mantıklı sebepler veya bahaneler ileri sürmek eylemine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A
Geri dönme
B
Rasyonelleştirme
C
Kaçınma
D
Reddetme
E
Baskılama
Soru 19

Çatışma yöntemi belirli bir yaşam seyirine sahiptir.
Aşağıdakilerden hangisi, çatışma yönetiminin yaşam seyir aşamalarından birisi değildir?

A
Proaktif Safha
B
Stratejik Safha
C
Staktif Safha
D
Reaktif Safha
E
İyileşme Safhası
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi, çatışma seyiri aşamalarından, proaktif safha aşamasının aşamalarından birisi değildir?

A
Çevre gözetimi
B
Konu takibi
C
Konu yönetimi
D
Kriz Planlama
E
Kriz çözümü
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,25. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x