Kurumiçi Halkla İlişkiler 2019-2020 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı

Kurumiçi Halkla İlişkiler 2019-2020 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir şirketin kendisini ifade etmesine ve insanların şirketleri tanımlarken, hatırlarken ilişki kurmalarına izin verdiği anlamlar topluluğuna ne ad verilir?

A
Halkla ilişkiler
B
Duyurum
C
Kurumsal düzen
D
Kurumsal birlik
E
Kurumsal kimlik
Soru 2

Kurumiçi iletişim ile ilgili tanımlamalar, hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
I. Kurumiçi çalışanlarının duygu,düşünce, bilgi paylaşımıdır.
II. Çalışanların işbirliği ve iş bölümüne olanak sağlar.
III. Motivasyon, çalışanın yaptığı işten memnun olmasını sağlar.
IV. İş planı ve verimliliğini etkiler.
V. Markalaşma ve rekabet ortamı, kurum imajıyla ilgilidir.

A
I,II,III
B
I,II,IV
C
II,IV,V
D
III,IV
E
II,V
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi, kurumların başarıya ulaşmasında gerçekçi planlar yapılmasını etkileyen faktörlerden değildir?

A
Firma ve ürün sayısındaki artış
B
Üretim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler
C
Ekonomik politikaların piyasa üzerindeki etkisi
D
İletişim teknolojisindeki gelişmelerin tüketici üzerindeki etkisi
E
Zaman yönetimi planlanmasında önceliklerin belirlenmesi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi tek yönlü iletişime örnektir?

A
Gezi ve seyahatler
B
Konferanslar
C
Birim ziyaretleri
D
Toplantılar
E
Faks ve mektuplar
Soru 5

Bir kurumun halkla ilişkiler uzmanı, aşağıdakilerden hangisiyle ilgilenmez?

A
Yabancı dil bilmeyle
B
Çalışanların maaşlarıyla
C
Elektronik iletişim kanallarıyla ilgili bilgiyle
D
Olağanüstü durumlarda Pratik çözümlerle
E
Piyasadaki rakip firmaların takibiyle
Soru 6

Aşağıda verilen kurumiçi iletişimin önem ve amaçları aşağıdaki seçeneklerdeki hangi paydaş için sıralanabilir?
I. Değişen durum ve koşullar içinde, kısa ve uzun vadede alınan kararların ve yapılan değişikliklerin tüm çalışanlara eşit ve doğru bir biçimde iletilmesi
II. Doğru rol dağılımının sağlanması
III. Çalışanlar ve kurum için en etkin iletişim kanallarının belirlenmesi
IV. Üretim süreçlerinin takip edilmesi ve verimliliğin arttırılması.

A
Kurum çalışanı
B
Tüketici
C
Kurum yönetimi
D
Rakip kurum
E
Halkla İlişkiler Birimi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi çalışanlar açısından kurum içi iletişim ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin önem ve amaçlarından biridir?

A
Kurum ideolojisini, amaçlarını ve kültürünü tanımak ve bu sayede kurum çıkarlarının kendi çıkar ve görüşleriyle örtüşüp örtüşmediğini tespit etmek
B
Kurumsal hedefleri, kalkınma stratejilerini ve üretim süreçlerini çalışanlara tanıtmak ve benimsetmek
C
Değişen durum ve koşullar içinde, kısa ve uzun vadede alınan kararları ve yapılan değişiklikleri tüm çalışanlara eşit ve doğru bir biçimde iletmek
D
Kurum içinde meydana gelebilecek aksaklıklar ve yanlış anlaşılmaların önüne geçmek ve dedikodu kültürünün oluşmasını engellemek
E
Çalışanların kurum ile bütünleşmesi ve kurum çıkarlarının bireysel çıkarlarla çatışmasını önlemek
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi etkili kurum içi iletişimin özelliklerinden biridir?

A
Etkin zaman yönetimi
B
Planlama
C
Bilgi verme
D
İkna etme
E
Çalışanları sosyalleştirme
Soru 9

Bir kurumun ürettiği mal ve hizmetleri, başka kurumların ürettiği ürünlerden ayıran, kurumların kendi özgü olan kimliği ve ürünü üreten kurumla ilgili akla gelen sembol gibi simgelerdir.
Bu açıklama aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

A
Kurum içi iletişim
B
Kurumsal değer
C
Kurum kuralları
D
Kurumsal marka
E
Kurum kültürü
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi aynı örgütsel düzeydeki çalışanlar, yani aynı hiyerarşik otoriteye, yetki ve sorumluluğa sahip üyeler arasında gerçekleşen iletişim türüdür?

A
Çapraz İletişim
B
Dikey İletişim
C
Yatay İletişim
D
İnformel İletişim
E
Tek Yönlü İletişim
Soru 11

Daha önceki aşamalarda planlanan süreçlerin gerçekleşip gerçekleşmediğinin, gerçekleşmiş ise hangi oranda doğru ya da yanlış olduğunu, sürecin verimli olup olmadığını, denetime yönelik soruların cevaplanmasını içeren süreç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Planlama
B
Örgütleme
C
Yöneltme
D
Koordine etme
E
Kontrol etme
Soru 12

“Sana ne diyorsam onu yap” şeklindeki lider tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dayatıcı
B
Güven verici
C
Yakınlık sağlayıcı
D
Demokratik
E
Sürükleyici
Soru 13

“Yönetim süresince gerekli olan iş gücü, araç gereç, yer gibi gereksinimlerin saptanmasını ve bir araya getirilmesini içerir.” tanımı, yönetim işlevleri faaliyetlerinden hangisinin tanımıdır?

A
Planlama
B
Yöneltme
C
Koordine etme
D
Örgütleme
E
Kontrol etme
Soru 14

Aşağıdakilerin hangisinde liderliğin gereklilikleri doğru olarak verilmiştir?
I. Sorumluluk duygusuna sahip olmak
II. Doğuştan yeteneğe sahip olmak
III. Grup üyelerini tanımak
IV. Çalışanların davranışını değiştirmek
V. Kendisini geliştirmek

A
I,III,V
B
II,IV
C
III,IV,V
D
I,II
E
I,II,V
Soru 15

Liderlerin kurum içinde başvuracağı beş güçten hangisi, çalışanlara ilham kaynağı olmasıyla ilgilidir?

A
Yasal güç
B
Ödüllendirme gücü
C
Karizmatik güç
D
Zorlayıcı güç
E
Uzmanlık gücü
Soru 16

Kuruma dair belli bilgilerin kaynağı ve uygulamaların mimarı olarak görülen liderin fonksiyonlarından hangisine işaret eder?

A
Hakem ve aracı olarak lider
B
Grup sembolü olarak lider
C
Uzman olarak lider
D
Kontrolör olarak lider
E
Sözcü olarak lider
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi, lider yöneticiliğin esaslarından değildir?

A
Bilimsel ve sanatsal boyutu vardır.
B
Birey yerine ekiple çalışılır.
C
Süreç odaklılık önemlidir.
D
Koçluk değil, emir komuta vardır.
E
Aslolan çok değil akıllı çalışmaktır.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi lider olmanın gerekliliklerinden biridir?

A
Yeterli bilgiye sahip olmak zorunda değildir.
B
Grup üyelerini tanımak zorunda değildir.
C
Grup üyelerini bilgilendirmesi gerekmez.
D
Kurumun mevcut imkânlarını en iyi şekilde kullanmalıdır.
E
Sorumluluk duygusuna sahip olmayabilir.
Soru 19

Önceki aşamalarda planlanan süreçlerin gerçekleşip gerçekleşmediğini,gerçekleşmiş ise hangi oranda doğru ya da yanlış olduğunu, sürecin verimli olup olmadığını, denetime yönelik soruların cevaplanmasını içeren şeklinde tanımlanan yönetim işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Örgütleme
B
Koordine etme
C
Yöneltme
D
Kontrol etme
E
Planlama
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi lider olmanın gerekliliklerinden biri değildir?

A
Sahip olduğu bilgiyi kimseyle paylaşmamalıdır,
B
Sorumluluk duygusuna sahip olmalıdır,
C
Grup üyelerini tanımalı ve korumalıdır,
D
Yeterli bilgiye sahip olmalıdır,
E
Yerinde karar vermelidir,
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x