Kurumiçi Halkla İlişkiler 2019-2020 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı

Kurumiçi Halkla İlişkiler 2019-2020 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi, kar amacı güden çıkarcı kültürün özelliklerinden değildir?

A
Çalışanlar genellikle kendisi için çalışır.
B
Tüm iletişim iş konuları odaklıdır.
C
Bireysel çıkarlar, kurumsal hedeflerle örtüşür.
D
İş ve sosyal hayat açık bir şekilde birbirinden ayrılır.
E
Çalışanlar nadiren ofis dışında bir araya gelir.
Soru 2

Asağıdakilerden hangisi kurumların kültürel açıdan farklılığını ortaya koyan boyutlardan “Çalışanların girişkenliğe, yeniliklere açık olmaya ve risk almaya ne kadar teşvik edildikleri”ni tanımlar?

A
Kimlik
B
Fikir ayrılıklarına verilen tolerans
C
Bütünleşme
D
Risk toleransı
E
Ödül sistemi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürünün sahip olduğu özellikler ve işlevlerden birisi değildir?

A
Tarihsel bir geçmişi vardır.
B
Kurumsal kimlik duygusu yaratır.
C
Değerlerin paylaşımını sağlar.
D
Bütünleştirici bir yapıya sahiptir.
E
Sembolik bir yapı taşımaz.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Goffee ve Jones’in Örgüt Kültürü Sınıflamasında yer alır?

A
Birey kültürü
B
Ağa dayalı kültür
C
Dinamik kültür
D
Güç kültürü
E
Rol kültürü
Soru 5

Davranışsal normları sağlamak için biçimsel yapıyı karşılıklı olarak etkileyen bir kurum içinde paylaşılan değerler, inançlar ve alışkanlıklar sistemi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Planlama
B
Örgütleme
C
Yöneltme
D
Kurum kültürü
E
Kontrol etme
Soru 6

Kurumun geçmişinden ya da dinlenen, tanık olunan ve kurum için bir anlam ifade eden olayları tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dayatıcı
B
Hikâyeler
C
Yakınlık sağlayıcı
D
Demokratik
E
Sürükleyici
Soru 7

Özel bir anlam ifade eden obje, olay ve hareketleri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dayatıcı
B
Semboller ve dil
C
Yakınlık sağlayıcı
D
Demokratik
E
Sürükleyici
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürünü kurumlar için gerekli kılan en önemli özelliklerden birisidir?

A
İtibar yönetimine katkı sağlaması.
B
Finans yönetimine katkı sağlaması.
C
Stratejik önemi olması.
D
Çalışanlar arasında duygu, düşünce paylaşım yolları oluşturması.
E
Sosyal fayda sağlaması.
Soru 9

Dışa odaklıdır; esnek, yenilikçi, dinamik ve girişimci kurumlarda görülür.
Verilen özellikler hangi kurum kültür türüne aittir?

A
Pazar kültürü
B
Klan kültürü
C
Adhokrasi kültürü
D
Hiyerarşi kültürü
E
Ağa dayalı kültür.
Soru 10

Robbins'e göre, çalışanların girişkenliğe ve yeniliklere ne kadar teşvik edildiklerini ortaya koyan kurum kültürü boyutu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bütünleşme
B
Yönetim desteği
C
Risk Toleransı
D
Kontrol
E
Bireysel İnisiyatif
Soru 11

Aşağıda verilenlerden hangisi hedef kitlenin temel özelliklerinden biridir?

A
Hedef kitleler, tek bir mesajın odağı konumundadır.
B
Hedef kitlenin özelliklerinden ziyade kurumun özelliklerine göre mesaj ve slogan tasarımı yapılır.
C
Halkla ilişkiler çalışmalarının odak noktasında hedef kitleden daha çok ürün veya hizmeti tanıtmak vardır.
D
Hedef kitle, iletişim sürecinde yer alan bir iletişim ögesidir.
E
Kurumlar sadece bir hedef kitleye hitap eder.
Soru 12

Kurumun ihtiyacı olan hammadde ve üretim malzemelerini tedarik eden, kurumun kaliteli ürün ve hizmet sunmasında rol oynayan ana hedef kitle türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çalışanlar
B
Yatırımcılar
C
Tüketici ve kullanıcılar
D
Yatırımcılar
E
Mal ve hizmet sağlayıcılar
Soru 13

Dış hedef kitleler arasında yer alan ve kurumun halkla ilişkiler çalışmalarının odak noktasında yer alanları tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Planlama
B
Örgütleme
C
Yöneltme
D
Tüketiciler ve kullanıcılar
E
Kontrol etme
Soru 14

İç hedef kitleye yönelik tüm iletişim faaliyetlerinden sorumlu birim hangisidir?

A
İnsan kaynakları
B
CEO
C
Sekreterler
D
Kurum içi halkla ilişkiler
E
İdari işler müdürü
Soru 15

I. Akrabalar
II. Yaş
III. Bordoluk durumu
IV. Kaç yıl çalıştığı
V. Etnik geçmiş
Hangisi grup içi hedef kitle segmentasyonunda sorulur?

A
II ve III
B
I,II ve III
C
II,III,IV
D
II,III,IV,V
E
Hepsi
Soru 16

I. Çalışanların sadakati ve müşteri odaklılık
II. Kurumun misyonu ve değerleri
III. Hizmet sunulan müşterinin eğitim seviyesi
Yukarıdaki öncülerden hangisi veya hangileri kurumun itibarında rol oynayan etkenlerdendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I, II
D
I, II
E
I, II, III
Soru 17

Kurumiçi halkla ilişkiler iletişimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Çalışanların görüşünü alma ve feedback mekanizmasını sağlıklı bir şekilde yönetmek önemlidir.
B
Kurumiçi ilişkilerde biçimsel ve biçimsel olmayan iletişim türü kullanılmaktadır.
C
Biçimsel olmayan iletişim kendiliğinden oluşur.
D
Kurumiçinde sağlıklı iletişim kurulsa bile biçimsel iletişimden doğan sorunlar çözülemez.
E
Kurumiçi halkla ilişkiler örgütlerdeki insan kaynakları birimlerine destek vermektedir.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi kurumiçi halkla ilişkiler faaliyetlerinin amaçlarından değildir?

A
Çalışanların kuruma karşı iyi tutumlar beslemesini sağlamak.
B
Çalışanların yeni davranışlar benimsemesini sağlamak.
C
Çalışanların firma yönetimine katılmasını sağlamak.
D
Çalışanların kurumun yeni uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.
E
Çalışanların yaşadıkları çevrede kurum sözcüsü olmalarını sağlamak.
Soru 19

Halkla ilişkiler faaliyetleri sonucunda kendilerinden eylem ve düşünce değişimi beklenen kişi veya gruplara ne denir?

A
Hedef Kitle
B
Alıcı
C
Kaynak
D
Çalışan
E
Rakip
Soru 20

Çalışanların kurumu dış hedef kitlelere karşı savunmaları, onların aşağıdakilerden hangisi olduğunu gösterir?

A
Fanatik Çalışan
B
Sadık Çalışan
C
Kurum Elçisi
D
Bağlı Birey
E
Temsilci
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x