Kurumsal Kimlik Ve İmaj Yönetimi 2016-2017 Vize Sınavı

Kurumsal Kimlik Ve İmaj Yönetimi 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Belirli bir alanda kök salmış birtakım grupların (daha çok etnik toplulukların) diğer gruplardan farklarını ortaya koymalarıdır. Belirli bir durumu değil, yaşanan bir süreci yansıtmaktadır.
Yukarıda sözü edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bireysel kimlik
B
Meslek kimliği
C
Aile kimliği
D
Kolektif kimlik
E
Kurumsal kimlik
Soru 2

1970'li yılların başından günümüze, ürün, marka ve sembol tasarımı gibi faaliyetleri kapsayan kurum kimliğinin tarihsel gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Stratejik dönem
B
Marka ve tasarım dönemi
C
Geleneksel dönem
D
Gelişim dönemi
E
Satış geliştirme dönemi
Soru 3

Kurumsal tasarımın yanı sıra kurumsal iletişim, kurumsal davranış ve kurum felsefesi unsurlarından meydana gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kurum çalışanları
B
Kurum kimliği
C
Kurumsal iletişim
D
Kurumsal kültür
E
Kurum tarihçesi
Soru 4

Kurumların kurumsal kimlik çalışmasına ve yönetimine ihtiyaç duymalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ürün kalitesini artırmak
B
Dağıtım kanalının başarılı olmasını sağlamak
C
Çok uluslu şirketlerle ortaklık kurmak
D
Fiyat avantajına sahip olmak
E
Ayırt edilebilmek
Soru 5

Kurumlar; reklam, ambalaj, mağaza düzenlemeleri, teşhir-tanzim gibi görsel işitsel anlatımlarla aşağıdakilerden hangisine ulaşmaya çalışırlar?

A
Pazarlamacılara
B
Dağıtımcılara
C
Tüketici adaylarına
D
Yasa yapıcılara
E
Çalışanların ailelerine
Soru 6

Kurumun, kurum iletişimi yoluyla kontrol edebildiği tüm iletişim biçimi olarak tanımlanan kimlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Algılanan kimlik
B
iletişim kimliği
C
Gerçek kimlik
D
ideal kimlik
E
Arzulanan kimlik
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal kimlik yönetiminde yer alan yapılardan biridir?

A
Dağıtım kanallarının yönetimi
B
Satış ve pazarlama yönetimi
C
Misyon ve değerlerin yayılımı
D
Ürünlerin belirlenmesi
E
Kâr/zarar hesaplamaları
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal kimliğin tarihsel gelişim dönemlerinden biri değildir?

A
Marka tekniği dönemi
B
Stratejik dönem
C
iletişim dönemi
D
Geleneksel dönem
E
Tasarım dönemi
Soru 9

'Algılanan kimlik' ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Kurumun sahip olduğu mevcut özelliklerdir.
B
Kurumların bulundukları pazarda en uygun şekilde konumlandırıldığı kimliktir.
C
Yöneticilerin sübjektif fikirlerine dayanmaktadır.
D
Kurum liderlerinin aklındaki ve gönlündeki kimliktir.
E
Kurum imajı, itibarı ve kurumsal markalama gibi kurumun paydaşlarının algısından oluşmaktadır.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisinde kurum kimliği karmasının üç boyutu birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Tasarım, iletişim ve davranış
B
Motivasyon, aidiyet ve imaj
C
itibar, iletişim ve markalama
D
Sunum, tasarım ve imaj
E
iletişim, slogan ve logo
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi bir kurumun olumlu bir kurumsal imaja sahip olmasının yaratacağı muhtemel sonuçlardan biridir?

A
Krizlerden daha çabuk etkilenmesi
B
Maliyetleri düşürmeye çalışması
C
Görsel kimliğini yeniden gözden geçirmesi
D
Çalışanlarını daha fazla çalıştırması
E
Ürünleri için en yüksek fiyatı öngörebilmesi
Soru 12

Telefon santralindeki operatörün müşterilerle olan ilişkisinin etkinliğinden, finansal performansa ve yönetim tarzına kadar geniş bir alana yayılan bu kavram kurumlar için tutarlı bir bütünlük yaratmaya çalışır.
Yukarıda sözü edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kurumsal söylenti
B
Kurumun mimarisi
C
Kurumun rengi
D
Kurumun kâr marjı
E
Kurumsal iletişim
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal iletişim uzmanının sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?

A
Kurumun iletişim sürecine hâkim olması
B
Dinleme becerilerinin yüksek olması
C
Kurum savunuculuğunda yetenekli olması
D
Finans bilgisinin gelişmiş olması
E
Tüketicilerin, toplumun ve diğer paydaşların ihtiyaçlarını bilmesi
Soru 14

İletişim tasarımında görsel kimlik aşamalarından hangisinde görsel kimliğin işlevselliği ve etkinliği üzerinde çalışılır?

A
Kurumsal markalama aşaması
B
Çevre tasarımı aşaması
C
Tasarım aşaması
D
Stratejik aşama
E
Operasyonel aşama
Soru 15

Kurumsal itibar kavramı hangi tarihten itibaren literatürde kullanılmaya başlanmıştır?

A
1990’ların ilk yarısından itibaren
B
1990’ların ikinci yarısından itibaren
C
1980’lerin ilk yarısından itibaren
D
1980’lerin ikinci yarısından itibaren
E
1970’lerin ikinci yarısından itibaren
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Fombrun'un modelinde yer alan, kurumsal itibarın temel bileşenlerinden biri değildir?

A
Sürdürülebilirlik
B
Finansal performans
C
Ürünler ve hizmetler
D
Vizyon ve liderlik
E
Çalışma ortamı
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi 1950'li yıllarda kurum kimliği terimini ilk kez kullanan kurumsal tasarım uzmanlarından biridir?

A
Lippincot
B
Balmer
C
Van Rekom
D
Simoes
E
Melevvar
Soru 18

Kurum itibarını etkileyen faktörlerden hangisi itibarı güçlendirmek için kurumların birlikte işleyen sistematik kimlik şekillendirme ve imaj yaratma programlarından oluşur?

A
Vizyon
B
Stratejik faktörler
C
Kurum felsefesi
D
Kurumsal uygulamalar
E
Misyon
Soru 19

Kurumsal itibar; bir kurumun geçmişteki eylemlerinin ve gelecekteki görünümünün kalıcı temsili simgesidir ve kurumun bütünsel olarak sahip olduğu çekiciliği ifade eder.
Yukarıdaki tanım aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

A
Hail
B
Fombrun
C
Bili
D
Pollay
E
Burn
Soru 20

“Sağlam bir kurumsal itibarı olan kurumlarda görev alan bireyler iyi isim sahibi bir kurumda görev almanın kendilerine toplumda sağlayacağı saygınlığı hissetmektedirler.” ifadesiyle kurumsal itibarın hangi faydasından bahsedilmektedir?

A
Maliyetleri düşürmek
B
Kabiliyetli çalışanları kuruma çekmek
C
Satışları yükseltmek
D
Moral ve bağlılığı kuvvetlendirmek
E
istikrarı sağlamak
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (6 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,67. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x