Kurumsal Kimlik Ve İmaj Yönetimi 2017-2018 Vize Sınavı

Kurumsal Kimlik Ve İmaj Yönetimi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de 1930’lu yıllarda başarılı kurum kimliği çalışmaları gerçekleştiren kamu kuruluşlarından biri değildir?

A
TRT
B
Sümerbank
C
Milli Piyango
D
Tekel
E
Denizcilik Bankası
Soru 2

Örgütün veya örgüte ait bir ürünün isminden amblemine, baskılı evraklarından fiziksel ortamına, tasarımına, çalışanların davranışlarından, felsefesine kadar birçok unsuru içerisinde barındıran bir kavramdır.
Yukarıda sözü edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kurumsal davranış
B
Kurumsal kimlik
C
Kurumsal tasarım
D
Kurum felsefesi
E
Kurum yönetimi
Soru 3

Kurum kimliğinin tarihsel gelişimi kaç döneme ayrılır?

A
2
B
3
C
4
D
5
E
6
Soru 4

Toplumsal bir varlık olarak insanın nasıl bir kimse olduğunu gösteren belirti, nitelik ve özelliklerin ve/veya herhangi bir nesneyi belirlemeye yarayan özelliklerin bütününe ne ad verilir?

A
imaj
B
Kimlik
C
Kurum kültürü
D
Kurumsal kimlik
E
imaj sınıfı
Soru 5

I. Kimlik oluşturma sınıfı
II. imaj sınıfı
III. Dizayn sınıfı
IV. Genel işletme yönetimi için bir strateji sınıfı Kurum kimliği tanımları ağırlık noktalarına göre çeşitli sınıflara ayrılmaktadır.
Yukardakilerden hangileri bu sınıflandırmalardandır?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
E
I, II, III ve IV
Soru 6

Endüstri Devrimi’nden başlayarak Birinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar olan dönemi kapsamaktadır. Bu dönemde kurum kimliğinin görsel boyutu ön planda olmuştur.
Yukarıdaki paragrafta kurum kimliğinin geçirdiği tarihsel dönemlerin hangisinden söz edilmektedir?

A
Geleneksel dönem
B
Marka tekniği dönemi
C
Tasarım dönemi
D
Stratejik dönem
E
Liberal dönem
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi kurum kimliğini yönetme sürecinde cevaplandırılması gereken sorulardan biri değildir?

A
Biz başkaları tarafından nasıl görünürüz?
B
Biz kendimizi nasıl görmek isteriz?
C
Biz ekonomiden nasıl etkileniriz?
D
Biz kendimizi nasıl görüyoruz?
E
Başkaları bizi nasıl görmek ister?
Soru 8

I. Merkezilik
II. Devamlılık
III. Eşsizlik
IV. Değişkenlik
Yukarıdakilerden hangileri kurum kimliği oluştururken kurumlara fikir verecek bir başlangıç noktası olarak dikkat edilmesi gereken kriterlerdendir?

A
Yalnız II
B
I ve IV
C
II ve III
D
I,II ve III
E
I,II, III ve IV
Soru 9

Bu kimlik stratejisinde kurumlar tek bir isim ve görsel stil kullanmaktadır, iç ve dış paydaşları ile olan her türlü iletişimde sadece kurum ismini, logosunu ve rengini kullanarak tutarlı bir imaj yaratma amacını taşırlar.
Yukarıdaki paragrafta sözü edilen kimlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Desteklenmiş Kimlik
B
Kollektif Kimlik
C
Tekli (Monolitik) Kimlik
D
Bireysel kimlik
E
Markalanmış kimlik
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi kurum kimliğine yönelik ilginin artmasına katkıda bulunmamıştır?

A
Firmaların çok uluslu hale gelmesi
B
Birleşme ve devirlerin sayısının artması
C
Sofistike tüketicilerin olması
D
Örgütsel yapıların merkezileşmeden uzaklaşması
E
Enflasyonist politikaların uygulanması
Soru 11

________ yoluyla hedef kitlenin bilgilendirilmesi dışında, kurumla ilgili düşünceler ve tutumların mümkün olduğunca olumlu yönde değiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Kurumsal reklamcılık
B
Medyayla ilişkiler
C
Pazarlama iletişimi
D
içsel iletişim
E
Yatırımcı ilişkileri
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi ürün tasarımının kurumlara sağladığı yararlardan biri değildir?

A
Ürünün sahip olduğu sembolik değeri iletir.
B
Edinilmiş olan tecrübe niteliklerini belirtir.
C
Değer yargılarını etkiler.
D
Ürünü kendi hedef grubu dışına yönlendirir.
E
Ürünün pazarlanacak olan özelliğini görselleştirir.
Soru 13

İyi olarak bilinen bir kurum ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tüketicilerden yüksek güven ve sadakat görür.
B
Ürünleri için en düşük fiyatı öngörür.
C
Medyadan daha fazla tanımdık elde eder.
D
Krizleri daha iyi yönetir.
E
Devletten daha fazla saygı görür.
Soru 14

________ insanların kurumla ilgili sahip olduğu bütün deneyimlerin, inançların, duyguların, bilgi ve izlenimlerin etkileşiminin net bir sonucudur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Kurumsal imaj
B
Kurumsal tasarım
C
Kurum felsefesi
D
Kurumsal davranış
E
Kurumsal iletişim
Soru 15

Kurumların yönetiminde farklı koşullarda her zaman kuruma uygun evrensel modellerin bulunmadığını, her kurumun kendine özel durumlarının olabileceğini öngören kurumsal davranış yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Globalleşme yaklaşımı
B
Küreselleşme yaklaşımı
C
Toplam kalite yaklaşımı
D
Sistem yaklaşımı
E
Durumsallık yaklaşımı
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal itibarın faydalarından biri değildir?

A
Rahat bir etkinlik alanı yaratmak
B
Döviz kurlarını dengelemek
C
Riski düşürmek
D
Satışları yükseltmek
E
Maliyetleri düşürmek
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Charles J. Fombrun’un geliştirdiği İtibar Katsayısı modelinin boyutlarından biri değildir?

A
Finansal performans
B
Duygusal cazibe
C
Vizyon ve liderlik
D
Fiziksel cazibe
E
Ürünler ve hizmetler
Soru 18

Kurum imajının anımsattığı kuruma atfedilmiş gerçeklik, dürüstlük, sorumluluk gibi değerler toplamına, bütün paydaşların kurum hakkındaki düşüncelerine ne ad verilir?

A
Kurumsal reklamcılık
B
Kurumsal tasarım
C
Kurumsal marka
D
Kurumsal itibar
E
Kurumsal süper marka
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi kurum itibarının önem kazanmasına neden olan faktörlerden biri değildir?

A
Ürün fazlalığı
B
Reklam kirliliği
C
Küresel liberalleşme
D
Bilgiye ulaşılabilirlik
E
Reklam çeşitliliği
Soru 20

Aşağıdaki kavramlardan hangisi saygı görme, değerli ve güvenilir olma durumu, saygınlık ve prestij anlamlarında kullanılmaktadır?

A
Medya
B
Kimlik
C
itibar
D
iletişim
E
Bireysel kimlik
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (6 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x