Lobicilik Ve Halkla İlişkiler 2018-2019 Final Sınavı

Lobicilik Ve Halkla İlişkiler 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tarihin farklı dönemlerinde, çeşitli aşamalardan geçerek günümüzdeki halini alan lobicilik, genel olarak yaygın kullanım alanına sahip olunan aşağıdaki ülkelerden hangisinde uygulandığı şekliyle benimsenmektedir?

A
Almanya
B
İsviçre
C
İtalya
D
İngiltere
E
Amerika Birleşik Devletleri
Soru 2

Seçimle iş başına gelen karar alıcıların özellikle seçim bölgesindeki kişiler tarafından etkilendiği, seçmen kitlesinin özellikle çeşitli yollarla karar alma süreçlerine dahil olduğu lobicilik yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Doğrudan lobicilik
B
Kolektif lobicilik
C
Halka dayalı lobicilik
D
iletişim kanallarını açık tutmaya yönelik lobicilik
E
Dolaylı lobicilik
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi lobicilerin kanun koyucuların adaylık dönemlerinde seçim kampanyalarına destek olmak için yerine getirdiği faaliyetlerden biri değildir?

A
Maddi destek sağlamak
B
Sosyal yardım kampanyası düzenlemek
C
Oy toplama çalışmaları gerçekleştirmek
D
Rakipler hakkında bilgi toplamak
E
Kamuoyu araştırmaları yapmak
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler faaliyetlerinin aşamalarından biri değildir?

A
Uygulama
B
Planlama
C
Bilgi yönetimi
D
Araştırma
E
Değerlendirme
Soru 5

Fransa’da, yaşları küçük olmasına karşın, bireylerin internet üzerinden kolayca silah sipariş verebilmesinin önlenmesini ve bu bağlamda silah satışlarının daha zorlayıcı bir dizi prosedüre bağlanmasını isteyen toplum bireyleri ve bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri, bu konuda yasa çıkarılmasını sağlamak için medya araçlarını da çağırarak bir protesto düzenlemiş ve yolu bir saatliğine trafiğe kapatmıştır.
Yukarıda gerçekleştirilen lobi faaliyeti stratejisi aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

A
Bilgi stratejisi
B
Koalisyon stratejisi
C
Engelleme stratejisi
D
iş birliği stratejisi
E
Baskı stratejisi
Soru 6

Yeni edindiği bilgiye ilişkin olarak toplumu oluşturan bireylerin bir fikir ya da tutum geliştirmesine ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
kamusal ilgi
B
kamuoyu
C
kamu diplomasisi
D
kamuoyu tepkisi
E
kamusal fikir
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi kamuoyunun oluşmasına katkı sağlayan etkenler arasında yer almaz?

A
Kişisel etmenler
B
Sosyal çevre
C
Hukuk kuralları
D
Kitle iletişim araçları
E
Referans çerçevesi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi baskı gruplarına coğrafi dağılım yönünden etki eden unsurlardan biri değildir?

A
Yönlendirdiği şehrin büyüklüğü
B
Grubun bütünlüğü
C
Ekonomik güç
D
Üye sayısı
E
Etkinin büyüklüğü
Soru 9

Önceden herhangi bir tasarlama, hazırlık ve çaba olmadan herhangi bir olay ya da karara tepki amacıyla ortaya çıkan fakat şiddete başvurmayan kendiliğinden yok olan gruplaşmalara ne ad verilir?

A
ideolojik baskı grubu
B
Örgütlenmiş baskı grubu
C
Politik baskı grubu
D
Mesleki baskı grubu
E
Anomik baskı grubu
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi siyasal partiler ile baskı gruplarının ortak özelliklerinden biridir?

A
Seçimlerde aday göstermek
B
Yönetim gücünü ele geçirmek
C
Parlamentoda temsilci bulundurmak
D
Toplum çıkarlarını ifade etmek
E
iktidara geçmek
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi yapılarına göre baskı gruplarından kadro grubunun özelliklerinden biri değildir?

A
Aktif ve eylemci bir yapıda olması
B
Yüksek memur birlikleri, fikir kulüplerinin bu gruptan kuruluşlar olması
C
Etkili örgüt oluşturabilmesi
D
Grubun kalitesinin ön planda olması
E
Üye sayısının büyüklüğünün önem arz etmemesi
Soru 12

I. Üyeler kongrede yapılan oylamayla seçilirler.
II. Belli bir konuda uzlaşma sağlamayı amaçlarlar.
III. Özellikle tarım, savunma, ticaret gibi konularda bilgi toplarlar.
IV. Temsilciler meclisindeki sayıları 22’dir.
V. Belli bir süre ve amaç için kurulurlar.
Amerika Birleşik Devletleri Daimi Komitesi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
II ve III
B
I, II ve IV
C
I, III ve IV
D
II, III ve V
E
II, IV ve V
Soru 13

Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık rejiminde, protokol gereği ülke başkanından sonraki ikinci adam konumuna sahip yetkili kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Milli Savunma Bakanı
B
Daimi Komite Başkanı
C
Başkan Yardımcısı
D
Anayasa Mahkemesi Başkanı
E
Korporasyon Başkanı
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin özelliklerinden biri değildir?

A
Tek meclisli olması
B
535 üyeden oluşması
C
Senato üyeliğinin bulunması
D
Üyelerin oy kullanamaması
E
Yasama faaliyeti üstlenmesi
Soru 15

Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Rejiminde Başkan sağ eğilimliyse Başkan Yardımcısının sol eğilimi, Başkan Kuzey Bölgesini temsil ediyorsa Başkan Yardımcısının Güney Bölgesini temsil etmesinin ana nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yasama üzerindeki gücün sağlanabilmesi
B
Toplumsal sorumluluk ilkesi
C
Ülkenin genelini takip etme isteği
D
Homojen bir eğilimin varlığı
E
Oyların çoğunu kazanma isteği
Soru 16

Halkla ilişkiler uygulamalarında etik davranış ile kazanç potansiyeli arasında doğru kolerasyon olduğunu savunan halkla ilişkilerde etiksel karar verme modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sims Modeli
B
Aydınlanmış Bencillik Modeli
C
Sorumluluk Modeli
D
Savunma Modeli
E
Navran Modeli
Soru 17

Amerika Birleşik Devletlerinde 1975 yılında yeniden tanımlandığı üzere; bir yılda 500 dolardan fazla para harcayan ya da kongre üyeleri veya yürütmeyle ayda sekiz defadan fazla temas kuran kişiye ne ad verilir?

A
Kongre Başkanı
B
Halkla ilişkiler Uzmanı
C
Yüksek Mahkeme Başkanı
D
Lobici
E
Senato Üyesi
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler etiğinin uygulanmasına yönelik modellerden Potter Kutusu Modelinin aşamalarından biri değildir?

A
Hedef kitle tespiti
B
Değerlerin belirlenmesi
C
Paydaşlara bağlılığın seçilmesi
D
ilkelerin seçilmesi
E
Durumun tanımlanması
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi lobiciliğe temel oluşturan ikna edici iletişimin taşıması gereken özelliklerden biri değildir?

A
Retoriğin önemli olması
B
Savunulan konunun haklı olması
C
Mesajın doğru bilgilerden oluşması
D
iddiaların abartıImaması
E
Fikirleri açıkça ortaya koyabilmesi
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (8 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,63. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x