Lobicilik Ve Halkla İlişkiler 2018-2019 Final Ünite 5 ve 6 Sınavı

Lobicilik Ve Halkla İlişkiler 2018-2019 Final Ünite 5 ve 6 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetim anlayışının belirlenen hedeflere ulaşmasında özellikle kamuoyunun oluşturulmasında ve yönlendirilmesinde kullandığı yöntemlerin başında gelmektedir?

A
Halkla ilişkiler etkinlikleri
B
İletişim becerisi
C
Etkin yönetim
D
İkna süreci
E
Stratejik iletişim yönetimi
Soru 2

Hangisi stratejik iletişim uygulamalarının kullanıldığı alanlardan biri değildir?

A
Kamu sağlığı
B
Sosyal pazarlama
C
Yatırımcı ilişkileri
D
Diplomasi ve uluslararası ilişkiler
E
Sosyal ilişkiler
Soru 3

Hangisi kamuoyunda yer alan kişisel düşünce/fikir/görüşlerin oluşmasında belirleyici olan sosyolojik ve psikolojik etkilerden biri değildir?

A
İletişim becerisi
B
Kişisel etmenler
C
Sosyal çevre
D
Kitle iletişim araçları
E
Referans çerçevesi
Soru 4

Halkla ilişkiler çalışmalarında kullanılan lobicilik faaliyetlerinin uygulandığı stratejilerden biri değildir?

A
Yasal yollara başvurma stratejileri
B
Koalisyon-İşbirliği stratejileri
C
Seçmen etkisi veya baskı stratejileri
D
Enformasyon stratejileri
E
İletişim süreci stratejileri
Soru 5

Kamuoyunda yer alan kişisel düşünce/fikir/görüşlerin oluşmasında çok farklı sosyolojik ve psikolojik etkiler belirleyici olmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu etkilerden biri değildir?

A
Kişisel etmenler
B
Sosyal çevre
C
Kitle iletişim araçları
D
Referans çerçevesi
E
Kamuoyu etkisi
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi lobicilikte medya planlaması ve medya stratejileri geliştirme üzerine yapılan çalışmaların aşamalarından biri değildir?

A
Hedef kitlenin seçimi
B
Medya amaçlarının belirlenmesi
C
Kamuoyu etkisinin oluşturulması
D
Uygun medyanın saptanması
E
Medya programlaması/zamanlaması
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler faaliyetlerinin aşamalarından biri değildir?

A
Planlama
B
Uygulama
C
Araştırma
D
Görüşme
E
Değerlendirme
Soru 8

Halkla ilişkilere verilen alternatif isimlerden biri haline gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
Stratejik kamusal iletişim
B
Stratejik iletişim yönetimi
C
Stratejik kamu ilişkileri
D
İletişim tasarımı ve yönetimi
E
Stratejik iletişim
Soru 9

Toplumu oluşturan bireylerin, düşünce, fikir, eylemlerinden etkilendikleri kişi, grup, önder ve örgütler hangi sosyolojik ve psikolojik etki kategorisinde yer almaktadır?

A
Kişisel etmenler
B
Sosyal çevre
C
Kitle iletişim araçları
D
Referans çerçevesi
E
Duyarlılık alanı
Soru 10

Aşağıda kitle iletişim araçlarının işlevlerinden hangisi, mevcut siyasal düzenin korunmasına çalışmaktadır?

A
Kamuoyu oluşturma
B
Siyasal işlevleri
C
Bilgilendirme işlevi
D
Temsil işlevi
E
Eleştiri ve denetim işlevi
Soru 11

Kamuoyunun desteğini sağlayarak, devlet mekanizmasının kontrolünü elde etmeye ya da daha önce elde ettikleri güçlerini sürdürmeye çalışan, sürekli ve istikrarlı bir örgüte sahip olan siyasal topluluk şeklinde tanımlanan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
Baskı grupları
B
Siyasi partiler
C
Çıkar ve menfaat grupları
D
Sosyal gruplar
E
Sivil toplum örgütleri
Soru 12

Belirledikleri ortak amaçlar doğrultusunda siyasi iktidarı, devletin çeşitli kademelerindeki yetkilileri, siyasi partileri ve kamuoyunu etkilemeyi hedefleyen, güçlerini gizli ya da açık baskı şeklinde gösteren, resmi ya da gayri-resmi şekilde örgütlenmiş, siyasi kuvvet oluşturan kişiler topluluğu olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çıkar ve menfaat grupları
B
Sosyal gruplar
C
İktidar partisi
D
Muhalefet partileri
E
Baskı grupları
Soru 13

20 yüzyılda “baskı grubu” ifadesi ilk kez ne zaman ve nerede kullanılmıştır?

A
1882- Almanya
B
1902- Rusya
C
1915- İtalya
D
1925- ABD
E
1928- Türkiye
Soru 14

Baskı gruplarını “fırsatçı”, “uzman” ve “başka bir kimlik arkasına gizlenmiş” olarak üçe ayıran kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Buffelan
B
Jean Meynaud
C
Benoit Jeanneau
D
Mehmet Akad
E
Almand ve Powell
Soru 15

I. İdeolojik nitelikte baskı grupları
II. Sınıflara dayalı baskı grupları
III. Politik nitelikte baskı grupları
IV. Örgütlenmemiş baskı grupları
V. Anomik baskı grupları
Mehmet Akad’ın baskı grupları sınıflandırması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve IV
D
I, II ve III
E
I ve V
Soru 16

I. Anomik baskı grupları
II. Örgütlenmemiş baskı grupları
III. Örgütlenmiş baskı grupları
IV. Kurumsal baskı grupları
V. Amaçlarına göre baskı grupları
Almond ve Powell’in baskı grubu sınıflandırması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I, II ve III
D
I, II, III ve IV
E
Yalnız V
Soru 17

İşçi birliklerinin ilk defa bir araya geldikleri olgu ve olay aşağıdakilerden hangisidir?

A
The Federalist dergisinin 10 Sayısında A.B.D.’de.
B
17 Yüzyılda üretim şekillerindeki değişiklik ile birlikte.
C
1887’de A.B.D.’deki demiryolu çalışanlarının ilk büyük greviyle.
D
1834 yılında İngiltere’deki “Trade Union” adındaki kuruluşla.
E
A.B.D.’de köleliği kaldıran 1863 özgürlük bildirgesiyle.
Soru 18

A.B.D.’deki Klu Klux Klan gibi ırk ayrımını savunan bir baskı grubunun toplumca düşük seviyede onay görmesi, baskı grubunun hangi güç öğesi ile ilişkilidir?

A
Grubun coğrafi dağılımı.
B
Gruptaki liderlik olgusu.
C
Grubun sosyal statüsü.
D
Grubun benimsediği program.
E
Grubun büyüklüğü.
Soru 19

Baskı gruplarının özellikle devlet görevlilerinin oylanmalarına karşın gerçekleştirdikleri uygulamalar baskı gruplarının hangi yöntemiyle ilişkilidir?

A
Maddi çıkarlar.
B
Tehdit
C
Hükümet çalışmalarını engelleme.
D
Grevler ve boykotlar.
E
Doğrudan eylemler.
Soru 20

Grevlerin ve boykotların olumlu veya olumsuz etki göstermesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Grev yapan kişi sayısının çokluğu, azlığı, ya da grevin etkilediği toplum kitlesinin büyüklüğü.
B
Grevin hukuksal ya da meşru olması, ya da yasadışı bir şekilde gerçekleştirilmesi.
C
Haklı bir nedenle halk desteğinin sağlanması ya da grev kararının toplumu sıkıntıya sokması.
D
Grevin veya boykotun yapıldığı şirketin menfaatinin zedelenmesi.
E
Grev veya boykotun yapıldığı kurum veya kuruluşun büyüklüğü.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x