Lobicilik Ve Halkla İlişkiler 2018-2019 Vize Deneme Sınavı

Lobicilik Ve Halkla İlişkiler 2018-2019 Vize Deneme Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hangisi kamuoyunda yer alan kişisel düşünce/fikir/görüşlerin oluşmasında belirleyici olan sosyolojik ve psikolojik etkilerden biri değildir?

A
İletişim becerisi
B
Kişisel etmenler
C
Sosyal çevre
D
Kitle iletişim araçları
E
Referans çerçevesi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi kuruluşun paydaşlarıyla olumlu başlangıç noktaları oluşturması amacıyla tüm iç ve dış iletişiminin yönetilmesini ve düzenlenmesini içeren faaliyetler bütünüdür?

A
Kurumsal iletişim
B
Halkla ilişkiler
C
Kurum kültürü
D
İlişki yönetimi
E
Örgütsel davranış
Soru 3

I. Hizmet ve ürün kalitesi
II. Müşteri memnuniyeti
III. Yönetimsel ve kurumsal şeffaflığı
IV. Sosyal sorumluluk bilinci
Yukarıdakilerden hangileri kurum itibarını etkileyen faktörlerdendir?

A
I, II
B
I,III
C
I, III, IV
D
I, II, III, IV
E
II, III, IV
Soru 4

Kamuoyunda yer alan kişisel düşünce/fikir/görüşlerin oluşmasında çok farklı sosyolojik ve psikolojik etkiler belirleyici olmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu etkilerden biri değildir?

A
Kişisel etmenler
B
Sosyal çevre
C
Kitle iletişim araçları
D
Referans çerçevesi
E
Kamuoyu etkisi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Amerika Birleşik Devletleri’nde günbegün sayıları artan lobicilerin geldikleri meslek gruplarından biri değildir?

A
Bakanlar
B
Ekonomistler
C
Hukukçular
D
Muhasebeciler
E
İletişim uzmanları
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi modern anlamda halkla ilişkilerin kurucuları olarak kabul edilmektedir?

A
Warnaby ve Moss
B
Ivy Lee ve Edward Bernays
C
Cutlip ve arkadaşları
D
Rex Harlow
E
James Grunig ve arkadaşları
Soru 7

Amatör lobicilik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Lobi şirketleri yerine kendi olanakları doğrultusunda hareket eden baskı gruplarının kullandığı lobicilik etkinliğidir.
B
Profesyonel anlamda lobicilik yapmayan kişilerin (vaktinin ’sinden azını baskı oluşturmak için kullanan) yaptığı lobicilik faaliyetleridir.
C
Halk hareketleri, protestolar gibi faaliyetlerin dahil olduğu lobicilik hareketleridir.
D
Normalde ilişkili olmayan kişi ve grupların ortak bir çıkar için bir araya geldiği lobicilik etkinlikleridir.
E
Lobici olmamalarına karşın manevi bağları nedeniyle bir araya gelen kişilerin yürüttüğü lobicilik etkinlikleridir.
Soru 8

Siyasetçilerin, kendilerini parlamentoya taşıyan seçmen bölgesini ilgilendirecek kararlara karşı daha duyarlı olma eğiliminde oldukları lobicilik yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilgi lobiciliği
B
Kolektif lobicilik
C
Uluslararası lobicilik
D
Sessiz lobicilik
E
Wagner tipi lobicilik
Soru 9

Farklı çıkarlar, ilgiler, sorunlar ya da konular etrafında oluşan baskı gruplarının en çok tercih ettiği yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kararları etkileyen olarak lobicilik
B
Halkla ilişkiler aracı olarak lobicilik
C
Amatör lobicilik
D
Pazarlama aracı olarak lobicilik
E
İletişim kanallarını açık tutmaya yönelik lobicilik
Soru 10

Aşağıdaki şehirlerden hangisi dünya çapında lobiciliğin merkezi olarak adlandırılmaktadır?

A
Washington
B
New York
C
Los Angeles
D
Hollywood
E
Chicago
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi, kanun koyucu ya da bürokratlara yazarken göz önünde tutulması gereken noktalardan biri değildir?

A
Tercihen tek sayfa ya da daha kısa mesajlar iletmek.
B
Kalıplar yerine kişisel sözcük ve cümleleri tercih etmek.
C
Mektubun lobici ürünü değil seçmenlerin ürünü gibi yansıtılmasını sağlamak.
D
En fazla bir sayfada ele alınan tüm konuları ifade etmek.
E
Kanun koyucuların kişisel değil, resmi adreslerine yazmak.
Soru 12

A.B.D. vatandaşlarının, kendi yasa tasarılarını Kongre’ye sunamamaları lobiciliğin hangi iletişim tekniğini ilgilendirmektedir?

A
Komite toplantıları ve mahkeme katılımları
B
Halkla ilişkiler kampanyaları
C
Dostluk ilişkileri
D
Kampanya desteği
E
Bilgi sunma
12 numaralı soru için açıklama 
A.B.D.’de vatandaşlar, Kongre’de bir yasanın tanıtımını isterse bunu kendilerini temsil eden kanun koyucular yoluyla gerçekleştirebilmektedirler. Lobiciler ise vatandaşlar ile kanun koyucular arasındaki aracı rolünde olup bilgi sunmakla yükümlüdür.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi lobicilikle doğrudan bağlantılı olmamasına rağmen, lobi faaliyetlerinde bir “yumuşatma” tekniği olarak kullanılmaktadır?

A
Mesaj bombardımanı
B
Sosyal lobicilik
C
Mektuplar
D
Yüz yüze iletişim
E
Kampanya desteği
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi lobicilik faaliyetlerinde kullanılan kampanya süreçlerinden biri değildir?

A
Konuların teşhisi
B
Konuların analizi
C
Aksiyon planının uygulanması
D
Aksiyonların çeşitlendirilmesi
E
Konu üzerinde kurumsal politikaların geliştirilmesi
Soru 15

Halkla ilişkilere verilen alternatif isimlerden biri haline gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
Stratejik kamusal iletişim
B
Stratejik iletişim yönetimi
C
Stratejik kamu ilişkileri
D
İletişim tasarımı ve yönetimi
E
Stratejik iletişim
Soru 16

Uluslararası rekabet ortamında stratejik yönetim yoluyla elde edilmeye çalışılan ayırt edici nokta aşağıdakilerden hangisi değildir?

A
Gündem belirleme yoluyla hedef kitlenin tutum ve davranışını etkilemek.
B
Kamuoyunda kendilerine yönelik olumlu algı oluşturmak için ikna kabiliyetlerini kullanmak.
C
Olumlu kurumsal imaj ve itibarlar oluşturmak.
D
Kamuoyu oluşturma ve yönlendirme becerileri geliştirmek.
E
Alanlarında ürün, içerik üretmek ve hizmet sunmak.
Soru 17

Aşağıda kitle iletişim araçlarının işlevlerinden hangisi, mevcut siyasal düzenin korunmasına çalışmaktadır?

A
Kamuoyu oluşturma
B
Siyasal işlevleri
C
Bilgilendirme işlevi
D
Temsil işlevi
E
Eleştiri ve denetim işlevi
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi, temel amaçları bireysel ya da grup tarafından belirlenmiş ortak çıkarlara ulaşmak üzere siyasi mekanizmayı etkilemek için, aynı fikir ya da duyguları paylaşan kişilerin bir araya gelerek oluşturdukları gruplaşmalardan biridir?

A
Çıkar grupları
B
Baskı aygıtları
C
İdeolojik aygıtlar
D
Dernekler
E
Kulüpler
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi N. Nisa Bayramoğlu’nun yaptığı lobi tanımıdır?

A
Çok zaman bazı yolsuz çıkarlar sağlamak amacıyla bir araya gelerek, parlamento koridorlarında, nüfuzlu çevrelerde, basında vb. ortamlarda çıkarcı bir siyaseti geçerli kılmaya çalışan kimselerin oluşturduğu topluluk
B
Kanun yapıcıları Kongre koridorlarında ya da lobilerinde, çıkarlarına uygun yasa tasarılarına taraf ya da karşı taraf olmaları için oy kullanma ikna etmeye çalışan kişiler, gruplar
C
Bir tür baskı grubu olan, en geniş anlamda Kongre, Beyaz Saray, hükümet ve mahalli yasa organlarının kararlarını belirli amaçlar doğrultusunda etkileme faaliyetlerini sürdüren kuruluş ve kişi
D
Siyasi mekanizmanın farklı kademelerinde yer alan kişilere yönelik, farklı teknik ve yöntemlere başvurarak ortak çıkarlar çerçevesinde istenilen yönde karar aldırma amacıyla çalışmalar gerçekleştiren topluluk
E
Kanun koyucuların fikirlerini etkilemek üzere bulunan ve savundukları fikirler doğrultusunda karar alınması için ikna turları atan kişi veya kişiler
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi lobicilik nitelikleri ve görevleri arasında gösterilemez?

A
Eğitim
B
Tecrübe
C
Yüz yüze iletişim
D
Bilgi sahibi olma
E
Daha önce bakanlık gibi üst düzey görevlerde bulunma
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x