Lobicilik Ve Halkla İlişkiler 2018-2019 Vize Sınavı

Lobicilik Ve Halkla İlişkiler 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

1. Lobicilik
2. iç lobicilik
3. Çıkar grupları
4. Lobi
5. Bürokrat
K. Örgüt ile yasama ve yürütme organları arasında karşılıklı anlayış sağlama amacıyla gerçekleştirilen ve hükümetin düzenleyici kararlarını etkilemeye yönelik yapılan uzun dönemli eylemlerdir.
L. Anlık ve hedefe yönelik faaliyetlerde bulunan, süreklilik içermeyen ve oluşum süreleri de birbirinden farklılık arz eden oluşumlardır.
M. Temel olarak yüz yüze iletişim tekniklerinin kullanıldığı ve kongre üyelerine yönelik olarak doğrudan gerçekleştirilen aktivitelerdir.

Yukarıdaki kavramlar ile tanımlarının doğru eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
1-K, 2-M, 3-L
B
2-K, 4-L, 5-M
C
1-L, 3-M, 4-K
D
2-M, 3-L, 4-K
E
2-M, 3-K, 5-L
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi yasaların değiştirilmesi ya da yeni yasaların getirilmesi adına kanun koyucuları etkilemek ve ikna etmek amacıyla hareket eden, alanında deneyimli profesyoneller olarak adlandırılan lobicilerin temsil ettiği gruplar içinde yer almaz?

A
Baskı grupları
B
Ülkeler
C
Yasa yapıcılar
D
Ticari kuruluşlar
E
Etnik gruplar
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi lobi faaliyetlerinde kullanılan doğrudan yöntem ,,,,uygulamalarından biri değildir?

A
Yazılı bilgi sunma
B
Kanun koyucularla görüşme
C
Bürokratlarla irtibat kurma
D
Siyasi toplantılarda söz alma
E
Konferanslar düzenleme
Soru 4

Lobiciliğin en parlak dönemini yaşadığı 1980’li yıllarda, lobicilerin yaptığı en önemli girişim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Lobi şirketlerini kayda geçirmek
B
Lobiciliğin yasal hale getirilmesini sağlamak
C
Hükümetlerden sermaye desteği sağlamak
D
Halka dayalı lobi faaliyetlerini başlatmak
E
Bürokratları lobiciliğe dahil etmek
Soru 5

Düzenli, uzun soluklu ve farklı alanlarda yaratıcı faaliyetler sürdürmeyi hedef alan, üye sayısının ve üyelerinin yaptırım gücünün önem taşıdığı, toplumun bilinçlendirilmesinden devlet görevlilerinin işlerinin denetlenmesine kadar farklı alanlarda çalışan kişilerden oluşan örgütlü gruplaşmalara ne ad verilir?

A
Baskı grupları
B
Siyasi partiler
C
Bürokratik örgütler
D
Lobiler
E
Çıkar grupları
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal iletişimin işlevlerinden biri değildir?

A
Bilgilendirme işlevi
B
Düzenleme işlevi
C
ikna etme işlevi
D
Toplumsallaştırma işlevi
E
Denetleme işlevi
Soru 7

Hedef kitlenin tutum ve davranışlarında değişiklik meydana getirmek için bilimsel ikna yöntemlerinden yararlanılan, halkla ilişkiler uygulayıcılarının hem kamuoyundan bilgi alma hem de bilgi aktarma eğilimi gösterdiği halkla ilişkiler modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilgilendirme Modeli
B
Tanıtım Modeli
C
Simetrik Model
D
iki Yönlü Asimetrik Model
E
Basın Ajanslığı Modeli
Soru 8

Ülke çapında, yetişkin kadın-erkek giyim sektöründe hizmet veren A firması, enflasyonun ve buna bağlı olarak kredi ve kredi kartı faizlerinin yükselmesiyle birlikte, düşen satışları artırmak ve piyasayı canlandırmak için aynı sektörde hizmet veren diğer firmalarla bir araya gelerek ve kredi kartı faizlerinin düşürülmesine yönelik bir yasanın çıkarılması adına yasa koyucuları etkileme çalışmalarına girişmiştir. Kuruluş ayrıca tüketicilerin yararını da düşünen bir imaj çizmeyi başarmıştır.
Firmanın gerçekleştirdiği bu faaliyet aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

A
Baskı faaliyeti
B
Halkla ilişkiler faaliyeti
C
Halkla ilişkiler temelli lobi faaliyeti
D
Çatışma faaliyeti
E
imaj ve pazarlama faaliyeti
Soru 9

Halkla ilişkiler uygulamalarında kamuoyunun kurum hakkında sağlıklı bir biçimde bilgilenmesinin sağlandığı, kuruma karşı güvenin oluşmasını sağlayan bilgilerin aktarılmasına önem verildiği ancak kamuoyunun geri bildirimine, halkın istek ve beklentilerinin öğrenilmesine pek dikkat edilmediği kamuoyu bilgilendirme modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Diyalojik iletişim
B
Kör iletişim
C
Kurumsal iletişim
D
Çift yönlü akış
E
Kapalı iletişim
Soru 10

Halkla ilişkiler politik alanda planlı olarak ilk kez ne zaman kullanılmıştır?

A
1962’de Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde
B
1978’de İtalya başkanlık seçimlerinde
C
1982’de İngiltere yerel seçimlerinde
D
1986’da ABD’nin başkanlık seçimlerinde
E
2007’de İsviçre parlamento seçimlerinde
Soru 11

Etnik lobicilik faaliyetlerini diğer lobicilik faaliyetlerinden ayıran en temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çoğrafi birlikteliğin sağlanması
B
Çatışmacı tutum göstermesi
C
Kültürel yakınlığa önem verilmesi
D
Milli çıkarların ön planda tutulması
E
Önyargının bulunmaması
Soru 12

Lobi faaliyetlerinde belirlenen hedeflerin başarıya ulaşabilmesi için lobicilerin yeterliliği büyük önem arz etmektedir. Lobicilerin gücünü belirleyen temel ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sermayenin büyüklüğü
B
Bürokrasiyle temasın niteliği
C
Bilgi kaynağı
D
Kamuoyu ilişkilerinin yoğunluğu
E
Sahip olunan imaj ve itibar
Soru 13

Kadına şiddet konusunda önleyici tedbirlerin alınmasına yönelik bir yasa tasarısının kongrede görüşüldüğü sırada, şiddet gören kadınlara destek sağlamaya ilişkin faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları bu konuda üyelerinin desteğini sağlamak için bir dizi örgütlü faaliyet gerçekleştirmiştir.
Yukarıda gerçekleştirilen lobicilik yöntemi aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

A
Amatör lobicilik
B
Wagner tipi lobicilik
C
Bilgi lobiciliği
D
Kollektif lobicilik
E
Yüksek yüzeyli lobicilik
Soru 14

Lobicinin lobiciye lobi yapması olarak ifade edilen lobicilik yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Doğrudan lobicilik
B
Kollektif lobicilik
C
Yüksek düzeyli lobicilik
D
Başkan tarafından yönetilen lobicilik
E
Dolaylı lobicilik
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi halka dayalı lobicilik faaliyetlerinde atılacak tüm adımların yazılı olduğu kılavuzda yer alması gereken bilgilerden biri değildir?

A
Kongre kayıtları
B
Organizasyon ve grubun yapısı
C
Yargı işlerini yürütenlerin görev tanımları
D
Programda yer alan spesifik hedefler
E
Kongrenin ulusal bölüm analizi
Soru 16

Lobicilik faaliyetlerinden mesaj bombardımanının istenen etkiyi sağlayamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Doğru iletişim kanallarının seçilmemesi
B
Faaliyetlerin yeterince duyurulmaması
C
Yeterli üye sayısının sağlanamaması
D
Genel fikirler içermesi
E
Kararın önceden alınmış olması ve duyurulması
Soru 17

Yasa yapıcıları etkilemek veya kamusal bir konuya dikkat çekmek için gerçekleştirilen mektup yazma kampanyalarında, aşağıdaki mesaj türlerinden hangisi en etkilidir?

A
Kişisel mektuplar
B
Kitle mektupları
C
Standart formlu mektuplar
D
Kartpostallar
E
Otomatik imzalı mektuplar
Soru 18

Bir davanın doğrudan tarafı olmayan, ancak herhangi bir tarafı tutmadan sadece mahkemenin konuya ilişkin bilgisini artırmak üzere hazırlanmış yasal bir bilgilendirme, tanık ya da bilgi sağlama niteliği taşıyan yazılı verilere ne ad verilir?

A
Bilgi raporları
B
Mahkemenin dostu mektupları
C
Araştırma verileri
D
istatistik raporları
E
Yargı destek mektupları
Soru 19

I. Olumlu imaj oluşturmaya çalışma
II. Lobi faaliyetlerini sosyalleştirme
III. Hedef kitleden daha fazla destek sağlama
IV. Hedef kitle tutumlarını değiştirme
V. Süreklilik arz eden baskı mekanizması kurma
Yukarıdakilerden hangileri lobi çalışmaları kapsamında lobicilerin halkla ilişkiler faaliyetlerinden yararlanmasının nedenler indendir?

A
II ve IV
B
III ve IV
C
I, II ve V
D
I, III ve IV
E
II, III ve V
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi kanun koyucular ile lobiciler arasındaki ilişkinin düzeyini belirleyen faktörler arasında yer almaz?

A
Lobicinin temsil ettiği amaç
B
Lobicinin sunduğu kişisel servis hizmeti
C
Lobicinin kendisine verilen özel bilgileri korumadaki titizliği
D
Lobicinin işbirliği düzeyi
E
Lobicinin baskı gücü
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (5 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,20. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x