Lobicilik Ve Halkla İlişkiler 2018-2019 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı

Lobicilik Ve Halkla İlişkiler 2018-2019 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Seçmenlerin seçildikleri bölgenin sorunlarına ilişkin parlamento ya da meclis üyelerine yönelik kullanılan lobicilik yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilgi lobiciliği
B
Uluslararası lobicilik
C
Wagner tipi lobicilik
D
Amatör lobicilik
E
Doğrudan lobicilik
Soru 2

Sosyal medyanın dolaylı lobicilik yöntemlerine etkisi ne olmuştur?

A
Halk hareketlerini daha geniş çapta destekleyen iletişim platformları olarak halka dayalı lobiciliğin en yeni ve en etkili yöntemi haline gelmişlerdir.
B
İletişim kanallarını açık tutmaya yönelik lobicilik yöntemlerine yeni iletişim kanalları eklemişlerdir.
C
Bilgilerin hızlı bir şekilde derlenip toplanmalarını sağlayarak bilgi lobiciliği için yeni bir etki kaynağı olmuşlardır.
D
Sosyal medya, ulusal sınırları kolaylıkla aşan halk hareketlerine platform olabildiğini göstererek uluslararası lobicilikte yeni ve etkili bir lobicilik platformu oluşturmuştur.
E
Sosyal medyanın kazanımları stratejik açıdan sınırlı kaldığından halka dayalı lobicilikte eski halk hareketlerine oranla etkisi de sınırlı kalmıştır.
Soru 3

En etkili halka dayalı lobicilik yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mektup
B
E-posta
C
Telefon
D
Büro ziyareti
E
Kartpostal
Soru 4

Başkanlık sisteminde yürütülen bir ülkede yöneticinin yakınlık duyduğu iş dünyası liderlerinin istedikleri kararlar aşağıdaki hangi ifadeyle açıklanabilir?

A
Başkan tarafından yürütülen lobicilik
B
Rüşvet
C
Yozlaşma ve adam kayırma
D
Yüksek düzeyde lobicilik
E
Wagner tipi lobicilik
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası lobicilik yapmamaktadır?

A
Çin Halk Cumhuriyeti
B
NATO
C
Birleşmiş Milletler
D
Türkiye Barolar Birliği
E
OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı)
Soru 6

“Lobiciliğin amacına ve içeriğine etki edebilecek kişi, grup, paydaş ya da daha genelde halk ve kamuoyu desteği ile kitlelerin, karar alıcıların etkilenmesi süreci” olarak nitelenen lobicilik yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kolektif lobicilik
B
Halka dayalı lobicilik
C
Dolaylı lobicilik yöntemi
D
Doğrudan lobicilik yöntemi
E
Yüksek düzeyde lobicilik
Soru 7

Hedef-mektup gönderme (targetmailing) hangi lobicilik türünün en etkili yöntemidir?

A
Başkan tarafından yönetilen lobicilik
B
Dolaylı lobicilik
C
Halka dayalı lobicilik
D
Uluslararası lobicilik
E
Doğrudan lobicilik
Soru 8

İş dünyasının liderlerinin vergi, sanayi yatırımı, özel sektörün güçlendirilmesi hatta iktidar partisinin iktidarda kalmasının sağlanması gibi konularda kişisel dostluk ya da müşteri ilişkisi aracılığıyla istediği kararların alınmasının sağlandığı lobicilik faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yüksek düzeyde lobicilik
B
Dolaylı lobicilik
C
Kolektif lobicilik
D
Sesli ve sessiz lobicilik
E
Dolaylı lobicilik
Soru 9

Etnik lobiciliğin merkezinde aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?

A
Teşvik
B
Rekabet
C
İletişim
D
Baskı
E
İtaat
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler aracı olarak lobiciliğin başlıca amaçlarından birisidir?

A
Saygınlık oluşturmak
B
İtaati sağlamak
C
Baskı kurmak
D
Rekabeti artırmak
E
Ürün satmak
10 numaralı soru için açıklama 
Halkla ilişkiler aracı olarak lobiciliğin başlıca amaçlarından birisi “saygınlık oluşturmak”tır.
Soru 11

Aşağıdakilerin hangisi alınacak kararların şekillenmesinde halka dayalı lobicilik yönteminde de kullanılan lobicilik tekniğidir?

A
Komite toplantılarına ve mahkemelere katılmak
B
Seçmenlerle tanışmak
C
Medya ile olumlu ilişkiler ortamı yaratmak
D
Mesaj bombardımanı düzenlemek
E
Bilgi sunmak
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi kendilerini kanun koyucular ya da büreokratlar nezdinde temsil için yürütülen lobicilik tekniğidir?

A
Bilgi sunmak
B
Toplantı düzenlemek
C
Seçmenlerle tanışmak
D
Lobi şirketleri kiralamak
E
Medya ile olumlu ilişkiler ortamı yaratmak
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi kanun koyucular ve lobiciler arasındaki iş birliğinde göz önünde tutulması gereken noktalardan biridir?

A
Görevlileri kanalize etmek için yardım ya da çıkar önermek
B
Plansız ziyaretlerde bulunmak
C
Çok sık aralıklarla ziyaretleri sürdürmek
D
Aldatıcı mesajlar iletmek
E
Yalın, açık olmak
Soru 14

Mesaj bombardımanı tekniğinde alana katılımıyla hem kanun koyucular hem de kamuoyu üzerinde fikirleri paylaşmada yarattığı etkiyle kendini ilk sıraya yerleştiren araç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Telgraf
B
Telefon
C
Faks
D
Sosyal medya
E
İmzalanmış dilekçeler
14 numaralı soru için açıklama 
Günümüzde mesaj bombardımanı tekniği yeni bir boyut kazanmış, sosyal medya tüm gücüyle Alana katılarak, hem kanun koyucular hem de kamuoyu üzerinde fikirleri paylaşmada yarattığı etki ile kendini ilk sıraya yerleştirmiştir.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi sosyal lobicilik çerçevesinde lobicilerin yapabilecekleri arasında yer almaz?

A
Yardım toplantıları
B
Hafta sonu tatilleri
C
Yılbaşı baloları
D
Av partileri
E
Yat gezileri
Soru 16

Lobicilerin hem yönetime karşı savaşan cengaverler, hem de devlet görevlilerinin arkadaşları oldukları düşüncesi, lobiciliğin hangi boyutuyla açıklanabilir?

A
Yüz yüze iletişim
B
Sosyal lobicilik
C
Üst düzey lobicilik
D
Kampanya desteği
E
Dostluk ilişkileri
16 numaralı soru için açıklama 
Lobiciler bir yandan temsil ettikleri grupların çıkarları için yönetime karşı gelmekte, hem de istedikleri etkiyi sağlayabilmek için yönetimdekilerle iyi geçinmek durumundadırlar. Bu bağlamda en başarılı lobicilerin en çok ve en nüfuzlu tanıdıkları olanlar olması, lobiciliğin dostluk ilişkileri ile ilgilidir.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi, lobicilikte toplantı düzenleme tekniği bakımından başarı sağlamak için önemli hususlardan biri değildir?

A
Toplantıya ünlü konuşmacıların çağırılması.
B
Medya mensuplarının toplantıya çağırılması.
C
Toplantı konusunun güncel ve geniş bir kitleyi ilgilendiriyor olması.
D
Katılımın çok olabilmesi için uygun yer ve zamanın seçilmesi.
E
Kanun koyucuları memnun edecek ulaşım, konaklama, dinleyici sayısı ve benzeri koşulların sağlanması.
17 numaralı soru için açıklama 
Toplantılara ünlülerin çağırılması, katılımı arttırmak için kullanılabilecek bir teknik olsa da toplantının başarısını etkileyen hususlar arasında yer almamaktadır.
Soru 18

Amerika Birleşik Devletleri’nde kanun koyuculara tanınan, “onurlandırma (honorium)” olarak adlandırılan hak aşağıdakilerden hangisini kapsamaktadır?

A
Yapılan konuşmalar için ücret alınması
B
Onur nişanı verilmesi
C
Yetkilerinin artırılması
D
Lobiciliği istedikleri gibi düzenlemeleri
E
Kampanya düzenlenmesi
Soru 19

“Davanın doğrudan tarafı olmayan ancak herhangi bir tarafı tutmadan sadece mahkemenin konuya ilişkin bilgisini artırmak üzere hazırlanmış yasal bir bilgilendirme, tanık ya da bilgi mektubu” aşağıdakilerden hangisidir?

A
Elektronik mektuplar
B
Mahkemenin dostu mektupları
C
Üye mektupları
D
Kişisel mektuplar
E
Telgraflar
Soru 20

Halkla ilişkiler faaliyetleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Arzulanan olumlu izlenime ulaşabilmek için halkla ilişkiler uygulamalarının sadece hedef kitleye ulaştırılması yani tek yönlü iletişim akışı yeterlidir.
B
Halkla ilişkiler, hedef kitlelerinin zihinlerinde kurum, ürün, hizmetler ve uygulamalar hakkında olumlu izlenim oluşturmayı hedeflemektedir.
C
Halkla ilişkiler; iletişim temelli, ikna sürecine önem veren, uzun soluklu, sistemli ve yaratıcı çalışmaları içermektedir.
D
Halkla ilişkiler uygulamacıları, hedef kitlelerini oluşturan farklı grupların beklenti ve şikayetlerini de öğrenerek, buna göre hareket etmelidir.
E
Halkla ilişkiler faaliyetleri, lobicilik faaliyetleri açısından başlıca iletim tekniklerinden birisidir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,33. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x