Lojistik Yönetimi 2016-2017 Final Sınavı

Lojistik Yönetimi 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Belli bir dönemde belli bir fiyat düzeyinde insanların piyasada satın alabileceği mal miktarına ne ad verilir?

A
Depolama
B
Talep
C
Elleçleme
D
Pazarlama
E
Lojistik
Soru 2

Kullanım şekillerine göre belirlenen ambalajlama grupları aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Dış ambalajlar-iç ambalajlar
B
Standart ambalajlar-Spesifik ambalajlar
C
Satış amaçlı ambalajlar-Taşıma amaçlı ambalajlar
D
Atıl ambalajlar-Geri dönüşümlü ambalajlar
E
Alıcı hedefli ambalajlama-Satış amaçlı ambalajlama
Soru 3

“Tedarik + Materyal Yönetimi + Dağıtım” formülasyonunun açıkladığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Operasyon yönetimi
B
Ticari yönetim
C
Yöneylem
D
Tedarik
E
Lojistik
Soru 4

Birbirinden bağımsız toptancı, perakendeci ve acentelerden oluşan kanallar olup dağınık, çok parçalı, birbiriyle zayıf eşgüdüm içinde olan otonom kanallar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hibrid dağıtım kanalı
B
Modern dağıtım kanalı
C
Klasik dağıtım kanalı
D
Çatışmacı dağıtım kanalı
E
Hiyerarşik dağıtım kanalı
Soru 5

Tedarik zinciri yönetimi ve lojistik ilişkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Tedarik zinciri yönetimi, lojistik faaliyetlerden sadece biridir.
B
Lojistik faaliyetler mamulleri hedef noktaya ulaştırırken, tedarik zinciri yönetimi tüm faaliyetleri organize eder.
C
Tedarik zinciri yönetimi, sadece taşıma faaliyeti içinde yer almaktadır.
D
Tedarik zinciri yönetimi sadece dağıtımı organize eden faaliyettir.
E
Lojistik faaliyetlerin tamamlandığı noktada tedarik zinciri yönetimi başlamaktadır.
Soru 6

Kurum içi ticari ve gizli bilgileri kapsayan, kurum içi oluşturulan özel web sitesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
intranet
B
B2B
C
ERP
D
MİS
E
DSS
Soru 7

Hedefi, tedarik zincirinin bütünündeki performansı optimize etmek ve tedarik zincirinde yer alan her bir tarafın ilgili kaynaklarını koordine etmek olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Stok yönetimi
B
Müşteri ilişkileri
C
Bütünleşme
D
Pazarlama yönetimi
E
Lojistik
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi lojistik faaliyetlerde taşıma yönetim sisteminin kullanımını zorunlu kılan nedenlerden biri değildir?

A
Zaman planlaması
B
Coğrafi mesafe ve operasyonlar
C
Taşınacak mal-araç organizasyonu ve denetimi
D
Güzergâh belirleme
E
Eldeki envanterler ile ilgili rapor üretebilmesi
Soru 9

Bilgilerin gönderilmeden önce çok sayıda ayrı fakat birbirleriyle ilişkili paketlere bölündüğü, paketlerin her birinin varış adresinin neresi olduğunun bilindiği ve tüm paketlerin varış noktasına ulaştığında burada tekrar birleştirilip orijinal verinin bir bütün hâlinde tekrar elde edildiği tekniğe ne ad verilir?

A
Paket anahtarlama
B
Coğrafi bilgi sistemi
C
Barkod
D
Taşıma yönetim sistemi
E
Depo yönetim sistemi
Soru 10

Tedarikçileri, lojistik hizmet sağlayıcılarını, üreticileri, dağıtıcıları ve perakendecileri içine alan ve bunlar arasında malzeme, ürün ve bilgi akışı olan üyeler kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Araştırma-geliştirme topluluğu
B
Lojistik destek ağı
C
Tedarik zinciri
D
Bütünleşik ticaret ağı
E
Odalar Birliği
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi depo yönetim sistemi amaçlarından biridir?

A
Fifo (ilk giren ilk çıkar) uygulamalarına imkân vermek
B
Coğrafi mesafe ve operasyonları yönetmek
C
Üst düzey karar destek sistemi oluşturmak
D
Telefon, posta ve ulaşım maliyetlerinde azalma sağlamak
E
Uluslararası nakliye yönetimi sağlamak
Soru 12

Ham maddelerin elde edilmesi, üretim ve dağıtımın malzeme akış fonksiyonlarını birleştirmesi anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Depolama
B
Çok aşamalı tedarik zinciri
C
Elleçleme faaliyeti
D
Tek aşamalı tedarik zinciri
E
Stoklama
Soru 13

Aşağıdakilerin hangisi kurumsal risk yönetimi maliyetini optimize eden unsurlardan biri değildir?

A
Riskin işlem maliyetini düzenlemesi
B
Fazla ve gereksiz faaliyetleri ortadan kaldırması
C
Riskin yanıt kararlarını bir araya getirmesi
D
işletmenin rekabet gücünü etkilemesi
E
Riskin iştahını ve toleransını belirlemesi
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi dördüncü parti lojistik işletmelerinin taşıması gereken niteliklerden biri değildir?

A
Lojistik optimizasyonlar gerçekleştirebilmek ve değer yaratabilmek
B
Yüksek düzeyde bilgi teknolojileri entegrasyonu yapmak
C
Tedarik zinciri oluşturmadan tasarım yapmak
D
Yüksek kalifikasyona sahip insan kaynaklarına sahip olmak
E
Çoklu üçüncü parti lojistik yönetebilmek
Soru 15

İşletmelerin ana faaliyetlerine daha fazla odaklanmak, maliyetlerini azaltmak, sabit maliyetleri değişken maliyetler hâline dönüştürmek, ilgili tedarikçinin yatırım ve yaratıcılık gücünden yararlanmak, pazara erişim hızını yükseltmek amaçlarından bir veya birkaçından yararlanmak için mevcut bir işletme faaliyetinin ilgili varlıkları ile birlikte alanında uzman işletmeye devredilmesi süreci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Finansman yönetimi
B
Dış kaynak kullanımı
C
Bilgi yönetimi kullanımı
D
Stok yönetimi
E
Tedarik zinciri yönetimi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi lojistik faaliyetlerde gecikmeye neden olan risklerden biridir?

A
Gümrük geçişlerinde aşırı yük
B
Kur riski
C
Stok bulundurma maliyeti
D
Kapasite maliyeti
E
E-ticaret
Soru 17

İşletme durumunun belirlenmesi, temel yetkinliklerin dışında kalan işlerin listelenmesi ve iş içeriklerinin çapraz ilişkilerinin listelenmesi dış kaynak kullanımı karar verme sürecinin aşağıdaki adımlarından hangisinde uygulanır?

A
işletmenin dış kaynak kullanım yol haritası
B
işletme içi yeteneklerin incelenmesi
C
işletmenin yeteneklerinin belirlenmesi
D
işletme dışı yeteneklerin ve rekabet ortamının incelenmesi
E
Stratejik hedeflerin belirlenmesi
Soru 18

Aşağıdakilerin hangisi lojistik risk türlerinden biri değildir?

A
Stok yönetiminde oluşan riskler
B
Fiyatlandırma riskleri
C
Depolama riski
D
Taşıma riski
E
Bilgi teknolojileri riskleri
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin karşılaşabileceği dış çevre risklerinden biri değildir?

A
Düzenleme
B
Politik
C
Hukuksal
D
Kurum kültürü
E
Felaket
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi bütünleşik bir dördüncü parti lojistik arz zinciri çözüm noktalarından biridir?

A
Küçülme aşaması
B
Yargı aşaması
C
Maliyet aşaması
D
Sözel çözümleme aşaması
E
Dönüştürme aşaması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...