Maliyet Analizleri 2016-2017 Vize Sınavı

Maliyet Analizleri 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerinin hangisi bir zeytinyağı üretim işletmesinin esas üretim maliyet merkezlerinden biri değildir?

A
Ezilme merkezi
B
Kırma merkezi
C
Yıkama makinelerinin bakım merkezi
D
Temizleme merkezi
E
Yıkama merkezi
Soru 2

Aşağıdakilerinin hangisi işletme fonksiyonlarına göre maliyet sınıflandırılması içinde yer alan üretim maliyetlerinden biridir?

A
Hizmet üretim maliyetleri
B
Satış, pazarlama ve dağıtım maliyetleri
C
Finansman maliyetleri
D
Genel üretim giderleri
E
Araştırma ve geliştirme maliyetleri
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi genel üretim maliyetlerinin çeşitlerinden biri değildir?

A
Amortismanlar ve tükenme paydaları
B
Direkt işçilik maliyetleri
C
İlk madde ve malzeme maliyetleri
D
Memur ücret ve maliyetleri
E
Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler
Soru 4

Belirli bir maliyet nesnesi tarafından tüketilen kaynakların miktarı için direkt bir ölçü var olmadığında, maliyetlerin belirli bir maliyet nesnesine atanması sürecine ne ad verilir?

A
Maliyet dağıtımı
B
Esas üretim
C
Dağıtım anahtarı
D
Yükleme oranı
E
Maliyet analizi
Soru 5

Aşağıdakilerinin hangisi maliyet analizlerinin temel amacıdır?

A
Mamüllerin maliyetini saptamak ve maliyeti kontrol altına almak
B
İşletmelerin sahip olduğu sermaye ile ekonomik kıymetlerin mevcut durumunun saptanması ve yönetim ile denetimini sağlamak
C
İşletme yöneticilerini, işletmenin varolan maliyetleri ve maliyetlerin olası değişim yönü hakkında bilgilendirmek
D
Faaliyet sonuçları ile ilgili mali tabloların ve dönem sonu sonuçlarının işletme sahiplerine yöneticilerine finansal kuruluşlara performans değerlemesi yapmak için olanak sağlamak
E
Planlamaya yardımcı olmak ve özel kararların alınmasını sağlamak
Soru 6

Aşağıdakilerinin hangisi işletme yöneticilerinin maliyet analizlerini kullandıkları değerlendirmelerden biri değildir?

A
Hesap verme zorunluluğu
B
Standartların değerlendirilmesi
C
Tarafsızlığın değerlendirilmesi
D
Önceliklerin değerlendirilmesi
E
Planlama yapmak ve maliyet tahminleri
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi mamul veya hizmetlerin istenen şekle ve özelliklere getirilebilmesi amacıyla katlanılan özverilerin parasal tutarlarının toplanmasını ve maliyet unsurlarına dönüştürülerek izlenmesini sağlamaktadır?

A
İşletme fonksiyonları
B
Planlar
C
Analizler
D
Maliyet hesapları
E
Standartlar
Soru 8

Kıdem tazminatıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Maliyet olarak kaydedilebilmesi için kıdem tazminatının ödenmiş olması gerekmez.
B
Ödendiği halde her dönem tahakkuk esasıyla üretim maliyetine katılan kıdem tazminatı karşılıkları bilançoda borç olarak izlenir.
C
Dönemsellik kavramının gereği olarak üretim yapılan döneme ilişkin bir üretim maliyeti unsurudur.
D
işçinin hizmet süresine ve brüt ücretine bağlı olarak tutar değişik olabilir.
E
işveren tarafından iş sözleşmesi sona ermeden işçiye ödenen paradır.
Soru 9

Mamülün temel fiziki yapısını oluşturmak için kullanılan direkt ilk madde ve malzeme maliyeti ile direkt işçilik maliyeti toplamına ne ad verilir?

A
Temel maliyetler
B
Dönüştürme maliyetleri
C
Safha maliyetleri
D
Şekillendirme maliyetleri
E
Birim maliyetleri
Soru 10

Geleneksel maliyet dağıtım modelinin ikinci aşamasında aşağıdaki işlemlerden hangisi gerçekleştirilir?

A
Genel üretim maliyetleri hesaplarında toplanan maliyetler maliyet merkezlerine dağıtılır.
B
Yardımcı maliyet merkezlerinde toplanan maliyetler ürünlere aktarılır.
C
Maliyet merkezlerinde toplanan genel üretim maliyetleri dağıtım anahtarları ve farklı yöntemler yardımıyla esas üretim maliyet merkezlerine dağıtılır.
D
Yardımcı maliyet merkezlerindeki maliyetler dağıtılarak maliyetlerin tamamı birincil maliyet merkezlerinde toplanır.
E
Esas üretim maliyet merkezlerinde toplanan genel üretim maliyetleri yükleme anahtarları yardımıyla mamullere yüklenir.
Soru 11

Brüt satış kârının doğru olarak belirlenmesinde kullanılan günlük satış fiyatlarıyla da uyum içinde olduğu kabul edilen stok değerleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hareketli ortalama maliyet yöntemi
B
ilk giren ilk çıkar
C
Ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi
D
Standart maliyet yöntemi
E
Son giren ilk çıkar
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi işletme malzemesine örnektir?

A
Kir sökücülerde kullanılan parfümler
B
Yemek fabrikasında mutfakta kullanılan peçeteler
C
Kitap üretiminde kullanılan yapıştırıcı
D
Gömlek üretiminde kullanılan ipek
E
Şeker üretiminde kullanılan kireç taşı
Soru 13

Üretim sürecinde gerekli olan ilk maddenin yardımcı maddenin ve işletme malzemesinin piyasada araştırılarak bulunması ve bunların satın alınması yoluyla elde edilmesi için yapılan faaliyetlere ne ad verilir?

A
Üretim
B
Planlama
C
Pazarlama
D
Tedarik
E
Kontrol
Soru 14

Üretim bölümünde çalışan işçiler normal çalışma döneminde 50 direkt işçilik saati (DİS) çalışmışlardır. Bu işçiler yoğun talep nedeniyle de 10 saat ve bir müşterinin özel siparişi nedeniyle 5 saat fazla mesai yapmışlardır, işçilik saat ücreti 15 TL/DİS fazla mesai ücretinin zamlı kısmı ise normal saat ücretinin %50 si olarak belirlenmiştir.
Bu bilgilere göre işçilere ödenecek toplam ücret kaç TLdir?

A
750
B
900,5
C
1.087,5
D
1.200
E
1.400.5
Soru 15

Farklı birim maliyetleri ile ambara girişi yapılan ilk madde ve malzemelerin üretime düzensiz bir sıra izlenerek gönderildiği kabul edilen, bir dönem içinde üretimde kullanılabilecek tüm ilk madde/malzemelerin tutarlarının toplamının bu dönem içindeki tüm ilk madde/malzemelerin toplam miktarına bölünmesi yoluyla bulunan maliyet yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi
B
Standart maliyet yöntemi
C
Gerçek parti yöntemi
D
Piyasa fiyatı yöntemi
E
Hareketli ortalama maliyet yöntemi
Soru 16

Mamülün temel yapısını oluşturmayan, buna karşılık nihai mamülün ortaya çıkarılabilmesi için gereksinim duyulan ancak, her mamülün içinde ne kadar yer aldığının doğrudan doğruya belirlenebilmesi zor olan ilk madde ve malzemelere ne ad verilir?

A
Stok gideri
B
Yabancı madde ve malzeme
C
Genel üretim giderleri
D
Direkt ilk madde ve malzeme
E
Endirekt madde ve malzeme
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nde yer alan maliyet merkezleri sınıflandırmalarından biri değildir?

A
Yatırım gider yerleri
B
Yardımcı üretim gider yerleri
C
Yardımcı hizmet gider yerleri
D
Esas hizmet gider yerleri
E
Araştırma ve geliştirme gider yerleri
Soru 18

Parça başına ücret sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Zaman esasına göre işçiye belirli bir ücret garanti edilir.
B
Ücret tanımlanan ve yapılan iş miktarına göre belirlenir.
C
Yapılan iş miktarıyla ücret arasında doğrusal bir ilişki vardır.
D
Üretilen parça miktarı artarsa, parça sayısı başına ücret aynı kalsada toplam ücret artacaktır.
E
Bu sistem uzun dönemde iş kazalarının artmasına üretim kalitesinin düşmesine yol açabilmektedir.
Soru 19

________________ ______________
KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI US. XX
BANKALAR HS. XX
________________ ______________
Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A
işletmenin bankadan kıdem tazminatı almasına
B
işletmenin işten çıkarılan işçilere banka aracılığıyla kıdem tazminatı ödemesine
C
işletmenin izleyen yıl işten çıkaracağı işçilere kıdem tazminatı ödeyeceğini öngörmesine
D
Kıdem tazminatı karşılığı ayrılmasına
E
Önceki dönem kıdem tazminatı hesabının kalanının cari dönem sonundaki kalanla arasındaki farkın bankaya yatırılmasına
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x