Maliyet Analizleri 2017-2018 Final Sınavı

Maliyet Analizleri 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi genel üretim maliyetlerinin mamullere dağıtılmasındaki amaçlardan biri değildir?

A
Dağıtım anahtarlarını belirlemek
B
Arzu edilen motivasyonu elde edebilmek
C
Kârı hesaplamak ve stokları değerlemek
D
işletme kararları için bilgi sağlamak
E
Maliyetleri doğrulamak veya harcamaları hesaplamak
Soru 2

işletmede endirekt işçilik maliyetinin ürünlerle ilişkilendirilmesinde, yükleme ölçüsü (anahtarı) olarak direkt işçilik saatleri kullanılmaktadır. Üretim döneminde 12.000 TL tutarında endirekt işçilik maliyeti tahakkuk etmiştir. Üretilen “A” ürünü için 110 direkt işçilik saati (D.i.S), “B” ürünü için 130 direkt işçilik saati (D.i.S) çalışma yapılmıştır.
Bu bilgilere göre “A ve B” ürünlerinin endirekt işçilik maliyeti payı sırasıyla kaç TL’dir?

A
5.000-7.000
B
5.500-6.500
C
6.000-6.000
D
7.000-5.000
E
8.000-4.000
Soru 3

Safha maliyeti sisteminde, işçilik giderlerinin safhalara dağıtılmasında aşağıdakilerden hangisine gerek vardır?

A
işçi çalışma kartlarına
B
Mamul stok kartlarına
C
işçi ücret bilgilerine
D
Eşdeğer birim sayısına
E
Tamamlanma derecelerine
Soru 4

işletmenin izleyen dönemde tahmini genel üretim maliyetlerinin toplam tutarının 60.000 TL ve yükleme anahtarı olarak seçilen makine saatlerinin (Mk.S) yıl içinde toplam olarak 4.000 Mk.S olacağı tahmin edilmiştir.
Bu bilgilere göre, işletmenin genel üretim maliyeti yükleme oranı kaç TL/Mk.S’dir?

A
0,06
B
0,07
C
10
D
15
E
20
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi ilk madde ve malzeme stoklarının kontrol yöntemlerinden biri değildir?

A
Çift depo yöntemi
B
Görsel kontrol yöntemi
C
Sabit sipariş yöntemi
D
ABC yöntemi
E
Standart maliyet yöntemi
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi üretimin niteliğine göre maliyetleri saptama sistemlerinden biridir?

A
Safha maliyeti sistemi
B
Standart maliyet sistemi
C
Değişken maliyetleme sistemi
D
Fiili maliyet sistemi
E
Tam maliyetleme sistemi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi faaliyetlerin maliyet analizi sistemlerinin temeli olarak kullanılmasını zorunlu kılan nedenlerden biri değildir?

A
Kendi aralarındaki karşılıklı bağımlılığa dikkat çekmesi
B
Planlamayı, kontrolü ve karar destek sistemini birbirine bağlaması
C
Yardımcı maliyet merkezleri arasındaki karşılıklı hizmet ilişkisini yok kabul etmesi
D
Mamul maliyetlerinin doğruluk derecesini artırması
E
Finansal ve finansal olmayan başarı ölçütlerini bütünleştirmesi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi işletme fonksiyonlarına göre maliyet sınıflandırması içinde yer alan maliyetlerden biri değildir?

A
Üretim maliyetleri
B
Finansman maliyetleri
C
Araştırma - geliştirme maliyetleri
D
Endirekt maliyetler
E
Genel yönetim maliyetleri
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi zaman esasına dayalı ücret sisteminin sakıncalarından biridir?

A
Kolay uygulanabilir ve anlaşılabilir olması
B
iş kazalarının artması
C
Esas alınan parçanın belirlenmesinde farklı esaslar kullanılması
D
işçinin ürünü üretmediği zaman ücret alamaması
E
işçinin iş yerindeki çalışması ve verimi ile ücret arasında bir ilişkinin kurulamaması
Soru 10

Bir işletmenin Ekim ayı dönemi üretim bilgileri aşağıdaki gibidir:
Dönem Başı Yarı Mamul Stokları -> 10.000
Dönem İçinde Üretimine Yeni Başlanan Mamul Miktarı -> 9.000
Üretimi Tamamlanan Mamul Miktarı -> ?
Dönem Sonu Yarı Mamul Stokları -> 5.000
Bu bilgilere göre işletmenin üretimi tamamlanan mamul miktarı ne kadardır?

A
24.000
B
19.000
C
14.000
D
10.000
E
4.000
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi bir siparişe, ilgili tüm üretim giderlerinin yüklenebilmesi için yapılması gereken işlemlerden biri değildir?

A
Siparişlerin üretimi tamamlandığında, müşteriye teslim edilmek üzere, mamul ambarına teslim edilir.
B
Üretimine başlanacak her bir siparişe ayrı bir sipariş maliyeti kartı açılır.
C
Üretim maliyetlerinin muhasebeleştiril-mesinde, her bir maliyet yeri için ayrı bir üretim hesabı açılır.
D
Her bir iş emrine yüklenebilecek ilgili direkt ilk madde ve malzeme maliyetleri ilk madde ve malzeme istek fişleri aracılığıyla gerçekleştirilir.
E
Maliyetler günlük, haftalık ya da aylık olacak şekilde zaman esasına göre hesaplanır.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi safha maliyeti sisteminde mamul ve yarı mamul maliyetlerinin hesaplanmasında izlenecek yollardan biri değildir?

A
Fiziki akımların belirlenmesi
B
Eşdeğer birim sayısının belirlenmesi
C
Mamullerin ve yarı mamullerin maliyetlerinin hesaplanması
D
Tahmini genel üretim yükleme oranının hesaplanması
E
Birim eşdeğer mamul maliyetlerinin hesaplanması
Soru 13

İşletmede üretilen her bir mamul ya da işe ilişkin her bir üretim unsurunun maliyetini ayrı belirleyen ve mamulün ya da siparişin maliyetini özel olarak hesaplamaya olanak sağlayan maliyet hesaplama sistemine ne ad verilir?

A
Sipariş maliyet sistemi
B
Genel üretim maliyeti sistemi
C
Üretim maliyeti sistemi
D
İşçilik maliyeti sistemi
E
Safha maliyet sistemi
Soru 14

_____________ _________________
150 İLK MADDE VE MALZEME HS. XX
320 SATICILAR HS. XX
_____________ _________________
Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A
Hasılat temini için varlık tüketimine
B
Kredili olarak ilk madde ve malzeme satın alınmasına
C
Kredili olarak ilk madde ve malzeme satılmasına
D
İlk madde ve kullanılmasına malzemenin üretimde
E
İlk madde ve gönderilmesine malzemenin üretime
Soru 15

_____________ _________________
150 MAMULLER HS. XX
151 YARI MAMULLER HS. XX
_____________ _________________
Bir üretim işletmesine ait bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A
İkinci safhada oluşan maliyetlerin birinci safhaya kaydedilmesine
B
İkinci safhaya ait dönem içinde gerçekleşen maliyetlerin kaydedilmesine
C
Dönem içinde üretimi tamamlanan mamullerin maliyetinin ilgili hesaba devredilmesine
D
Yarı mamullerin üretiminin tamamlanabilmesi için kaydedilmesine
E
İkinci safhada oluşan tüm maliyetlerin iptal kaydına
Soru 16

İlk madde ve malzeme istek fişlerinden yararlanılarak aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A
Üretim bölümü, üretimde ihtiyaç duyulan ilk madde ve malzemeleri ambardan istemektedir.
B
Sipariş maliyeti kartı üzerine direkt ilk madde ve malzeme maliyetleri kaydedilebilmektedir.
C
ilk madde ve malzeme sürekli envanter stok kartları üzerinde üretime gönderilen ilk madde ve malzeme kaydedilebilmektedir.
D
ilk madde ve malzeme istek fişi özetleri düzenlenerek bir hafta, on gün yada bir aylık belirli dönemler itibariyle üretime gönderilen ilk madde ve malzemelere ait yevmiye kayıtları yapılabilmektedir.
E
işçilerin saat kaçta işe başlayıp, kaçta işi bitirdikleri izlenir.
Soru 17

işletmede bir safhada %70 oranında tamamlanmış 200 adet yarı mamul bulunmaktadır.
Bu bilgilere göre, işletmenin eşdeğer birim miktarı kaçtır?

A
60
B
140
C
200
D
220
E
260
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi ikinci dağıtım yöntemlerinden biridir?

A
Amortisman usulü dağıtım yöntemi
B
Eşitsel dağıtım yöntemi
C
Matematiksel dağıtım yöntemi
D
Dolaylı dağıtım yöntemi
E
Düzensiz dağıtım yöntemi
Soru 19

Merkezde Toplanan Genel Üretim Maliyeti/Yükleme Anahtarı Toplam Miktarı
Yukarıda verilen formül aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A
Toplam üretim miktarını
B
Faaliyet oranını
C
Yardımcı maliyet merkezi payını
D
Maliyet yükleme oranını
E
Mamulün birim üretim maliyetini
Soru 20

Kademeli dağıtım yöntemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Maliyet dağıtımı tek yönlüdür ve sürekli ileriye doğru yapılır.
B
Karşılıklı hizmet ilişkilerini dikkate almayan birinci maliyet dağıtımı yöntemidir.
C
Bu yöntemde dağıtımın yapılabilmesi için yardımcı maliyet merkezlerinin sıralanması gerekir.
D
Maliyetler sürekli olarak esas üretim maliyet merkezlerine yönelik olarak dağıtılmaya çalışılır.
E
Basamaksal dağıtım yöntemi olarak da bilinir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,33. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x