Maliyet Analizleri 2017-2018 Vize Sınavı

Maliyet Analizleri 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi genel üretim maliyeti değildir?

A
Fabrika binasının sigorta giderleri
B
Üretimde çalışan işçilerin yolluk maliyetleri
C
Üretim faaliyetlerinin yürütülmesi için işçilere ödenen ücret
D
Üretimle ilgili temsil ve ağırlama maliyetleri
E
Üretimle ilgili endirekt madde ve malzeme alımında satıcılara ödenen vade farkları
Soru 2

Parasal değeri düşük olan stok unsurlarından çok miktarda bulundurmak ve parasal değeri yüksek olan stok kalemlerinin miktarını düşük tutup kontrolün sıklaştırılmasına dikkat eden ve amacı stoklara yapılan yaptırımı en düşük düzeyde tutmak olan stok kontrol yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çizgi imleme yöntemi
B
Sabit sipariş yöntemi
C
Çift depo yöntemi
D
ABC yöntemi
E
Görsel kontrol yöntemi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi muhasebe açısından işletmede ayrı maliyet merkezleri oluşturulmasının temel nedenlerinden biri değildir?

A
Maliyetlerin, maliyet merkezlerinde biriktirerek kontrol altına alınması ve bu merkezlerin sorumluluklarının belirlenmesi
B
Faaliyetlerin, süreçlerin ve makinelerin yerleştirilmesi
C
Mamul maliyetlerinin daha doğru belirlenmesi
D
Muhasebe için gerekli toplam maliyetlerin elde edilebilmesi
E
Bütçelere temel oluşturacak iş birimlerinin belirlenmesi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi sabit sipariş yönteminin sakıncalarından biridir?

A
Genel giderleri artırması
B
Özel aletler tarafından taranması
C
Yöntemin kullanılabilmesi için teknolojiye yatırımın gerekmesi
D
Stokların tüketim hızının her zaman farklı olabilmesi
E
Stokların parasal değerleri açısından üç gruba ayrılması
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi maliyet analizi tekniklerinden biri değildir?

A
Finansman maliyetlerinin direkt işçilik maliyetlerine yüklenmesi
B
Maliyet ilkeleri ve işlemleri ile uyumluluğun doğrulanması
C
Her bir unsurun maliyetinin daha önceki maliyet tahminleri ile karşılaştırılması
D
Maliyet unsurunu sağlayanların var olan koşullardaki uygulamalarının gelecekteki maliyetlere etkisinin değerlendirilmesi
E
Toplam maliyetin doğru, tam ve geçerli olmasını sağlayacak maliyet verilerinin tanımlanması
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi üretim süreciyle ilişkisine göre maliyet sınıflandırması içinde yer alır?

A
Direkt maliyetler
B
Genel yönetim maliyetleri
C
Birim maliyetler
D
Mamul maliyetleri
E
Şekillendirme maliyetleri
Soru 7

Vergi Usul Kanunu’nun 275 maddesine göre, imal edilen emtianın maliyet bedeli içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A
Mamule isabet eden işçilik
B
Mamule isabet eden işçilik
C
Mamule uygulanan amortisman
D
Genel imalat giderlerinden mamule düşen hisse
E
Genel idare giderlerinden mamule düşen hisse
Soru 8

Birinci maliyet dağıtımında aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A
Genel üretim maliyeti hesaplarında biriktirilen maliyetler, dağıtım anahtarları aracılığıyla maliyet merkezlerine dağıtılır.
B
Hizmet maliyet merkezlerinde toplanan genel üretim maliyetleri dağıtım anahtarları ve farklı yöntemler yardımıyla esas üretim maliyet merkezlerine dağıtılır.
C
Esas üretim maliyet merkezlerinde toplanan genel üretim maliyetleri yükleme anahtarları yardımıyla mamullere yüklenir.
D
Esas üretim maliyet merkezlerinde toplanan genel üretim maliyetleri dağıtım anahtarları yardımıyla hizmet maliyet merkezlerine yüklenir.
E
Hizmet maliyet merkezlerinde toplanan genel üretim maliyetleri yükleme anahtarları yardımıyla mamullere yüklenir.
Soru 9

Bir ürün veya hizmetin üretiminde kullanılması nedeni ile emeğe ödenen bedel aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A
ilk madde ve malzeme maliyeti
B
işçilik maliyeti
C
Genel üretim maliyeti
D
işletme malzemesi
E
Yardımcı malzeme
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi işçilikleri ve işçilik maliyetlerini diğer maliyetlerden ayıran özelliklerden biri değildir?

A
işçiliklerin işletme için bir maliyet oluşturmasına karşılık, emek sahibi olan işçiler için gelir oluşturması
B
işçiliğin, işletmenin verimliliğini etkileyen önemli bir unsur olması
C
Sözleşme gereği veya yasalardan doğan bazı nedenlerle, işletme maliyetlerine değişik ilaveler yapılabilmesi
D
işçilerin, bir iş sözleşmesine bağlı olarak emeklerini işletmeye sunması
E
Stoklanabilir bir üretim unsuru olması
Soru 11

Üretim bölümünde çalışan işçiler normal çalışma döneminde 50 direkt işçilik saati (D.i.S) çalışmışlardır. Ürünlere ilişkin ortaya çıkan yoğun talep nedeniyle 20 saat, bir müşteriden alınan özel bir siparişle ilgili olarak 15 saat fazla mesai yaptıkları belirlenmiştir, işçilik saat ücreti olarak 30 TL/D.İ.S, fazla mesai ücretinin zamlı kısmı ise normal saat ücretinin %50 fazlası olarak ödenmektedir.
Bu bilgilere göre işçilere ödenen toplam fazla mesai ücreti kaç TL’dir?

A
900
B
1.500
C
1.575
D
2.550
E
3.075
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi genel üretim maliyetlerinin özelliklerinden biri değildir?

A
Genel üretim maliyetlerinin mamullere dağıtım yoluyla aktarılabilmesi
B
Genel üretim maliyetlerinin fiili tutarlarının mamul maliyetinin saptanması gerektiği anda genellikle belirlenememesi
C
Genel üretim maliyetlerinin birim maliyet hesaplama yöntemlerinin birçoğunun temelini de oluşturması
D
Genel üretim maliyetleri ile mamuller arasında direkt bir ilişki kurulamaması
E
Genel üretim maliyetlerinin bir bölümünün finansal dönem içinde düzenli aralıklarla, aynı tutarda ortaya çıkması
Soru 13

Kıdem tazminatıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Maliyet olarak kaydedilebilmesi için kıdem tazminatının ödenmiş olması gerekmez.
B
Dönemsellik kavramının gereği olarak üretim yapılan döneme ilişkin bir üretim maliyeti unsurudur.
C
işçinin hizmet süresine ve brüt ücretine bağlı olarak tutar değişik olabilir.
D
işveren tarafından iş sözleşmesi sona ermeden işçiye ödenen paradır.
E
Ödendiği halde her dönem tahakkuk esasıyla üretim maliyetine katılan kıdem tazminatı karşılıkları bilançoda borç olarak izlenir.
Soru 14

Toplam maliyetlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
iş büyüklüğü artarsa toplam maliyet azalır.
B
Belirli bir dönemde yerine getirilen faaliyetler ile elde edilen çıktıların tamamı için katlanılan bütün maliyetlerdir.
C
Direkt işçilik maliyeti toplam maliyet unsurlarından biridir.
D
Direkt ilk madde ve malzeme maliyeti toplam maliyet unsurlarından biridir.
E
iş büyüklüğü azalırsa toplam maliyet azalır.
Soru 15

Bir bütünün parçalarının ve bu parçaların bütünü oluştururken kendi aralarında oluşturdukları ilişkilerin incelenmesi ve değerlendirilmesine ne ad verilir?

A
Mamul
B
Teknik
C
Maliyet
D
Fonksiyon
E
Analiz
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi stok değerleme yöntemlerinden biri değildir?

A
Gerçek parti yöntemi
B
Standart maliyet yöntemi
C
Kurumsal kaynak planlama yöntemi
D
Ortalama maliyet yöntemi
E
ilk giren ilk çıkar yöntemi
Soru 17

Bir üretim biriminde çalışan işçilerin ücretleri zaman esaslı olarak belirlenmektedir. Üretim döneminde maliyet hesaplamaları sırasında 50 direkt işçilik saati (D.i.S) üretim yapıldığı belirlenmiştir. işçilerin üretim yapmadan geçirdikleri süre 4 saattir ve bu sürenin makinelerin üretime hazırlanması nedeniyle ortaya çıktığı, 3 saat boyunca ise elektrik kesintisi nedeniyle üretim yapılmadığı belirlenmiştir, işçilik saat ücreti 40 TL/D.İ.S’dir. (Saat ücretinde sosyal güvenlik primi işveren payı ve ücret eklentileri göz ardı edilmiştir.)
Bu bilgilere göre normal olmayan (anormal) boş zaman işçiliği kaç TL’dir?

A
40
B
120
C
160
D
220
E
280
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi işletme malzemesine örnektir?

A
Şeker üretiminde kullanılan kireç taşı
B
Kitap üretiminde kullanılan kağıt
C
Kitap üretiminde kullanılan yapıştırıcı
D
Sağlık işletmelerinde kullanılan pamuk
E
Çikolata üretiminde kullanılan kakao
Soru 19

Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir;
Dönem başı mevcudu: 15 ton 1.300 TL
Dönem içinde satın alınan
5 Mart 7 ton 1.000 TL
13 Mart 10 ton 1.200 TL
21 Mart 15 ton 1.500 TL
Üretime Gönderilen
2 Mart 10 ton
15 Mart 20 ton
Bu bilgilere ve ilk giren ilk çıkar stok değerleme yöntemine göre dönem sonunda stokta kalan malzemenin maliyeti kaç TL’dir?

A
24.900
B
28.700
C
30.600
D
36.100
E
38.000
Soru 20


Bir üretim işletmesinde ortaya çıkan genel üretim giderleri (GÜG.) şöyledir

A
300.000
B
256.000
C
176.000
D
80.000
E
60.000
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x