Mantığın Gelişimi 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Mantığın Gelişimi 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aristoteles’in “Topikler” eserinin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tümellerin gerçekliği sorunu
B
Felsefenin bölümlerinin neler olduğu
C
Diyalektik tartışmalarda izlenecek yöntem
D
Zaman içinde değişim sorunu
E
Bilginin değeri sorunu
Soru 2

Stoa okulunun kurucusu aşağıdaki düşünürlerden hangisidir?

A
Kleanthes
B
Parmenides
C
Sokrates
D
Zenon
E
Pythagoras
Soru 3

İbn Rüşd, Tutarsızlığın Tutarsızlığı (Tehâfüt’üt-Tehâfüt) ile öncelikle aşağıdaki düşünürlerden hangisini eleştirmektedir?

A
Teymiyye
B
Fârâbî
C
ibn Sina
D
Gazâlî
E
Kindi
Soru 4

İskenderiye Okulu’nda gelişen ilk felsefe akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aristotelesçilik
B
Platonculuk
C
Sofizm
D
Pisagorculuk
E
Herakleitosçuluk
Soru 5

Stoa mantığındaki “lekton” kavramı ile aşağıdakilerden hangisi belirtilmektedir?

A
imin anlamı
B
imin biçimi
C
imin göndergesi
D
imin etkisi
E
imin kendisi
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi İlkçağ'daki Mısır matematiğinin özelliklerinden biridir?

A
Değişken sembollerin yoğun olarak kullanılması
B
Tarım ve ticaret gibi pratik hayatın gereklilikleriyle sınırlı olması
C
Tümdengelimli kanıtlamaya dayanması
D
Geometrinin hiç yer almamış olması
E
Belitsel sistemler biçiminde ilerlemesi
Soru 7

Thomas Hobbes’un görüşü, aşağıdaki hangisine yakındır?

A
Psikolojizm
B
Gerçekçilik
C
Sezgicilik
D
Yapımcılık
E
Uylaşımcılık savunduğu mantık çağdaş görüşlerden
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Frege’nin Begriffsschrift mantık sisteminin yaygınlaşmasını engelleyen nedenlerden biridir?

A
Yuvalanmış (içiçe) nicelemeli önermeleri temsil edememesi
B
Belitlerinin birbiriyle çeliştiğinin anlaşılması
C
Hiçbir yayınevinin kitabı yayınlamaması
D
Boole’un sisteminin felsefe için daha iyi olması
E
Kullandığı gösterimin anlaşılmasının zor olduğu düşüncesi
Soru 9

Leibniz'in savunduğu doğruluk görüşüne göre bir önermenin doğru olmasının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yüklemin öznenin içinde olması
B
Toplumun genelinin önermede dile getirileni benimsemesi
C
Bir duyu deneyini dile getirmesi
D
Sezgi ile bir anda apaçık görülen bir önerme olması
E
Diğer doğru önermelerle çelişmemesi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Gödel’in Hilbert-Ackermann sistemi için kanıtladığı “tamlık teoremi”ni ifade eder?

A
Sistemin her geçerli önermesi bu kanıtlanabilir. sistemde
B
Sistemin her kanıtlanabilir geçerlidir. önermesi
C
Sistemdeki hiçbir belit, sadece diğer belitlerden kanıtlanamaz.
D
Sistemin her beliti geçerlidir.
E
Sistemdeki bütün çıkarım biçimseldir. kuralları
Soru 11

Abelardus'un bağımsız mantık çalışması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Poetika
B
Sophismata
C
Birinci Analitikler
D
ikinci Analitikler
E
Dialektika
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi logica vetus içinde yer almaz?

A
Boethius’un Aristoteles Yorumları
B
isagoge
C
Sophismata
D
Kategoriler
E
Önerme Üstüne
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’da Tanzimat sonrası dönemde mantığın gelisememesinin nedenlerinden biridir?

A
Yabancı dil bilgisinin yetersiz olması
B
Eğitim kurulularının olmaması
C
Düşüncelerin daha çok sanata yönelmesi
D
Teknik çalışmalara öncelik verilmesi
E
Bu dönemde Batı'da da mantık çalışmalarının yapılmaması
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Russell’in çağdaş mantığa katkılarından biri değildir?

A
Mantığın felsefe problemlerine uygulanmasında katkıda bulunmak
B
Bağıntılar mantığını genelleştirmek
C
Tipler kuramını geliştirmek
D
Mantık dilini kolaylaştırmak
E
Mantığın aritmetiğe indirgenebileceğini göstermek
Soru 15

Frege, mantıkçılık görüşü ile ilgili aşağıdaki tezlerden hangisini savunmaktadır?

A
Mantığın deneyle temellendirilebilecek bir bilim olduğunu
B
Mantığın ancak matematik sembolleriyle yapılabileceğini
C
Aritmetiğin mantığa indirgenebileceğini
D
Gerçek tek bilimin mantık olduğunu
E
Mantığın aritmetiğe indirgenebileceğini
Soru 16

Ortaçağ Latin mantıkçılarının geliştirdiği mantık sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Matematiksel
B
Skolastik
C
Sembolik
D
Diyalektik
E
Stoik
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles mantığını, bilimin yöntemi olarak yetersiz kalmakla eleştirmiştir?

A
Thomas Aquinas
B
Francis Bacon
C
Petrus Abelardus
D
Ockham’lı William
E
Wİlliam Heytesburry
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Port Royal mantıkçılarının yöntem kurallarından biri değildir?

A
Az da olsa karanlıkta kalan tüm önermeleri kanıtlamak
B
Akıl yürütmede sadece doğuştan gelen yetilere güvenmek
C
Hiçbir terimi karanlık veya çok-anlamlı bırakmamak
D
Sadece az bir dikkatle doğruluğu görülenlerin apaçık olduğunu kabul etmek
E
Sadece apaçık önermeleri belit olarak kabul etmek
Soru 19

Ortaçağ mantığındaki gönderme kuramına göre Ahmet iki hecelidir. önermesinde Ahmet adının gönderim türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özel gönderme
B
Bileşik gönderme
C
Maddi gönderme
D
Bireylere gönderme
E
Basit gönderme
Soru 20

Ortaçağ mantığındaki anlamına göre aşağıdakilerden hangisi sinkategorematik bir terim değildir?

A
Her
B
Ve
C
ise
D
Ben
E
Bazı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x