Mantığın Gelişimi 2016-2017 Vize Sınavı

Mantığın Gelişimi 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aristoteles’e göre “sayısal aynılık” hangi durumda söz konusudur?

A
iki şey birbirine tıpatıp benzer şeyler olduğunda
B
iki şey aynı türden olduğunda
C
Bir şey için birden fazla isim kullanıldığında
D
iki şey farklı türden ama birbirine benzer olduğunda
E
iki şeyden her ikisi de sayılabilir türden şeyler olduğunda
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’in Topikler’deki yaklaşımının Birinci Çözümlemeler’den daha esnek olduğunu göstermektedir?

A
Tüm önermelerin özne-yüklem önermesi biçiminde olduğunu kabul etmesi
B
Tasıma indirgenemeyecek geçerli çıkarımları kabul etmesi
C
Tüm önermelerin tümel bir yüklemi olduğunu kabul etmesi
D
Bazı tasımlarda çelişmezlik ilkesini yadsınabileceğini kabul etmesi
E
Bazı tasımlarda özdeşlik ilkesini yadsınabileceğini kabul etmesi
Soru 3

Bir şeyi kaybetmemişsen o hâlâ şenindir. Kuyruğunu kaybetmediğine göre onun kuyruğu var.
Stoa mantıkçılarının ele aldığı yukarıdaki biçimdeki çıkarımlar hangi mantık sorununa işaret etmektedir?

A
Karar vermeye çalışılan önermenin bir parçasının, bütün önermeye işaret edebileceğine
B
Bazı önermelerde anlam bulanıklığı olan pek çok terim bulunabildiğine
C
Aynı varlığa işaret eden iki ifade ile birbiriyle çelişir görünen iki doğru önerme ileri sürülebileceğine
D
Bazı önermelerin, soruların örtük pek çok önvarsayım içerebileceğine
E
Bazı önermelerin doğruluk değerinin o önermenin dile getirildiği zamana bağlı olduğuna
Soru 4

“Aristoteles’e göre bir önermede yüklem öznenin özünü belirtiyor ise yüklem özneye ait ________.” cümlesinde boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi tamamlar?

A
sorudur
B
tanımdır
C
niceliktir
D
problemdir
E
ilinektir
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Organon’u oluşturan kitaplardan biridir?

A
Ruh Üstüne
B
Önerme Üstüne
C
Geometri
D
Metafizik
E
Fizik
Soru 6

“Şimdi söylediğim yanlıştır” önermesi doğru mu, yoksa yanlış mıdır?
Yukarıdaki ve benzeri çelişkileri irdeleyen Megara Okulu mantıkçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sokrates
B
Parmenides
C
Eubulides
D
Platon
E
Aristoteles
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Megara Okulu’nda yetişen mantıkçılardan biridir?

A
Diodorus Kronus
B
Sokrates
C
Platon
D
Thales
E
Parmenides
Soru 8

Aşağıdaki önermelerden hangisi Diodorus’un “ana çıkarım” diye adlandırılan çıkarımında birbiriyle çeliştiğini (hep birlikte doğru olamayacağını) savunduğu önermelerden biridir?

A
Geçmiş hakkındaki her doğru önerme şimdi zorunludur.
B
Olanaklı bir önerme şimdi de, gelecekte de doğru olmalıdır.
C
Olanaklı hiçbir önerme hem şimdi doğru, hem de gelecekte doğru olamaz.
D
Olanaksız bir önermeden olanaksız bir önerme çıkmaz.
E
Gelecek hakkındaki her doğru önerme şimdi zorunludur.
Soru 9

Stoa mantığını açıklarken Laertius tarafından “daha açıklıkla bilinenden daha az açıklıkla bilinen bir sonuç ortaya koyan çıkarım” olarak tanımlanan çıkarımlar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yalın çıkarımlar
B
Tanıtlayıcı çıkarımlar
C
Eksiltili çıkarımlar
D
Yanıltmacalı çıkarımlar
E
Yanlış çıkarımlar
Soru 10

Aristoteles Topikler’de savunduğu yaklaşımın (konusu ne olursa olsun) her tartışmada kullanılabilir olmasını sağlamak için aşağıdakilerden hangisini önermektedir?

A
Tarafların tez önermesinin yükleminin ne olduğuna bakarak tartışmasını
B
Tarafların tez önermesinin öznesinin ne olduğuna bakarak tartışmasını
C
Tarafların tartışmaya bir tez ortaya koyarak başlamasını
D
Tarafların konu ile yüklemin mantık bakımından ilişkisine bakarak tartışmasını
E
Tarafların tartışmaya bir problem ortaya koyarak başlamasını
Soru 11

Stoa mantığında “kendi göz önünde bulundurularak söylenebilir olan bir tam lekton” biçiminde ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yüklem
B
Soru
C
Mantık
D
Konu
E
Savlanabilir
Soru 12

Yunan kültürünün Süryaniler üzerindeki etkisinin azalması sonucunda Yunancadan Süryaniceye çeviri ihtiyacı kaçıncı yüzyıldan itibaren ortaya çıkmıştır?

A
3.
B
4.
C
5.
D
6.
E
7.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi İslam coğrafyasında mantık çalışmalarının yapıldığı Süryani okullarından Urfa Okulu’nun diğer adıdır?

A
Persler Okulu
B
ilkOkul
C
Zenon Okulu
D
Aristoteles Okulu
E
Bağdad Okulu
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi kabul ettikleri öncüller bakımından tasımın yer bulduğu beş sanattan biri değildir?

A
Diyalektik
B
Poetika
C
Resim
D
Tanıtlama
E
Retorik
Soru 15

Aristoteles’in yazılarında kipli karışık tasımlar ile ilgili söylediği şeylerin çoğunun sadece denemeler olduğunu ve gerçek düşünceleri olmadığını savunarak kipli tasımlar sorununa çözüm geliştirmeye çalışan Ortaçağ İslam mantıkçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fârâbi
B
ibn Rüşd
C
Kindî
D
Gazâlî
E
ibn Sînâ
Soru 16

Antik dönem Aristoteles yorumcuları aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

A
Peripatetikler
B
Sofistler
C
Pisagorcular
D
Çoğulcular
E
Milet Okulu
Soru 17

Aristoteles’in mantık sisteminde değişkenler yerine konabilecek deyimler aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özel adlar
B
Önermeler
C
Noktalama işaretleri
D
Sayılar
E
Genel terimler
Soru 18

Aristoteles’in Süryaniceye ilk çevirisini gerçekleştiren Probus’un bulunduğu Süryani okulu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gundişâpûr Okulu
B
Urfa Okulu
C
Nusaybin Okulu
D
Antakya Okulu
E
Kınnesrin Okulu
Soru 19

İlk Müslüman felsefeci ve İslam Dünyası’nda Meşşâî (Aristotelesçi) okulun ilk temsilcisi olarak kabul edilen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fârâbi
B
ibn Sînâ
C
ibn Rüşd
D
Gazâlî
E
Kindî
Soru 20

İbn Sînâ’nın yaptığı ayrıma göre aşağıdaki önermelerden hangisi öze göre (zâtî) yorumlandığında doğru olur?

A
Koşan zorunlu olarak yürür.
B
Düşünen zorunlu olarak yürür.
C
Yürüyen zorunlu olarak yer değiştirir.
D
Koşan zorunlu olarak yer kaplar.
E
Yer değiştiren zorunlu olarak hareket eder.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x