Mantığın Gelişimi 2017-2018 Final Sınavı

Mantığın Gelişimi 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aristoteles'in bölme yönteminin eksik olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bölme yöntemi matematiğe uygun olması
B
Bölme yönteminin bilinmeyen bir tanıma ulaşmamızı sağlayamaması
C
Bölme yönteminin felsefi bir yöntem olmaması
D
Bölme yönteminin karşılaştırma yapması
E
Bölme yönteminin sadece Platon tarafından kullanılmış olması
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi mantık çalışmaları yapan Süryani Okulları'ndan biri değildir?

A
Zenon Okulu
B
Kınnesrin Okulu
C
Nusaybin Okulu
D
Antakya Okulu
E
Urfa Okulu
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Megara Okulu’nda yetişen mantıkçılardan biridir?

A
Platon
B
Parmenides
C
Sokrates
D
Diodorus Kronus
E
Thales
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Stoa mantığı konusundaki çalışmaların büyük ölçüde ikincil kaynaklara dayanmak zorunda olmasının nedenlerinden biri değildir?

A
Stoalıların pratik felsefe ve retorik konularına yönelmesi
B
Mantık konusunda yaratıcı çalışmaların okulun ilk dönemi ile sınırlı kalması
C
Stoa Okulu’nun Aristoteles Okulu’nun gölgesinde kalması
D
Stoa mantığını oluşturan özgün eserlerin çoğaltılamaması
E
Stoa mantığının tutarsız olması
Soru 5

Hareketin olanaksızlığı, stadyum çatışkısı, Akhilleus ile kaplumbağa arasındaki yarışı konu edinen çatışkı(paradoks) gibi konularla bilinen eski Yunan düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Parmenides
B
Zenon
C
Platon
D
Herakleitos
E
Aristoteles
Soru 6

İki Barbara olarak adlandırılan Aristoteles’in kipli tasımlar ve kipli önermelerin düz döndürülmesi konusundaki sorununa İbn Sina’nın yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
De re okuma yapmak
B
Kipli önermeleri kabul etmemek
C
Öze göre ve nitelemeye göre okuma ayrımı yapmak
D
De dicto okuma yapmak
E
Tasım mantığını geçersiz kabul etmek
Soru 7

Mantığın bir cebir olarak kurulabileceği yaklaşımını benimseyen İngiliz mantıkçı ve matematikçi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mili
B
Bolzano
C
Boole
D
Hobbes
E
Descartes
Soru 8

Genel bir ifade ile önermelerde özne ve yüklem konumunda geçen terimler kategorematik terimler, önermeyi oluşturan diğer terimler ise sinkategorematik terimlerdir.
Yukarıdaki bilgiye göre, “Her insan ölümlüdür.” önermesinde sinkategorematik terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
“Her insan ölümlüdür.”
B
ölümlüdür
C
insan
D
Her
E
-dür
Soru 9

Leibniz bu ilkenin “insanın bilgisi içinde en görkemlisi ve en verimlisi olduğunu, çünkü metafiziğin, fiziğin ve ahlâk bilgisinin büyük bir bölümünün bu ilke üzerine kurulduğunu” belirtmektedir.
Leibniz’in ifade ettiği yukarıdaki ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yeterli neden ilkesi
B
Çelişmezlik ilkesi
C
Aynılık ilkesi
D
Tümellik ilkesi
E
Uylaşım ilkesi
Soru 10

16. yüzyıl Latin dünyasında mantık çalışmaları ile dikkat çeken düşünür Petrus Ramus’tur. Ona göre, mantık düzgün söz söyleme sanatı olarak tanımlanır.
Yukarıdaki bilgiye göre, mantık çalışmanın amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uslamlamaların çözümlenmesi
B
Retorik ile mantık arasında ayrım yapılması
C
Felsefenin aracı olması
D
Aristoteles’in tezlerini doğrulamak
E
Mantık hatalarını bulmak
Soru 11

Ortaçağ'da özellikle XIII. yüzyılın ikinci yarısından sonra egemen mantık sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uzakdoğu Mantığı
B
Roma Mantığı
C
Aristoteles Mantığı
D
İskenderiye Okulu Mantığı
E
Çağdaş Mantık
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi çağdaş mantıkçılardan biri değildir?

A
Frege
B
Whitehead
C
Russell
D
Gödel
E
Hobbes
Soru 13

İsmail Gelenbevi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Burhan adlı bir yapıtı bulunmaktadır.
B
Askeri konulardaki teknik problemlere yaratıcı çözümler getirmiştir.
C
18.yüzyılda Osmanlı’da yaşamış en önde gelen mantıkçıdır.
D
Aynı zamanda matematikçidir.
E
Süryani okullarında mantık dersleri almıştır.
Soru 14

“Bazı insanlar filozoftur.” önermesinde “insan” teriminin yaptığı gönderme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kaynağa gönderme
B
Bireylere gönderme
C
Kendisine gönderme
D
Maddi gönderme
E
Basit gönderme
Soru 15

“Hiçbir hayvan taş değildir. O halde, hiçbir taş hayvan değildir.” çıkarımındaki sonuç çıkarma ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kategorematik
B
Doğal
C
Maddi
D
ilineksel
E
Biçimsel
Soru 16

“Tamlık Teoremi”, “Eksiklik Teoremi”, “Seçme Belitinin Bağımsızlığı” gibi pek çok önemli sonuca ulaşmış çağdaş mantık düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gödel
B
Mili
C
Carnap
D
Frege
E
Bolzano
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Frege’nin Begriffsschrift sisteminin yaygınlaşmasını engelleyen nedenlerden biridir?

A
Sistemin Aristoteles mantığına dayanması
B
Sistemin 2 boyutlu gösteriminin anlaşılmasının zor olduğu yönündeki yargılar
C
Sistemin hatalar içermesi
D
Sistemin diğer sistemlerle aynı amaçları paylaşmaması
E
Frege’nin sistemin en üstün olduğunu gösterme çabalarının fazlalığı
Soru 18

Frege’nin “mantıkçılık” olarak adlandırılan görüşü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aritmetiğin matematiğe indirgenmesi
B
Matematik önermelerinin zorunlu olmasının usun yapısına dayanması
C
Mantığın bütün bilimlerin üstünde olması
D
Aritmetiğin mantığa indirgenmesi
E
Matematiksel kavramların zorunluluğu
Soru 19

“Türkiye’nin başkenti”, “En ünlü Türk romancısı” örneklerindeki gibi Russell’ın da üzerine yoğunlaştığı ifadeler aşağıdaki önermelerden hangisinin kapsamına girer?

A
Matematiksel önermeler
B
iki boyutlu göstermeler
C
Betimleme önermeleri
D
Açıklama önermeleri
E
Bağıntı önermeleri
Soru 20

Hobbes'a göre zorunlu doğruluğun kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tanrı
B
Doğa
C
Deneyim
D
Uylaşım
E
Evrensel akıl
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x