Mantığın Gelişimi 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Mantığın Gelişimi 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Organon’u oluşturan kitaplardan biridir?

A
Metafizik
B
Ruh Üstüne
C
Geometri
D
Önerme Üstüne
E
Fizik
Soru 2

Aristoteles'in bazı tasımları mükemmel tasım olarak belirlemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bu tasımların üçüncü figürde olması
B
Bu tasımların en az sayıda terimden oluşması
C
Bu tasımların somut terimlerden oluşması
D
Bu tasımların geçerli olması
E
Bu tasımların geçerliliğinin apaçık olması
Soru 3

Aristoteles’in mantık sisteminde değişkenler yerine konabilecek deyimler aşağıdakilerden hangisidir?

A
Genel terimler
B
Önermeler
C
Sayılar
D
Özel adlar
E
Noktalama işaretleri
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi İslam mantık dünyasında İbn Sina'nın en önemli özelliklerinden biridir?

A
Mantığı matematiğin bir dalı haline getirmesi
B
Aristoteles'in mantık konusundaki düşüncelerine sıkıca bağlı kalması
C
Bağımsız bir mantık anlayışına sahip olması
D
Mantığı felsefeden ayırmayı başarması
E
Aristoteles mantığına karşı Stoa mantığını savunması
Soru 5

Antik dönem Aristoteles yorumcuları aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

A
Çoğulcular
B
Sofistler
C
Pisagorcular
D
Peripatetikler
E
Milet Okulu
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Platon'un incelediği bölme yöntemini ifade eder?

A
Bir sayının daha küçük sayılara bölünebilmesi
B
Bir cismin parçalarına ayrılarak çözümlenmesi
C
Bir konunun felsefenin farklı bölümlerinde farklı biçimde ele alınmasının gerekliliği
D
Bir kavramın daha genel bir kavram aracılığıyla tanımlanması
E
Karşımızdakinin zihninde karmaşık duygularla bulandırılması
Soru 7

Stoa okulunun kurucusu aşağıdaki düşünürlerden hangisidir?

A
Pythagoras
B
Zenon
C
Sokrates
D
Kleanthes
E
Parmenides
Soru 8

Diodorus, Kronus ve Eubulides gibi mantıkçıların yetiştiği okul aşağıdakilerden hangisidir?

A
Stoa
B
Megara
C
Kirene
D
Akademia
E
Elea
Soru 9

Stoa mantığında “kendi göz önünde bulundurularak söylenebilir olan bir tam lekton” biçiminde ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Soru
B
Mantık
C
Yüklem
D
Savlanabilir
E
Konu
Soru 10

Aşağıdaki hangisi fetihlerden sonra İslam coğrafyasında mantık çalışmaları yapan filozoflardan biri değildir?

A
ibn Rüşd
B
ibn Sina
C
Urfalı Yakup
D
Gazali
E
Farabi
Soru 11

Aşağıdaki kuramlardan hangisi Russell, tarafından Russell çatışkısına karşı bir çözüm olarak geliştirilmiştir?

A
Tamlık Kuramı
B
Gönderme Kuramı
C
Anlam Kuramı
D
Çözüm Kuramı
E
Tipler Kuramı
Soru 12

Çağdaş mantıkçılar arasında kipli mantık için kullanışlı ve sağduyusal bir semantik geliştirmeyi ilk kez başaran düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hobbes
B
Leibniz
C
Schelling
D
Adorno
E
Carnap
Soru 13

Ortaçağ mantığındaki anlamına göre aşağıdakilerden hangisi sinkategorematik bir terim değildir?

A
Ve
B
ise
C
Ben
D
Bazı
E
Her
Soru 14

Biçimsel mantık çalışmalarının yeniden hız kazanmasına en büyük katkıyı sağlayan modern dönem düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Leibniz
B
Derrida
C
Brentano
D
Russell
E
Frege
Soru 15

John Stuart Mill’in çalışmalarının mantık bakımından önemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tümevarımlı mantık görüşünü sistemleştirmesi
B
Mantık cebiri geleneğini geliştirmesi
C
Mantıksal sonuç kavramını geliştirmesi
D
Belit sistemleri biçimini açıklaması
E
Yeter-neden ilkesini geliştirmesi
Soru 16

Frege, mantıkçılık görüşü ile ilgili aşağıdaki tezlerden hangisini savunmaktadır?

A
Mantığın deneyle temellendirilebilecek bir bilim olduğunu
B
Mantığın aritmetiğe indirgenebileceğini
C
Gerçek tek bilimin mantık olduğunu
D
Mantığın ancak matematik sembolleriyle yapılabileceğini
E
Aritmetiğin mantığa indirgenebileceğini
Soru 17

Sophismata aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A
Doğru eylem
B
Mantık bilmecesi
C
Anlam kayması
D
Çatışkı
E
Terim
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Port Royal mantıkçılardan biridir?

A
Francis Bacon
B
Antoine Amold
C
Thomas Hobbes
D
Petrus Ramus
E
John Locke
Soru 19

Ortaçağ mantığındaki gönderme kuramına göre Ahmet iki hecelidir. önermesinde Ahmet adının gönderim türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Maddi gönderme
B
Basit gönderme
C
Bireylere gönderme
D
Bileşik gönderme
E
Özel gönderme
Soru 20

Ortaçağ Latin mantıkçılarının benimsedikleri Aristotelesçi mantık anlayışına yeni düşünceler ekleyerek geliştirdikleri yeni mantık sistemine ne ad verilir?

A
Stoa Mantığı
B
Peripatetik mantık
C
Skolastik Mantık
D
Fetih Mantığı
E
Megara Mantığı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x