Mantığın Gelişimi 2018-2019 Final Sınavı

Mantığın Gelişimi 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi diyalektiği felsefede yaygın bir yöntem haline getiren İlkçağ düşünürlerinden biridir?

A
Zenon
B
Thales
C
Empedokles
D
Anaksagoras
E
Pratogoras
Soru 2

Bağdat okulunun en önemli temsilcisi olan ilk büyük Müslüman mantıkçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nusaybin
B
Fârâbî
C
ishak ibn Huneyn
D
Yahya ibn Maseveyh
E
Urfalı Yakup
Soru 3

Stoa mantıkçıları bir ve yalnız bir bileşeni doğru olan tikel-evetleme önermelerini asıl anlamda tike-evetleme önermeleri olarak kabul etmişlerdir.
Yukarıdaki bilgiye göre, aşağıdakilerden hangisi bu tikel-evetlemeli önermeyi niteler?

A
Sözde-koşullu
B
Kapsayıcı
C
Dışlayıcı
D
ilişkisel
E
Ilımlı
Soru 4

Aristoteles'in ifade ettiği üç aynılığa göre, bir maymun ile bir atın ikisinin de hayvan olmaları bakımından aynı şey olması aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

A
Tasım
B
Özdeşlik
C
Türsel aynılık
D
Cinssel aynılık
E
Sayısal aynılık
Soru 5

Stoa mantığında kendi göz önünde bulundurularak söylenebilir olan bir tam lekton şeklinde ifade edilen şey aşağıdakilerden hangisidir?

A
Savlanabilir
B
im
C
Eksik lekton
D
Yüklem
E
iimlenen
Soru 6

İsmail Gelenbevi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Süryani okullarında mantık dersleri almıştır.
B
Askeri konulardaki teknik problemlere yaratıcı çözümler getirmiştir.
C
Aynı zamanda matematikçidir.
D
Burhan adlı bir yapıtı bulunmaktadır.
E
18.yüzyılda Osmanlı’da yaşamış en önde gelen mantıkçıdır.
Soru 7

Frege’nin Begriffsschrift sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sistem Aristoteles mantığını yeterli bulur.
B
Yaygınlaşamamıştır.
C
Sistemin 2 boyutlu gösterimi bulunmaktadır.
D
ikinci basamak bir mantık sistemidir.
E
Aritmetik terimleri kullanır.
Soru 8

16 yüzyıl Latin dünyasında mantık çalışmalarıyla dikkat çeken düşünür Petrus Ramus'un savunduğu en önemli sav aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aristoteles’in mantık tezleri doğrudur.
B
Uslamlamaların bir önemi yoktur.
C
Aristoteles’in söylediği herşey bir yalanlar yığınıdır.
D
Retorik ile mantık ayrılmalıdır.
E
Mantık felsefenin aracıdır.
Soru 9

Hobbes’a göre akıl yürütmelerin dayandığı nihai doğrular aşağıdakilerden hangisine dayanır?

A
Anlam
B
Sezgi
C
Doğa
D
Uylaşım
E
Evrensel doğrular
Soru 10

Bacon’dan beri deneyci felsefenin amacı olan tümevarımlı mantık görüşünü sistemleştiren filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A
Descartes
B
Boole
C
Leibniz
D
Bolzano
E
Mili
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi 20 ve 21 yüzyılda mantığın etkileşimli olduğu alanlardan biri değildir?

A
Kuramsal dilbilim
B
Modern edebiyat
C
Kuramsal bilgisayar bilimi
D
Matematik
E
Felsefe
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Ortaçağ mantığının genel değerlendirilmesinde önemli bir güçlüktür?

A
Uzakdoğu mantığından etkilenilmesi
B
Ortaçağ mantıkçılarının yapıtlarının büyük kısmının henüz incelenmemiş olması
C
Ortaçağ mantıkçılarının Aristoteles mantığının ötesine geçememesi
D
Ortaçağ mantığının küçümsenmesi
E
Aristoteles mantığından etkilenilmesi
Soru 13

Niceleme mantığının felsefedeki en bilinen etkili uygulama denemelerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Matematiksel önermeler
B
iki boyutlu göstermeler
C
Russell’in belirli betimleme önermeleri
D
Açıklama önermeleri
E
Bağıntı önermeleri
Soru 14

Aristoteles’in Organon’unun Kategoriler ve Önerme Üstüne kitapları dışındaki diğer kısımları Ortaçağ Latin mantığı içerisinde aşağıdakilerden hangisi kapsamında ele alınmıştır?

A
ilkçağ mantığı
B
Logica vetus
C
Peripatetik mantık
D
İslam mantığı
E
Logica nova
Soru 15

Leibniz’e göre bir önermenin doğru olması önermenin yükleminin öznesinin bir şekilde “içinde” olması demektir. Bu ilkenin doğurduğu güçlüklerin bir kısmı geliştirmeye çalıştığı mantık kalkülü ile ilgili biçimsel güçlüklerdir.
Yukarıdaki bilgiye göre, bu kalkülün ilk adımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tümellik ilkesini uygulamak
B
Aynılık ilkesini uygulamak
C
Dilbilimsel kodlama yapmak
D
Uylaşım ilkesini uygulamak
E
Tüm terimlerin aritmetik ifadelerle kodlanması
Soru 16

“Bazı insanlar filozoftur.” önermesinde “insan” teriminin yaptığı gönderme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Basit gönderme
B
Bireylere gönderme
C
Kaynağa gönderme
D
Maddi gönderme
E
Kendisine gönderme
Soru 17

Ortaçağ'ın ilk büyük mantıkçısı olup Dialektika’yı yazan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
ibn Rüşd
B
Platon
C
Gazali
D
Petrus Abelardus
E
Farabi
Soru 18

Ortaçağ Batı mantığının tartışma biçimleri ve tartışma kuralları ile ilgili olan bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sophismata
B
Consequentia
C
Sinkategoremata
D
Insolubilia
E
Obligationes
Soru 19

Gödel’in adının mantık dünyasında ve başta felsefe olmak üzere, diğer alanlarda sıklıkla anılmasını sağlayan başarısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kavram teoremi
B
Yeter-neden ilkesi
C
Sayı teoremi
D
Eksiklik teoremleri
E
Nicelik teoremleri
Soru 20

Gündelik dilde “ise” koşul ekleminin yaygın mantıkta kimi zaman “zayıf gerektime” diye adlandırılan yorumuna yönelik eleştiriler aşağıdaki hangi çağdaş mantık sisteminin doğmasını sağlamıştır?

A
Çoklu-değerli mantık
B
Sezgici mantık
C
Kipli mantık sistemi
D
Aristoteles mantığı
E
Atomik mantık
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x