Medya İlişkileri 2017-2018 Vize Sınavı

Medya İlişkileri 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. iletişim stratejisi ile paralel olarak medya ilişkileri stratejilerinin belirlenmesi
II.Belirlenen strateji doğrultusunda medya planının oluşturulması
III.Bu plana göre medya ile kurum arasındaki tüm ilişkileri koordine etme
Yukarıda aşamaları verilen süreç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Medya ilişkileri
B
iletişim yönetimi
C
Stratejik yönetim
D
ilişki yönetimi
E
Kriz iletişi yönetimi
Soru 2

Grunig ve arkadaşları tarafların birbirine uygun hislere sahip olmasıyla ortaya çıkan durumu aşağıdakilerden hangisiyle ifade etmiştir?

A
Karşılıklı kontrol
B
Bağlılık
C
Güven
D
Samimiyet
E
Memnuniyet
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi medya ilişkilerinde kullanılan araçlardan biri değildir?

A
Basın bültenleri
B
Kurumsal yayınlar
C
Çağrı merkezleri
D
Basın toplantısı
E
Röportaj
Soru 4

________ , kurumun iletişim faaliyetlerine yönelik genel bir plandır ve kurumun neyi istediğinin yanı sıra bunun nasıl başarılacağının da belirlenmesini gerektirir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
iletişim mühendisliği
B
Stratejik iletişim planı
C
Liderlik iletişimi
D
Uluslararası projeler danışmanlığı
E
Yatırımcı ilişkileri yönetimi
Soru 5

Araç iletinin kendisidir görüşü aşağıdaki İletişimcilerden hangisine aittir?

A
H. Lasswell
B
Westley-MacLean
C
H. Schiller
D
P.F. Lazarsfeld
E
M. McLuhan
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi iletişim yönetimi yaklaşımı doğrultusunda halkla ilişkilerin işlevlerinden biri değildir?

A
iletişimin düzenlenmesi
B
Kurumun her türlü ihtiyacının saptanması
C
Yayın materyallerinin üretilmesi
D
iç ve dış hedef kitle ile iletişimin geliştirilmesi
E
Medya ilişkilerinin yönetilmesi
Soru 7

Kurumların ürün, hizmet veya kurumsal yeniliklerini kamuoyuna ve müşterilerine duyurmak amacıyla yayımladıkları ve basında yer bulabilmeyi amaçladıkları bilgilendirici materyallere ne ad verilir?

A
Ürün yerleştirme
B
ilan
C
Reklam
D
Advertorial
E
Basın bülteni
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi medya ilişkilerinde yapılması uygun olmayan durumlar arasında yer almaz?

A
Basın toplantılarında medya üst yönetimini istemek
B
Haber yapan muhabire teşekkür e-maili atmak
C
Gazete ve gazeteci ayrımı yapmak
D
Yapılan haberi beğenmemek
E
Ücreti ödenerek haber yapılmasını istemek
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi kurum hakkında çıkan yanlış bir habere yapılacak müdahale biçimleri arasında yer almaz?

A
Cevap ve düzeltme hakkını kullanmak
B
Tekzip etmek
C
Okur temsilcisine başvurmak
D
Olumsuz ortamın geçmesini beklemek
E
Basın açıklaması yapmak
Soru 10

ister sadece bilgisayarda üretilmiş olsun, ister analog olarak üretilmiş ve yeni medyaya aktarılmış olsun bir gerçekliğin temsili yeni medyada farklı bir dille ifade edilir. Örneklemeyi de içeren bu dile göre, örnekleme tüm ve sürekli gerçekliğin içinden belirli bir frekansta yani sıklıkta örneklem almak demektir.
Yukarıda ifade edilen bu durum yeni medyanın aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilgilidir?

A
Kodlar arasılık
B
Sayısal temsil
C
Değişkenlik
D
Modülerlik
E
Otomasyon
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi iletişim teknolojilerinin sayısallaşması ile birlikte iletişim literatürüne girmiş kavramlardan biri değildir?

A
Internet medyası
B
Yeni medya
C
Sosyal medya
D
Yazılı medya
E
Dijital medya
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi yeni medya ile birlikte medya ile ilişkilerde köklü değişikliklerin nedenlerinden biri değildir?

A
Yeni medyanın çok yönlü iletişime olanak tanımaması
B
Her bir katılımcının bir içerik üreticisi haline gelmesi
C
Mecraların çoğalması
D
Kurumsal içerik üretiminin değişmesi
E
Medyadaki reklam ve iş modellerinin değişmesi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi interneti anlamak için Castells'in ileri sürdüğü düzeylerden biri değildir?

A
Hacker kültürü
B
Tekno meritokratik kültür
C
Dijital kültür
D
Sanal cemaat kültürü
E
Girişimci kültür
Soru 14

Yeni medya ile birlikte medya ile ilişkiler bağlamında yeni kanaat önderleri veya etkileyiciler ortaya çıkmıştır ve bunlar kurumsal bir kimliği olmayan kişilerdir.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma özgü bir örnektir?

A
Bloggerlar
B
Gazeteciler
C
Televizyon yorumcuları
D
Muhabirler
E
Ajanslar
Soru 15

Yeni medya yaygınlaşmadan dünyaya gelmiş olan insanlara ne ad verilir?

A
Dijital yerli
B
Dijital kentli
C
Sanal göçmen
D
Dijital göçmen
E
Sanal girişimci
Soru 16

Bir kanaat önderinden ya da yakın çevreden tavsiye almak, etkinlik tanıtım tekniklerinden hangisinin kullanımına bir örnektir?

A
Reklam
B
Halkla ilişkiler
C
Ağızdan ağıza pazarlama
D
Sosyal medya
E
Promosyon
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi etkinlik sürecinin tehditlerinden biridir?

A
Yetersiz eğitimli çalışanlar
B
Zayıf basın ilişkileri
C
Birkaç gönüllü
D
Zayıf kaynak yaratımı
E
Ünlü katılımına ilgisizlik
Soru 18

________ , ayrıntıları etkinlik yöneticisi ve ekibi tarafından ayrıntılı olarak tasarlanan etkinliklerdir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Özel etkinlikler
B
Mega etkinlikler
C
Planlanan etkinlikler
D
Planlanmayan etkinlikler
E
Küçük etkinlikler
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi rekreasyon etkinliklerinden biridir?

A
Anma törenleri
B
Geçit törenleri
C
Karnavallar
D
Eğlence için oyun ve spor
E
Festivaller
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi etkinliğin temel hedeflerinden biri değildir?

A
Siyasi ilişkileri iyi tutmak
B
Kamuoyu nezdinde farkındalık yaratmak
C
Yaratıcı medya kitleri hazırlayarak medyanın ilgisini çekmek
D
Medya ile iyi ilişkiler kurmak
E
Kurumsal itibarı artırmak
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (10 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,90. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x