Medya İlişkileri 2018-2019 Vize Deneme Sınavı

Medya İlişkileri 2018-2019 Vize Deneme Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“İki şey arasındaki karşılıklı ilişki, bağ, münasebet, temas” olarak nitelendirilen kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

A
İşlevsellik
B
İlişki
C
Karşılık
D
Etkinlik
E
Etki
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi, İletişim mühendisliği yaklaşımının başlıklarından biridir?

A
Medya İlişkileri
B
Liderlik İletişimi ve Planlaması
C
Pazarlama İletişimi
D
Konu ve Gündem Yönetimi
E
Kriz İletişimi Yönetimi
Soru 3

“Bir ilişki kurulmasından söz ediliyorsa, burada en az iki tarafın olduğunu ve taraflar arasında ________ ________ ________ esas olduğunu anlamak gerekmektedir.”
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Samimiyetin
B
Rol dağılımının
C
Karşılıklılığın
D
Tanışıklığın
E
Bağımlılığın
Soru 4

Grunig ve Hunt’a göre halkla ilişkiler kaç farklı yaklaşımla ele alınmaktadır?

A
2
B
3
C
4
D
5
E
6
Soru 5

I. İletişim kültüre özgüdür.
II. İletişim tek yönlü olabilir.
III. Kişilerarası iletişim süreklilik arz eden bir süreçtir.
IV. Kişilerarası iletişim geri alınamaz ve tekrarlanamaz.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
I-III
B
I-IV
C
II-III
D
I-III-IV
E
I-II-III-IV
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi uygulamalı iletişim çözümlerinden biri değildir?

A
Konu ve gündem yönetimi
B
Pazarlama iletişimi
C
Medya ilişkileri
D
Online iletişim
E
Kişilerarası iletişim
Soru 7

Aşağıda verilen uygulamalı iletişim çözümlerinden hangisi “Satın alma kararlarını yöneten “hislere” hitap ederek, mesajın iletkenliğini artırmak, hedef kitlede “konuşulacak” bir konu üretmiş olmak, etkisi sürdürülebilir bir araç yaratmak” amacını taşımaktadır?

A
Etkinlik yönetimi ve iletişimi
B
Kurum içi iletişim
C
Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri
D
Sponsorluk projeleri iletişimi
E
Pazarlama iletişimi
Soru 8

I. Kodlararasılık
II. Otomasyon
III. Modülerlik
IV. Sayısal temsil
V. Etkileşimlilik
Yukarıda verilen yeni medyanın özelliklerinden hangileri değişkenlik özelliğinin temelini oluşturmaktadır?

A
I-III
B
I-II-V
C
II-III-IV
D
III-IV-V
E
II-III-V
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi dijital uçurumun temel unsurlarından biri değildir?

A
Erişilebilirlik
B
Gelir düzeyi
C
Eğitim seviyesi
D
Kültürel farklılık
E
Teknolojik yeterlilik
Soru 10

Tüm ve sürekli gerçekliğin içinden belirli bir frekansta yani sıklıkta parça almaya ne ad verilir?

A
Örnekleme
B
Modülleme
C
Otomasyon
D
Değişkenlik
E
Medyan
Soru 11

İngilizce medium kelimesinin çoğulu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kitle iletişimi
B
Medya
C
İletişim araçları
D
Medyum
E
Kitle
Soru 12

Yeni medya yaygınlaşmadan doğmuş olan insanlar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dijital yerli
B
Dijital melez
C
Dijital göçmen
D
Dijital yabancı
E
Teknolojik elitler
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi büyük etkinliklerin özelliklerinden biri değildir?

A
Sınırlı bir süresi vardır
B
Belirli bir yere bağlıdır
C
Kalabalık grupları çeker
D
Gelenek veya sembolik unsurları içerir
E
Her zaman olmaz
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi planlanma biçimine sınıflandırılan etkinliklerden biridir?

A
Eğitim ve bilim etkinlikleri
B
İş ve ticaret etkinlikleri
C
Sanat etkinlikleri
D
Spor müsabakaları
E
Sıradan etkinlikler
Soru 15

Planlanan etkinliklerin alt grubu aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Orta – Büyük
B
Büyük - Mega
C
Sıradan – Özellikli
D
Küçük – Mega
E
Sıradan – Özel
Soru 16

Bi r k işinin, bir işletmenin, bir kurumun belirli bir alandaki eylem, faaliyeti aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

A
Sosyalleşme
B
Etkinlik
C
Performans
D
Yönetim
E
Organizasyon
Soru 17

I. Kurum itibarını arttırmak
II. Hedef kitle, kurum içi personel ve kamuoyunda iyi niyet ve ilgi yaratmak
III. Sosyal bir deneyim vaat etmek
IV. Farklı etkinliklerle fon oluşturma
V. Turizmin gelişimini sağlamak
Yukarıda yer alan maddelerden hangileri katılımcılara, organi zasyona, bütçe ve plan yanında medya yansımasına gereksi ni m duyan ve kurumsal amaçlara katkıda bulunan etki nl iği n belli başlı hedefleri arasında yer almaktadır?

A
I, II ve IV
B
I ve III
C
III ve V
D
II, IV ve V
E
I ve V
Soru 18

I. İyi basın ilişkileri
II. Siyasi sürtüşmeler
III. Daha çok sadık çalışan geliştirme
IV. Gönüllülerin çokluğu
V. Güçlü kaynak yatırımı
VI. Çevreyle uyum
Yukarıda yer alan maddelerden hangileri etkinlik sürecinin güçlü yönleri arasında yer almaktadır?

A
I, III ve VI
B
IV, V ve VI
C
I, V ve VI
D
II, V ve VI
E
I, IV ve V
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi medyanın haber kaynaklarından biri değildir?

A
Muhabirler
B
Haber ajansları
C
Halkla ilişkiler ajansları
D
Kurumların halkla ilişkiler birimleri
E
Kurumların asıl sahipleri
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi bir kurum veya kişi hakkında medyada çıkan tüm haber, ilan ve reklamların kayıt altına alınması anlamına gelmektedir?

A
Medya sahipliği
B
Haber depolama
C
Bilgi kaydı
D
Kurumsal imaj yönetimi
E
Medya takibi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,67. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x