Medyada Dil Kullanımı 2018-2019 Vize Sınavı

Medyada Dil Kullanımı 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Toplumu dilin işleyiş kurallarından hareketle analiz etmeye çalışan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ağ toplumu
B
Rasyonel seçimler
C
Yapısalcılık
D
Sembolik etkileşimcilik
E
İşlevselcilik
Soru 2

Aşağıdakilerin hangisinde halkla ilişkilerin temelini oluşturan kavramlar birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
gösterge, imge, mit, iletişim ve ikna
B
iletişim, ikna, tutum, retorik ve algı
C
iletişim, sembol, mit, algı ve iletişim
D
ikna, propaganda, tutum, retorik ve algı
E
iletişim, propaganda, tutum, retorik ve ideoloji
Soru 3

“Birisini bir şeye inanmaya, bir fikri benimsemeye ya da bir davranışı sergilemeye yazılı ya da sözel olarak ikna etme girişimi”ne ne ad verilir?

A
Anlamlandırma
B
Metafor
C
Manipülasyon
D
ikna
E
Retorik
Soru 4

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A
hastahane
B
arabesk
C
orijinal
D
sürpriz
E
iddia
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi öğrenciden kaynaklanan yazım yanlışlarının nedenlerinden biri değildir?

A
ilgisini verememe
B
Acele etme
C
Dikkat eksikliği
D
Doğru yöntemi kullanmama
E
Alışkanlık edinememe
Soru 6

Yazı düzeninde paragrafın işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Düşünce örgüsünü düzenler.
B
Yazıyı uzun gösterir.
C
Yazıyı estetik kılar.
D
Bir işleve sahip değildir.
E
Ana düşünceyi anlatır.
Soru 7

Okurun zihninde imgeye görünürlük kazandırma, anlatımı renklendirme, düş gücünü harekete geçirme veya sözcükler aracılığıyla bir kompozisyon kurma etkisi hedefleniyorsa aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılır?

A
Betimleyici
B
Tartışmacı
C
Öyküleyici
D
Açıklayıcı
E
Bilimsel
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi dilin yanlış kullanımının nedenlerinden biri değildir?

A
Eğitim-öğretim ortamı kaynaklı
B
Öğrenci temelli
C
Fizyolojik nedenler
D
Öğretmenden kaynaklanan
E
Dilin yazım kuralları temelli
Soru 9

Temsil ettiği nesnesiyle doğrudan benzerlik taşıyan ve onu canlandıran göstergelere ne ad verilir?

A
Temsili
B
Dilsel
C
Görüntüsel
D
Simgesel
E
Belirtisel
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi insanın yazma eyleminin nedenlerinden biri değildir?

A
Bir bilginin paylaşımı
B
Varoluşsal bir kaygı
C
Kendimizi ortaya koyma arzusu
D
Acı veren tanıklıkların paylaşılma arzusu
E
Kurgusal kahramanları ünlü yapma arzusu
Soru 11

Yazım kurallarının temel işlevlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Okuru etkilemek
B
Bilgide netlik sağlamak
C
Yazıyı estetik kılmak
D
Yazmada birliği sağlamak
E
Üslup kaygısı
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir basın bülteninde olması gereken özelliklerden biridir?

A
Dikkat çekme
B
Metafor kullanımıyla etkileme
C
Propaganda yapma
D
Örtük ideoloji içerme
E
Güncel siyasetten örnek vermek
Soru 13

Kitap okurken içeriden dışarıya( ) gerçeğin keşfine doğru durmadan hareket eden bu temel inancın ardından, benim de katıldığım olaylar zincirinin yaşattığı heyecanlar gelirdi, çünkü bu öğleden sonraları, çoğunlukla bir ömür boyu yaşananlardan daha fazla dramatik olayı barındırırdı içinde( ) Bunlar okuduğum kitapta cereyan eden olaylardı() evet, olayların etkilediği kişiler Francoise’nin dediği gibi, “gerçek” değildiler.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerleri aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla ve doğru olarak tamamlar?

A
virgül, noktalı virgül, ünlem
B
noktalı virgül, virgül, virgül
C
virgül, tırnak işareti, noktalı virgül
D
iki nokta, noktalı virgül, virgül
E
virgül, nokta, noktalı virgül
Soru 14

Hatibin topluluğu ikna edebilmek için onların duygularını, tutkularını, heyecanlarını, isteklerini harekete geçirecek sözler kullanması ve hedef kitleyi ikna etmesine ne ad verilir?

A
Propaganda
B
Ethos
C
Reklam
D
Pathos
E
ideoloji
Soru 15

Kaynağın, hedef kitlenin mantıksal yönüne hitap ederek analitik düşünceden, akıl yürütmeden ve kıyaslardan yararlanarak alıcıları ikna etmesine ne ad verilir?

A
Metafor
B
Logos
C
Pathos
D
Ethos
E
ideoloji
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi bir toplumda ayrımcılığa yol açan nedenlerden biridir?

A
Eşitlikten beslenen toplum yapısı
B
Barış dilinin egemen olması
C
Toplumda gruplararası eşitsizlik
D
Refah toplumu
E
Fırsat eşitliğinin herkesi kapsaması
Soru 17

Aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yazıda nasıl bir anlatım biçiminin seçileceğini belirler?

A
Eğitim nasıl daha etkili yapılabilir?
B
Bir ürünü sattırma amacı neden önemlidir?
C
Okuyucu üzerinde nasıl bir etki yaratılmak isteniyor?
D
Hayvan haklarını geliştirme nasıl yapılabilir?
E
Bir hizmeti tanıtma nasıl yapılır?
Soru 18

Modern dil bilimin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
C. Sanders Pierce
B
Ferdinand de Saussure
C
Manuel Castells
D
Roland Barthes
E
Levi Strauss
Soru 19

Bir grubun dünyayı algılama ve yaşam şekli ya da insanların ürettiği fikir sistemlerine ne ad verilir?

A
Anlam
B
ideoloji
C
Yan anlam
D
Temsil
E
Söylem
Soru 20

Yazının amacını belirleyen ve yazının temellendiği önermeye ne ad verilir?

A
Sonuç
B
Gelişme
C
Giriş
D
Ana düşünce
E
Amaç
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (18 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,06. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x