Metafizik 2015-2016 Final Sınavı

Metafizik 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’in töz ve tikel dışında kalan varlıkları (özellikleri) ayırdığı kategorilerden biri değildir?

A
Kişilik
B
Nicelik
C
Nitelik
D
Görelik
E
Edilginlik
Soru 2

A ve B iki tür olduğunda, B’nin A’nın cinsi olması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A
A’nın ve B’nin olanaklı kaplamlarında yer alan ortak bir şey olmasını
B
A’nın olanaklı kaplamının B’nin olanaklı kaplamının öz altkümesi olmasını
C
A’nın ve B’nin olanaklı kaplamlarının C’nin olanaklı kaplamlarının öz altkümesi olmasını
D
A’nın ve B’nin olanaklı kaplamlarında yer alan ortak bir şey olmamasını
E
B’nin olanaklı kaplamı A’nın olanaklı kaplamının öz altkümesi olmasını
Soru 3

Yüklem adcılığı kuramına göre “Küheylan attır.” temel önermesinin doğruluğunun metafizik açıklayıcısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Küheylan, At yüklemini taşır.
B
Küheylan ile At yüklemi birbirine benzer.
C
At yüklemi, Küheylan’ a uygulanır.
D
Küheylan ile At yüklemi özdeştir.
E
Küheylan, At yüklemini örnekler.
Soru 4

Sıkı trop adcılığına göre “Tutumluluk zordur.” önermesinin doğruluğunun metafizik açıklayıcısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Her şeyin tutumluluk tropu o şeyin zorluk tropuna özdeştir.
B
Tutumluluğu var olan bazı şeylerin tutumluluğu zordur.
C
Tutumluluğu var olan her şey zordur.
D
Her tutumluluğu var olan şeyin tutumluluğu zordur.
E
Bazı tutumluluk tropları aynı zamanda zorluk tropudur.
Soru 5

İki trop arasındaki biraradalık bağıntısınm(bu bağıntı çoğu kez zorunlu değil, olumsal olduğu için) içsel olmadığını savunan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Denkel
B
Armstrong
C
Simons
D
Lewis
E
Whitehead
Soru 6

Nitelik Troplu Demet Kuramı’ nda somut nesnenin troplardan nasıl oluştuğunu ortaya koymak amacıyla başvurulan ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uygulama
B
Eleman olma
C
Benzerlik
D
Pay alma
E
Biraradalık
Soru 7

Zaman ve/veya uzayda yer alıp, örnekleyeni de taşıyıcısı da olmayan şeye ne ad verilir?

A
Somut nesne
B
Dışsal nesne
C
Soyut nesne
D
Gerçek nesne
E
Taşıyıcı nesne
Soru 8

Uzay tropunun eşanlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Atom
B
Alan
C
Yalın uzay
D
Çizgi
E
Bölgecik
Soru 9

Bireyler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bireyler ayrılabilen şeyler olduğu için her biri birdir.
B
Bireyler somut nesnelerdir.
C
Aynı türden bireyler aynı zamanda aynı yeri kaplayamaz.
D
Bireyler sayılabilir şeylerdir.
E
Bir bireyin hiçbir parçası bir birey değildir.
Soru 10

Hem kendisi hem de bütün parçaları aynı türden olan kitle çeşidine ne ad verilir?

A
Fiziksel kitle
B
Heterojen kitle
C
Maddesel kitle
D
Homojen kitle
E
Bireyleşmiş kitle
Soru 11

Evrelerinin toplamına özdeş olan somut nesneye ne ad verilir?

A
Birey
B
Yarı-somut nesne
C
Sayılabilir nesne
D
Yarı-soyut nesne
E
Kitle
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi örnekleyenleri kimliği olan şeylerden biridir?

A
Hava
B
Bronz
C
Masa
D
Elektron
E
Su
Soru 13

“Varolmak, bir tikel niceleyici ile bağlı olan bir değişkenin değeri olmaktır” görüşünü ileri süren çağdaş felsefeci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Frege
B
Quine
C
Russell
D
Whitehead
E
Wittgenstein
Soru 14

Lombard'ın kuramına göre nitelik uzayı olan bir kümeyi oluşturan elemanlar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Durağan-özellikler
B
Ardı ardına gelen atomsal olaylar
C
Duygusal nitelikler
D
Atomsal olaylar
E
Atomsal-nitelikler
Soru 15

Whitehead'in kuramında olaylar arasındaki ikili temel ontolojik ilişkiye ne ad verilir?

A
Neden-sonuç
B
Elemanı olma
C
Kapsama
D
Öncelik-sonralık
E
Benzerlik
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Bennett’in olay tanımının bir sonucudur?

A
Somut nesnelerin nitelik değişimini gerektirmesi
B
Olayların tikel olması
C
Olayların trop olması
D
Somut nesnelerin yer değiştirmesini gerektirmesi
E
Somut nesnelerin varlığını gerektirmesi
SONUÇLAR
16 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x