Metafizik 2015-2016 Vize Sınavı

Metafizik 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi örnekleme ilişkisi aksiyomlarının sonuçlarından biridir?

A
Aşeyi A şeyinin örnekleyeni değildir.
B
Her şey türdür.
C
Her şey bir örnekleyendir.
D
Aşeyi B şeyini örnekler ise, A şeyi bir türdür.
E
Aşeyi B şeyini örnekler ise, B şeyi bir örnekleyendir.
Soru 2

Metafiziği “Varlığı varlık-olma dışında başka özelliklerine göre değil, salt varlık-olma özelliğine dayanarak inceleyen bir uğraşı” olarak tanımlayan ilkçağ düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sophokles
B
Thales
C
Heredot
D
Aristoteles
E
Protagoras
Soru 3

Bir şeyin soyut ya da somut olması aşağıdakilerden hangisine göre tanımlanır?

A
Sayılabilir olup olmamasına
B
Kolayca anlaşılıp anlaşılmamasına
C
Uzay-zaman içinde yer alıp almamasına
D
Kendisiyle özdeş olup olmadığına
E
Var olup olmamasına
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi bağlamdan bağımsız bir tümcedir?

A
1 metre bir uzunluktur.
B
Önümdeki elma kırmızıdır.
C
Hava bugün yağmurludur.
D
Orada suyun kaynama derecesi 95 derecedir.
E
Ali yarın bu sınıfta sınava girecek.
Soru 5

Ait olma ilişkisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
insan, Canlıya aittir.
B
Kırmızı, Renke aittir.
C
Altın, MetaT'e aittir.
D
Yer kaplayan, insana aittir.
E
Ahmet, insana aittir.
Soru 6

“Metafizik kuramlarda gereğinden fazla şeylerin varlığını kabul etmeme ilkesi aşağıdakilerden hangisiyle anılır?

A
Sağduyu ilkesi
B
Cömertlik ilkesi
C
Ockhamlı’nın usturası
D
Russell paradoksu
E
Fazlalık ilkesi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’in Topika adlı kitabındaki tümel çeşitlerden biri değildir?

A
Somut tümeller
B
Tözsel tümeller
C
Ayırıcı özellikler
D
Türe özgü özellikler
E
ilineksel özellikler
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi İdealar Kuramı’nın aksiyomlarından biri değildir?

A
Ayırma aksiyomu
B
Metafizik açıklama aksiyomu
C
Karma aksiyomu
D
Saflık aksiyomu
E
Birlik aksiyomu
Soru 9

Bir özne-yüklem önermesiyle eşdeğer olan ama bu önermenin terimlerinin gösterdiği şeyleri belirten yeni bir önermenin ortaya konulması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A
Metafizik çelişiğini
B
Metafizik karşıtını
C
Metafizik olumsuzunu
D
Metafizik olumlusunu
E
Metafizik açıklamasını
Soru 10

Aristoteles bütün varlıkları kategorilere ayırmıştır. Bunlardan biri olan töz kategorisini aşağıdakilerden hangisi oluşturur?

A
Etkinlik ve edilginlik
B
Nitelikler
C
Nicelikler
D
Yer ve zaman
E
Nesneler ve nesne türleri
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi benzerlik aksiyomlarından biri değildir?

A
Benzerlik ilişkisi bakışımlıdır.
B
Benzerlik ilişkisi yansımalıdır.
C
Benzerlik ilişkisi geçişlidir.
D
Her benzerlik kümesinin herhangi iki öğesi birbirine benzer.
E
Metafizik neden/açıklama aksiyomu
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi bir doğal kümedir?

A
{Kırmızı, Mor, Yeşil}
B
{Ay, Dünya, Güneş}
C
{Top, Bisiklet, Misket}
D
{insanlık, Canlılık, Neşe}
E
{Nemli, Ağır, Sert}
Soru 13

Kavramcılığa göre özellik türü kavramlarının örnekleyenleri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Somut nesneler
B
Nesne türleri
C
Nesne türü kavramları
D
Belirlenmiş özellik kavramları
E
Özellik türü kavramları
Soru 14

Kavramcı tümel kuramlarında durum kategorisi türetilirken “B kavramının A somut nesnesine yüklenir olma durumu” aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?

A
(A, B’den pay alma) 2-lisi
B
(A, B, örnekleme) 3-lüsü
C
(A, B, taşıma) 3-lüsü
D
(A, B’yi taşıma) 2-lisi
E
(A, B) 2-lisi
Soru 15

Sıkı adcılığın temel savı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Doğru olan her temel önermenin bir metafizik açıklamaya gereksinmesi vardır.
B
indirgenemez özne-yüklem önermeleri yoktur.
C
Her tümel dil dışı bir şeydir.
D
Her temel önermenin bir metafizik açıklamaya gereksinmesi vardır.
E
Sadece tümeller gerçek şeylerdir.
Soru 16

Trop-benzerliği kümesi adcılığının türetilmiş kategorisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Küme
B
Somut nesne
C
Trop
D
Trop-benzerliği kümesi
E
Doğal nesne kümesi
Soru 17

“Şu anda önümde duran kâğıdın beyazlığı” tropunun kapladığı yer aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kâğıdın t anında kapladığı uzay bölgesidir.
B
Kâğıdın yüzeyinin şu anda kapladığı uzay bölgesidir.
C
Bu kâğıtla aynı rengi taşıyan tüm kâğıtların var oldukları süre boyunca kapladıkları toplam uzay bölgesidir.
D
Bu kâğıtla aynı rengi taşıyan tüm kâğıtların şu anda kapladığı toplam uzay bölgesidir.
E
Kâğıdın var olduğu süre boyunca kapladığı toplam uzay bölgesidir.
Soru 18

Trop kategorisinin yanı sıra tümel özellikleri de temel kategori sayan kuramlara ne ad verilir?

A
Adcı trop kuramları
B
Katı trop kuramları
C
Kapsayıcı trop kuramları
D
Gerçekçi trop kuramları
E
Ilımlı trop kuramları
Soru 19

Trop benzerliği kümesi adcılığına göre “Önümdeki kâğıt beyazdır.” önermesinin doğruluğunun metafizik açıklayıcısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Önümdeki kâğıt, “beyaz” yükleminin gösterdiği trop-benzerliği kümesinin öğesi olan bir tropu taşır.
B
Önümdeki kâğıt, “beyaz” yükleminin gösterdiği doğal trop-kümesinin öğesi olan bir tropa benzer.
C
Önümdeki kâğıt, “beyaz” yükleminin gösterdiği doğal trop-kümesine benzer.
D
“Önümdeki kâğıdın beyazlığı” tropu, tüm beyaz troplara benzer.
E
“Önümdeki kâğıdın beyazlığı” tropu, tüm beyaz somut nesnelere benzer.
Soru 20

Sıkı trop adcılığına göre “Bu kâğıt beyazdır.” önermesinin doğruluğunun metafizik açıklayıcısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bu kâğıt, bu kâğıdın beyazlığı tropuna aittir.
B
Bu kâğıt, beyazlık tropunu örnekler.
C
Bu kâğıt, bu kâğıdın beyazlığı tropunu dolaysız olarak taşır.
D
Bu kâğıt, bu kâğıdın beyazlığı tropunu dolaylı olarak taşır.
E
Bu kâğıt, beyazlık tropunu dolaylı olarak taşır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x