Metafizik 2016-2017 Final Sınavı

Metafizik 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Metafizik önermelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Kategorilere ilişkin matematiksel-olmayan sentetik a posteriori doğrulardır.
B
Kategorilere ilişkin matematiksel-olmayan analitik a priori doğrulardır.
C
Kategorilere ilişkin matematiksel analitik a priori doğrulardır.
D
Kategorilere ilişkin matematiksel-olmayan sentetik a priori doğrulardır.
E
Kategorilere ilişkin matematiksel sentetik a priori doğrulardır.
Soru 2

“Aristoteles bütün varlıkları on kategoriye ayırıp, nesne ile nesne türlerini _________ diye bir kategoride toplamış, nesnelere ________ (örneğin Sokrates), nesne türlerine _________ (örneğin insan) demiştir.”
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A
form, birincil form, ikincil form
B
töz, gerçek töz, gerçek olmayan töz
C
töz, birincil töz, ikincil töz
D
töz, birincil töz, ilinek
E
ilinek, birincil ilinek, ikincil ilinek
Soru 3

“Troplar, her türlü özellik gibi, tekli trop ve çoklu trop olmak üzere ikiye ayrılır. Tekli tropa ________ tropu, çoklu tropa __________ tropu denir.
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A
nitelik, bağıntı
B
nitelik, nicelik
C
nicelik, bağıntı
D
nicelik, nitelik
E
bağıntı, nitelik
Soru 4

Adcı tümel kuramlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Aristoteles’in tümeller kuramı bu tip kuramlara ait değildir.
B
Bu kuramlara göre tümeller zihinde varolabilirler.
C
Yüklem adcılığı adında bir biçimi mevcuttur.
D
Bu kuramlarda ya tümellere yer verilmez, ya da onların ontolojik işlevini görecek türetilmiş bir kategori ortaya konur.
E
Kavramcı tümel kuramlarından farklıdırlar.
Soru 5

Nitelik Troplu Demet Kuramı'nda kabul edilen troplar aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

A
Nitelik tropları, nesne tropları, ilişki tropları
B
Nitelik tropları, nicelik tropları, ilişki tropları
C
Nitelik tropları, tekli troplar, çoklu troplar
D
Nitelik tropları, zaman tropları, uzay tropları
E
Nitelik tropları, varlık tropları, oluş tropları
Soru 6

Ait olduğu nesne türüne özgü her fonksiyon biçiminde en üst türden belirlenebiliri örnekleyen bir ve yalnız bir trop taşıyan somut nesneye ne ad verilir?

A
Olumsal nesne
B
Tam-somut nesne
C
Trop demeti
D
Nicel somut nesne
E
Yalın somut nesne
Soru 7

Somut nesne ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Örnekleyeni ve taşıyıcısı vardır.
B
Zaman ve/veya uzayda yer alır.
C
Tikeldir.
D
Özellik taşıyıcısıdır.
E
Olumsal bir varlıktır.
Soru 8

Çıplak Taşıyıcılı Trop Kuramı'nın temel ontolojik kategorisi ve türetilmiş ontolojik kategorisi aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

A
Temel:Somut nesne, Çıplak Taşıyıcı; Türetilmiş:Trop
B
TemekTrop, Çıplak Taşıyıcı; Türetilmiş:Somut nesne
C
TemekUzay, Zaman; Türetilmiş:Trop Demeti
D
TemekTrop, Somut Nesne; Türetilmiş:Çıplak Taşıyıcı
E
TemekUzay, Zaman; Türetilmiş: Çıplak Taşıyıcı
Soru 9

Aynı bir belirlenebilirin altında birden çok sayıda belirlenmiş olan tropun bulunamadığı uzay bölgelerine ne ad verilir?

A
Böl gecik
B
Yalın Bölge
C
Tropsuz Bölge
D
Kitle
E
Birey
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi bir birey türü adıdır?

A
Oksijen
B
Su
C
Hava
D
Gaz
E
Gezegen
Soru 11

Hem kendisi hem de bütün parçaları aynı türden olan kitlelere ne ad verilir?

A
Birey
B
Homojen Kitle
C
Yalın Kitle
D
Somut Kitle
E
Heterojen Kitle
Soru 12

Kuvvetli Leibniz İlkesi'nin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
“x ile y özdeştir ancak ve ancak x ile y’nin tüm içkin özellikleri aynı ise”.
B
“x ile y’nin tüm özellikleri aynı ise, x ile y özdeştir”.
C
“x ile y özdeştir ancak ve ancak x ile y’nin tüm özellikleri aynı ise”.
D
“x ile y’nin tüm içsel özellikleri aynı ise, x ile y özdeştir”.
E
“x ile y özdeş ise, x ile y’nin tüm özellikleri aynıdır”.
Soru 13

“Lombard somut nesnelerin taşıdığı özellikleri __________ ve _________ olarak ikiye ayırır”.
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A
trop, olay
B
yalın, kompleks
C
tekil, çoğul
D
tikel, tümel
E
durağan, değişimsel
Soru 14

Whitehead’in Olay Kuramı'na göre kapsama ilişkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Geçişlidir.
B
Sonlu olan herhangi iki olayı kapsayan en az bir olay vardır.
C
Yansımalıdır.
D
Her olayı kapsayan en az bir başka olay vardır.
E
Bakışımsızdır.
Soru 15

Davidson’un Olay Kuramı'ndaki temel kategoriler aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

A
Birey, Kitle, Olay
B
Uzay, Zaman, Olay
C
Somut Nesne, Olay
D
Somut Nesne, Uzay, Zaman
E
Nesne, Ad, Uzay, Zaman
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi türetici olay kuramlarından biri değildir?

A
Davidson’un Olay Kuramı
B
Lombard’ın Olay Kuramı
C
Benett’in Olay Kuramı
D
Kim’in Olay Kuramı
E
Chisolm’un Olay Kuramı
Soru 17

“Armstrong’a göre her olumsal doğru önerme (belki de her doğru önerme) için, onu doğru kılan dil dışı bazı şeylerin varolması gerekir”
Yukarıda bahsedilen ilkeye ne ad verilir?

A
Olgu ilkesi
B
Dil-dışı ilke
C
Doğru-önerme ilkesi
D
Olumsallık ilkesi
E
Doğru-kıIıcı ilkesi
Soru 18

Olanaklı nesneler, durumlar ve dünyalar ile ilgili aşağıdaki ifalerden hangisi yanlıştır?

A
Metafizikçe olanaklı olan bir dünya, fizikçe olanaksız olabilir.
B
Mantıkça olanaklı olan bir dünya, metafizikçe de olanaklı olmak zorundadır.
C
Fizikçe olanaklı bir dünya, metafizikçe de olanaklı olmak zorundadır.
D
Mantıkça olanaklı bir dünya, fizikçe olanaksız olabilir.
E
Metafizikçe olanaklı bir dünya, mantıkça da olanaklı olmak zorundadır.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi sıkı varolancı durum anlayışının kabul ettiği durumlardan biridir?

A
Süpermen’in Vezüv Yanardağı’nın en yüksek zirvesinde olması
B
Vezüv Yanardağı’nın altına dönüşmesi
C
Vezüv Yanardağı’nın güneş sistemi içerisinde olması
D
Vezüv Yanardağı’nın Kaf Dağının ardında olması
E
Kaf Dağı'nın Vezüv Yanardağı'ndan yüksek olması
Soru 20

Çıplak taşıyıcı paradoksuna bir çözüm geliştirebilmek için Armstrong hangi ayrıma gitmiştir?

A
Olanaklı durum - olanaksız durum
B
Olanaklı dünya - olanaksız dünya
C
Somut nesne - soyut nesne
D
ince somut nesne - kalın somut nesne
E
Teklik - çokluk
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x