Metafizik 2017-2018 Vize Sınavı

Metafizik 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

24 sayısının bir nesne olduğunu kabul edersek bu nesne metafizik kuramlarına göre ne tür bir nesnedir?

A
A priori tümel
B
Somut tümel
C
Soyut tikel
D
Soyut tümel
E
Somut tikel
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi analitik a priori bir önermedir?

A
Su 1 atmosfer basınçta 100 santigrat derecede kaynar.
B
Bütün anneler akrabadır.
C
Altın elektriği iletir.
D
Su 1 atmosfer basınçta 0 santigrat derecede donar.
E
Bütün metaller ısıtılınca genleşir.
Soru 3

Örnekleme ilişkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Metal, altını örnekler.
B
Sıvı, suyu örnekler.
C
Altın, bakırı örnekler.
D
Su, sıvıyı örnekler.
E
insan, Ahmet’i örnekler.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi metafizik kuramlarına göre bir durumdur?

A
Sokrates
B
Londra’nın şu anda İngiltere’nin başkenti olması
C
Ankara ili
D
Nietzsche’nin 1844’te Röcken’de doğması
E
Sokrates’in baldıran zehri içmesi
Soru 5

Bir türün varolan örnekleyenlerinin kümesine o türün ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
içlemi
B
ontolojisi
C
boylamı
D
kategorisi
E
kaplamı
Soru 6

Platon’a göre duyumsanan kategorisine ait olan şeyler gerçek olmayıp aşağıdakilerden hangisini oluştururlar?

A
A priori dünyası
B
idealar dünyasını
C
Formel dünyayı
D
Görünüş dünyasını
E
Mümkün dünyayı
Soru 7

Gerçekçi görüşe göre tümeller ________ .
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
zihnimizde varolan dilsel somut şeylerdir.
B
yoktur.
C
zihnimizde varolan dil dışı somut şeylerdir.
D
zihinden bağımsız olarak varolan dilsel soyut şeylerdir.
E
zihinden bağımsız olarak varolan dil dışı soyut şeylerdir.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Platon’un İdealar kuramı ile ilgili olarak Aristoteles’in “Üçüncü Adam Çıkarımı” ile işaret ettiği felsefi güçlüklerden birine verilen isimdir?

A
Sonsuz gerileme
B
Sonlu ilerleme
C
Pay alma
D
Sonsuz ilerleme
E
Sonlu gerileme
Soru 9

Gerçekçi tümel kuramlarına yapılan en yaygın eleştiri, “Ockhamlı’nın usturası” adı verilen ________ ilkesine aykırı olmasıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Ontolojik Dakiklik
B
Ontolojik Tutumluluk
C
Epistemolojik Dakiklik
D
Epistemolojik Tutumluluk
E
Epistemolojik Tutarlılık
Soru 10

“Ankara, İzmir ile Kayseri arasındadır.” önermesindeki “arasında” yüklemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
0-lı yüklemdir.
B
1-li yüklemdir.
C
2-li yüklemdir.
D
3-lü yüklemdir.
E
4-lü yüklemdir.
Soru 11

Benzerlik adcılığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tek temel ontolojik kategorisi nesne kategorisidir.
B
Temel ontolojik ilişkisi somut nesneler arasındaki benzerlik ilişkisidir.
C
Benzerlik kümeleri tümellerin işlevini görür.
D
Temel problemlerinden biri sezgisel olan benzerlik kümesinin biçimsel bir tanımının verilmesinde yaşanan güçlüktür.
E
Ana görevi, her bir yüklemin ve somut tekil terim olmayan öznenin gösterdiği benzerlik kümesini belirlemektir.
Soru 12

I. Temel-olmayan önermelerin temel önermelere dönüştürülmesi gerekir.
II. Bazı özne-yüklem önermelerinin salt somut nesnelerden söz eden önermelere dönüştürülememesi bir sorun teşkil eder.
III. indirgenemez önermelerin varlığı söz konusu değildir.
Yüklem adcılığı ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız III
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 13

Zihin dışı tümellere yer vermeden, tümellerin işlevini yerine getiren kavramlara yer veren kavramcı kuramlar gerçekçi kuramlara göre daha__________
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
kesindir.
B
dakiktir.
C
mutlaktır.
D
keskindir.
E
tutumludur.
Soru 14

Sıkı Adcılık Kuramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Nesneler arasında bir temel ontolojik ilişkinin işlevine sahip uygulama ilişkisini varsayar.
B
Dezavantajı, öznesi somut tekil terim olan özne-yüklem önermelerinin indirgenememesidir.
C
Kabul edilen tek temel ontolojik kategori “somut nesne” kategorisidir.
D
Doğru olan temel önermeler metafizik açıklamaya gereksinim duyarlar.
E
Temel savı, indirgenemez özne-yüklem önermelerinin bulunduğudur.
Soru 15

Adcı tümel kuramlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Tümellerin varlığını kabul etmeyen kuramlardır.
B
Tümelleri metafizik açıklayıcı olarak ele alan kuramlardır.
C
Tümellerin tartışmalı bir konu olduğunu kabul eden kuramlardır.
D
Tümelleri gerçek varlık olarak kabul eden kuramlardır.
E
Tümelleri zihnimizdeki nesneler olarak kabul eden kuramlardır.
Soru 16

Sıkı Trop Adcılığının temel kategorileri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Somut nesne ve trop
B
Nesne ve küme
C
Somut nesne, trop, küme ve doğal nesne-kümesi
D
Nesne, trop ve küme
E
Trop ve küme
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Doğal Trop Kümesi Adcılığınm temel kategorilerinden biridir?

A
Soyut nesne
B
Yapay trop kümesi
C
Adlar kümesi
D
Somut nesne
E
Tür
Soru 18

Trop-Benzerliği Kümesi Adcılığının temel ontolojik ilişkileri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A
Süreksiz trop-benzerliği ilişkileri
B
Dereceli trop-farklılığı ilişkileri
C
Mutlak trop-farklılığı ilişkileri
D
Mutlak trop-benzerliği ilişkileri
E
Dereceli trop-benzerliği ilişkileri
Soru 19

Trop Kümesi Adcılığının çeşitleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Sıkı Trop-Kümesi Adcılığı ve Trop-Benzerliği Kümesi Adcılığı
B
Trop-Benzerliği Kümesi Adcılığı ve Sıkı Trop Adcılığı
C
Doğal Trop Kümesi Adcılığı ve Trop-Benzerliği Kümesi Adcılığı
D
Doğal Trop Kümesi Adcılığı ve Sıkı Trop Adcılığı
E
Doğal Trop-Benzerliği Adcılığı ve Trop-Benzerliği Kümesi Adcılığı
Soru 20

Tekli trop türüne ________ , çoklu trop türlerine de ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla doğru şekilde tamamlar?

A
nitelik, fonksiyon
B
nitelik, nicelik
C
nitelik, bağıntı
D
nicelik, bağıntı
E
nicelik, fonksiyon
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x