Metafizik 2018-2019 Final Sınavı

Metafizik 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi yüklem adcılığı kuramına göre “Küheylan attır.” temel önermesinin doğruluğunun metafizik açıklayıcısıdır?

A
At yüklemi, Küheylan’ a uygulanır.
B
Küheylan, At yüklemini taşır.
C
Küheylan, At yüklemini örnekler.
D
Küheylan ile At yüklemi özdeştir.
E
Küheylan ile At yüklemi birbirine benzer.
Soru 2

25 sayısının bir nesne olduğunu kabul edilirse bu nesne metafizik kuramlarına göre ne tür bir nesnedir?

A
Somut tümel
B
Somut tikel
C
Soyut tümel
D
A priori tümel
E
Soyut tikel
Soru 3

I. Yinelenemez bir özelliktir.
II. Tikel bir özelliktir.
III. Yarı-somut bir özelliktir.
Troplar ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 4

Aristoteles bütün varlıkları on kategoriye ayırıp, nesne ile nesne türlerini töz diye bir kategori altında toplamış, nesnelere birincil töz nesne türlerine ikincil töz demiştir. Birincil tözler tikel, ikincil tözler ise tümeldir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi birincil tözdür?

A
Dakika
B
Hacim
C
Boy
D
Aristoteles
E
Kütle
Soru 5

Ait olduğu nesne türüne özgü her fonksiyon biçiminde en üst türden belirlenebiliri örnekleyen bir ve yalnız bir trop taşıyan somut nesne ________ dir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
tam somut
B
yalın somut
C
olumsal
D
yarı somut
E
nicel somut
Soru 6

__________ nesne zaman ve/veya uzayda yer alıp, örnekleyeni de taşıyıcısı da olmayan şey demektir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
Somut
B
Dışsal
C
Soyut
D
Gerçek
E
Taşıyıcı
Soru 7

Nitelik Troplu Demet Kuramı’ nın ana görevi, somut nesnenin, troplardan ________ ilişkisi yardımıyla nasıl oluştuğunu ortaya koymaktır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
Pay alma
B
Eleman olma
C
Uygulama
D
Biraradalık
E
Benzerlik
Soru 8

I. Örnekleyeni ve taşıyıcısı vardır.
II. Zaman ve/veya uzayda yer alır.
III. Özellik taşıyıcısıdır.
Somut nesne ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 9

Aşağıdaki görüşlerden hangisinin benimsenme nedeni şimdiciliktir?

A
Dört boyutluluk
B
Üç boyutluluk
C
Gerçekçilik
D
Trop adcılığı
E
Platonculuk
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi kitle türü adlarından biridir?

A
insan
B
Gezegen
C
Hava
D
Kitap
E
Aslan
Soru 11

Zayıf Leibniz Özdeşlik Ölçütü aşağıdaki ifadelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
x ile y’nin tüm içsel özellikleri aynı ise, x ile y özdeştir.
B
x ile y özdeştir ancak ve ancak x ile y’nin tüm özellikleri aynı ise.
C
x ile y’nin tüm özellikleri aynı ise, x ile y özdeştir.
D
x ile y özdeştir ancak ve ancak x ile y’nin tüm içkin özellikleri aynı ise.
E
x ile y’nin tüm dışsal özellikleri aynı ise, x ile y özdeştir.
Soru 12

__________ kitle hem kendisi hem de bütün parçaları aynı türden olan kitle demektir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
Maddesel
B
Fiziksel
C
Bireyleşmiş
D
Homojen
E
Heterojen
Soru 13

Lombard somut nesnelerin taşıdığı özellikleri ve ________ olmak üzere ikiye ayırır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru olarak tamamlar?

A
yalın, kompleks
B
durağan, değişimsel
C
tekil, çoğul
D
tikel, tümel
E
trop, olay
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Bennett’in olay tanımının bir sonucudur?

A
Somut nesnelerin varlığını gerektirmesi
B
Olayların trop olması
C
Olayların tikel olması
D
Somut nesnelerin nitelik değişimini gerektirmesi
E
Somut nesnelerin yer değiştirmesini gerektirmesi
Soru 15

“Varolmak, bir tikel niceleyici ile bağlı olan bir değişkenin değeri olmaktır.” ilkesi aşağıdaki çağdaş felsefecilerden hangisine aittir?

A
Ouine
B
Whitehead
C
Frege
D
Wittgenstein
E
Kim tekçi olay
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi kuramıdır?

A
Bennett’in Olay Kuramı
B
Davidson’un Olay Kuramı
C
Kim’in Olay Kuramı
D
Whitehead’in Olay Kuramı
E
Chisolm’un Olay Kuramı
Soru 17

Armstrong'un bir çözüm geliştirebilmek için ince somut nesne / kalın somut nesne ayrımına başvurduğu paradoks aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çıplak taşıyıcı paradoksu
B
Kuzgun paradoksu
C
Russell paradoksu
D
Trop paradoksu
E
Gözlük paradoksu
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi sıkı varolancı durum anlayışının kabul ettiği olgulardan biridir?

A
Süpermen’in Vezüv Yanardağı’nın en yüksek zirvesinde olması
B
Vezüv Yanardağı’nın altına dönüşmesi
C
Vezüv Yanardağı’nın Kaf Dağının ardında olması
D
Kaf Dağı'nın Vezüv Yanardağı'ndan yüksek olması
E
Vezüv Yanardağı’nın İtalya sınırlarının içerisinde olması
Soru 19

“Armstrong’a göre her olumsal doğru önerme (belki de her doğru önerme) için, onu doğru kılan dil dışı bazı şeylerin varolması gerekir.” şeklinde ifade edilen ilkeye ne ad verilir?

A
Doğru-Önerme ilkesi
B
Dil-Dışı ilkesi
C
Doğru-Kılıcı ilkesi
D
Olumsallık ilkesi
E
Olgu ilkesi
Soru 20

Bir metafizik kurama göre ________ , bu kuramın kabul ettiği somut nesneler, onların özellikleri ve her ikisinden oluşan yalın olguların tümüdür.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
metafizik yasa
B
metafizik önerme
C
gerçek dünya
D
bileşik olgu
E
metafizik aksiyom
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x