Metafizik 2018-2019 Final Ünite 5 ve 6 Sınavı

Metafizik 2018-2019 Final Ünite 5 ve 6 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi nitelik ve bağıntı troplu demet kuramında temel ontolojik kategorileri bir arada eksiksiz ve fazlasız olarak verilmiştir?

A
Nitelik trop kümeleri, bağıntı trop kümeleri
B
Nitelik tropları, bağıntı tropları, nitelik trop kümeleri
C
Nitelik tropları, bağıntı tropları
D
Nitelik tropları, bağıntı tropları, nitelik trop kümeleri, bağıntı trop kümeleri
E
Bağıntı tropları, bağıntı trop kümeleri
1 numaralı soru için açıklama 
Nitelik tropları, bağıntı tropları, nitelik trop kümeleri, bağıntı trop kümeleri.
Soru 2

Somut nesnelerin tam-somut olması ne demektir?

A
Varolduğu sürenin t anında uzayda kapladığı u gibi bir uzay bölgesinde yer alan her tropu aynı t anında taşıyor olmasıdır.
B
Bir t anında uzayda kapladığı u gibi bir uzay bölgesinde yer alan her tropu bundan sonraki her anda da taşıyor olmasıdır.
C
Bir uzay bölgesinde sadece bir somut nesnenin bulunabilmesi
D
İki somut nesnenin aynı uzay bölgesinde bulunamaması
E
Bir somut nesnenin bir süre boyunca varolması
Soru 3

Çıplak taşıyıcılı trop kuramı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Çıplak taşıyıcı, bir trop kuramı için gerekli olan tropların içsel birliğini sağlar.
B
Çıplak taşıyıcı, bir trop kuramı için gerekli olan dışsal bağımsızlığı ortadan kaldırmaktadır.
C
Çıplak taşıyıcı, somut nesneden beklediğimiz, bir şeyin değişim ve devinim içinde özdeşliğini yitirmeme özelliğini açıklar.
D
Çıplak taşıyıcının taşıdığı troplar değişirken, kendisi değişmediğinden, çıplak taşıyıcı ve onun taşıdığı troplardan oluşan somut nesnenin özdeşliğini koruduğunu söylenebilir.
E
Çıplak taşıyıcı deneyimlenemez.
3 numaralı soru için açıklama 
Çıplak taşıyıcı, bir trop kuramı için gerekli olan dışsal bağımsızlığı ortadan kaldırmaktadır.
Soru 4

Çıplak taşıyıcılı trop kuramına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Somut nesne çıplak taşıyıcı ve troplarla türetilir.
B
Çıplak taşıyıcının taşıdığı troplar onun özellikleridir ve bunun dışında özelliği yoktur.
C
Çıplak taşıyıcı troplar ve özellikler taşır.
D
Somut nesne sadece çıplak taşıyıcıdan türetilir.
E
Çıplak taşıyıcıların isimlendirilmemiş olmaları gerekir.
4 numaralı soru için açıklama 
Somut nesne çıplak taşıyıcı ve troplarla türetilir.
Soru 5

İki trop arasındaki biraradalık ilişkisinin bulunması ne anlama gelir?

A
Bu iki tropun aynı bir yalın soyut nesne tarafından taşınması demektir.
B
Bu iki tropun uzay zamanda aynı yerdeki iki somut nesnede bulunması
C
Bu iki tropun aynı bir yalın somut nesne tarafından taşınması demektir
D
Bu iki tropun aynı kişi tarafından düşünülen soyut nesnede bulunması
E
Bu iki tropun birbirlerine eşdeğer olması
5 numaralı soru için açıklama 
Bu iki tropun aynı bir yalın somut nesne tarafından taşınması demektir.
Soru 6

Simons’a göre somut nesnenin çekirdeği nelerden oluşur?

A
O somut nesnenin birbiri ile içsel biraradalık bağıntısı ile bağlanmış olan tüm özsel troplarından
B
O somut nesnenin birbiri ile benzerlik bağıntısı ile bağlanmış olan tüm özsel troplarından
C
O somut nesnenin diğer somut nesnelere ait troplarla benzerlik bağıntısıyla bağlanmış olan özsel troplarından
D
O somut nesnenin diğer somut nesnelere ait troplarla özdeşlik bağıntısıyla bağlanmış olan özsel troplarından
E
O somut nesnenin diğer somut nesnelere ait troplarla özdeşlik bağıntısıyla bağlanmış olan ilineksel troplarından
6 numaralı soru için açıklama 
O somut nesnenin birbiri ile içsel biraradalık bağıntısı ile bağlanmış olan tüm özsel troplarından.
Soru 7

Geleneksel olarak aşağıdakilerden hangisi bir insanın özsel bir niteliği sayılır?

A
İki elli olmak
B
Düşünebilmek
C
Koşabilmek
D
Kıyafet giyebilmek
E
Aşık olmak
7 numaralı soru için açıklama 
Düşünebilmek.
Soru 8

I. Somut nesne tikeldir.
II. Somut nesne tam-somut olmak zorunda değildir.
III. Somut nesne olumsal bir varlıktır.
Yukarıdakilerden hangileri somut nesnenin özelliklerindendir?

A
Yalnız I
B
II ve III
C
Yalnız III
D
Yalnız II
E
I ve III
8 numaralı soru için açıklama 
I ve III.
Soru 9

Denkel (1997) somut nesne anlayışına dayanarak troplar arası biraradalık bağıntılarını, kendi deyimiyle “yaklaşık” ve “eğretilemeli” olarak, “_________” (“saturation”) adını verdiği bir kavramla açıklamaya çalışır. Cümledeki İngilizce sözcüğün karşılığı hangisidir?

A
çözümlü
B
karmaşık
C
anlaşılır
D
kategorize
E
doygunluk
9 numaralı soru için açıklama 
Denkel (1997, s. 604-606) somut nesne anlayışına dayanarak troplar arası biraradalık bağıntılarını, kendi deyimiyle “yaklaşık” ve “eğretilemeli” olarak, “doygunluk” (“saturation”) adını verdiği bir kavramla açıklamaya çalışıyor.
Soru 10

Bir trop bileşiminin trop demeti olması ne anlama gelir?

A
Bu trop bileşiminin ortak tropu olmayan herhangi iki bileşeni arasında biraradalık ilişkisi bulunmaması
B
Bu trop bileşiminin ortak tropu olan herhangi iki bileşeni arasında biraradalık ilişkisi bulunmaması
C
Bu trop bileşiminin ortak tropu olan herhangi iki bileşeni arasındaki biraradalık ilişkisinin terssimetrik olması
D
Bu trop bileşiminin ortak tropu olmayan herhangi iki bileşeni arasında biraradalık ilişkisi bulunması
E
Bu trop bileşiminin ortak tropu olmayan herhangi iki bileşeni arasındaki biraradalık ilişkisinin ters-simetrik olması
10 numaralı soru için açıklama 
Bu trop bileşiminin ortak tropu olmayan herhangi iki bileşeni arasında biraradalık ilişkisi bulunması.
Soru 11

Her bireyin kendisi dışında herhangi bir şeyden bağımsız olarak varolabileceğini söyleyen ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bireylerin bağımlı olarak varolabilme ilkesi
B
Bireylerin bağımsız olarak varolabilme ilkesi
C
Bireylerin girişmezliği ilkesi
D
Bireylerin bağımsızlık ilkesi
E
Bireylerin bağımlılık ilkesi
11 numaralı soru için açıklama 
Bireylerin Bağımsız Olarak Varolabilme ilkesi: Her birey kendisi dışındaherhangi bir şeyden bağımsız olarak varolabilir
Soru 12

Kitle türlerini, birey türlerinden ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir ?

A
Sayılamama
B
Hesaplanamama
C
Tanımlanamama
D
Toparlanamama
E
Taşınamama
12 numaralı soru için açıklama 
Kitle türlerini insan, Gezegen gibi birey türlerinden ayıran şudur: Kitle türlerinin örnekleyenleri, bireylerin tersine, doğal olarak birbirinden ayrı değildir, bir değildir, dolayısıyla da sayılamazlar.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi çıplak taşıyıcılık ve kendiliğin ortak noktasıdır?

A
Özellik taşımaları
B
Kitle olmaları
C
Özelliksiz olmaları
D
Trop olmaları
E
Tümel olmaları
13 numaralı soru için açıklama 
Bir bireyin kimliği, o bireyin kendilik’idir: Burada “kendilik” ifadesini Ortaçağda ilk kez John Duns Scotus (1266 - 1308) tarafından ortaya konulan Latince “haecceitas” sözcücünün karşlığı olarak kullanıyoruz. Scotus’a göre kendilik, çıplak taşıyıcı (substratum)’dan farklı olarak, bireyin özelliklerinin taşıyıcısı olan özelliksiz bir taşıyıcı değil, o bireyi o yapan ve yalnızca o bireyde olan özelliksiz bir özelliktir. Bu durumda, her bireyin kendilik’i olan özellik, diğer bireylerin kendilikleri olan özelliklerden farklı olacağından, söz konusu bireyin kendiliki’nin o bireyin kimliğini oluşturduğuu söylenebilir. Örneğin bu durumda tam-benzer Küre 1 ile Küre 2’nin kendilikleri farklı olacağından bu iki küreyi birbirinden ayırabileceğiz.
Soru 14

Dört boyutlu somut nesne kuramı hangi zaman anlayışını benimser?

A
Bireycilik
B
Şimdicilik
C
Bağılcılık
D
Daimicilik
E
Dördüncü boyutçuluk
14 numaralı soru için açıklama 
Dört-boyutluluk’u benimsemenin nedeninin daimicilik olduğu söylenebilir. Nitekim somut nesnenin zamansal parçalarının kabul edilmesi, tüm zamanların ve zamanlardaki şeylerin aynı oranda gerçek olduğunu varsayar. Öte yandan Daimicilik zaman anlayışından kalkarak somut nesnelerin zamansal parçalarının toplamından oluştuğu sonucuna varılabilir. Bu ise dört-boyutlu somut nesne anlayışını benimsemek demektir
Soru 15

I. Her somut nesne, yalın somut nesnelerden, yani madde parçacıklarından oluşur.
II. Aynı bir somut nesne farklı zamanlarda farklı yalın somut nesnelerden oluşabilir.
III. Somut nesnenin hangi yalın somut nesnelerden oluştuğunun belirlenmesi zamana bağlıdır.
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
15 numaralı soru için açıklama 
Her somut nesne, yalın somut nesnelerden, yani maddeparçacıklarından oluşur. Ancak aynı bir somut nesne farklı zamanlarda farklı yalın somut nesnelerden oluşabilir. Bu nedenle somut nesnenin hangi yalın somut nesnelerden oluştuğunun belirlenmesi zamana bağlıdır.
Soru 16

Belli bir t zaman anında uzayın Ut bölgesini kaplayan homojen bir bakır kaşık bulunduğunu düşünelim. Bu bakır kaşık bir _______ iken, kaşığın bakır özelliği taşıyan maddesi Ut uzay bölgesini dolduran bir ________.
Yukarıdaki cümledeki boşluklar sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verildiği şekilde doldurulmalıdır?

A
birey, kitledir
B
kitle, bireydir
C
birey, nesnedir
D
nesne, kitledir
E
kitle, kitledir.
16 numaralı soru için açıklama 
Birey ve kitle kavramlarına baktığımızda sayılabilen nesnelerin birey, sayılamayanlaın ise kitle olarak tanımlandığını görürüz.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Somut Nesne türlerinden sayılamayan kitle türlerine örnek olarak verilemez?

A
Zeytinyağı
B
Tunç
C
Hava
D
İnsan
E
Su
17 numaralı soru için açıklama 
İnsan.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi çeşitli kuramlarda ortaya konulan bir bireyin kimliği tanımlamalarından birisi değildir?

A
Bir bireyin kimliği onu oluşturan maddedir.
B
Bir bireyin kimliği onun biçimidir.
C
Bir bireyin kimliği maddenin bir biçimini örneklemesidir.
D
Bir bireyin kimliği her zaman belli bir türü örneklese de bu örnekleyenlerin farklı kimlikleri olur.
E
Bir bireyin kimliği onun uzay zamansal konumudur.
18 numaralı soru için açıklama 
Bir bireyin kimliği her zaman belli bir türü örneklese de bu örnekleyenlerin farklı kimlikleri olur.
Soru 19

Dört boyutlu Somut Nesne kuramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Bir somut nesnenin yalnız uzaysal parçaları bulunur.
B
Diyakronik bir özdeşlik içerir.
C
Zaman nesnenin dördüncü boyutudur.
D
Şimdicilik denilen bir zaman anlayışını benimser.
E
Bir somut nesne her zaman anında aynı nesnedir.
19 numaralı soru için açıklama 
Zaman nesnenin dördüncü boyutudur.
Soru 20

Aşağıda verilen kuram-zaman anlayışı eşleşmelerinden hangisi doğrudur?

A
Dört boyutlu somut nesne- Bağılcılık
B
Dört boyutlu somut nesne-Şimdicilik
C
Üç boyutlu somut nesne-Daimicilik
D
Üç boyutlu somut nesne-Bireycilik
E
Dört boyutlu somut nesne-Daimicilik
20 numaralı soru için açıklama 
Dört boyutlu somut nesne-Daimicilik.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x