Metafizik 2018-2019 Vize Sınavı

Metafizik 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ait olma ilişkisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Altın, MetaT'e aittir.
B
Kırmızı, Renke aittir.
C
Samet, insana aittir.
D
Yer kaplayan, Renke aittir.
E
insan, Canhya aittir.
Soru 2

Aristoteles’in daha sonra “metafizik” olarak adlandırılmış notlarında “ilk felsefe” dediği etafizik anlayışı ________ araştıran bilim olarak betimlenir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
bilimsel bakımdan
B
deneysel bakımdan
C
varlık olmak bakımından
D
nitelik bakımından
E
nicelik bakımından
Soru 3

Troplar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Tam soyut tümel nesnelerdir.
B
Tam somut tikel özelliklerdir.
C
Yarı somut tikel özelliklerdir.
D
Tam somut tümel nesnelerdir.
E
Yarı somut tümel özelliklerdir.
Soru 4

Ontoloji anlamındaki metafiziğin konusu__________ dür.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
fiziksel nesne türü
B
var olan ve var olabilen şeylerin tümü
C
soyut matematiksel nesne türü
D
zihinsel nesne türü
E
canlı nesne türü
Soru 5

I. Londra’nın şu anda İngiltere’nin başkenti olması
II. Ankara ili
III. Nietzsche’nin 1844’te Röcken’de doğması
IV. Sokrates’in baldıran zehri içmesi
Aşağıdakilerden hangisi metafizik kuramlarına göre bir durumdur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
II, III ve IV
Soru 6

Platon’un görüşlerine göre İdealar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Dilsel varlıklardır.
B
Saf olmayan şeylerdir.
C
Duyumsanan kategorisine aittirler.
D
Tikeldirler.
E
Zihnimizden bağımsız olarak vardırlar.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi “metafizik kuramlarda gereğinden fazla şeylerin varlığını kabul etmeme ilkesidir?

A
Russell paradoksu
B
Cömertlik ilkesi
C
Sağduyu ilkesi
D
Ockhamlı’nın usturası
E
Fazlalık ilkesi
Soru 8

“Ankara İstanbul’dan küçüktür” önermesindeki “küçüktür” yüklemi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
O-lı yüklemdir.
B
1-li yüklemdir.
C
2’li yüklemdir.
D
3-lü yüklemdir.
E
4-lü yüklemdir.
Soru 9

Bir özne-yüklem önermesinin ________ , bu önermeyle eşdeğer olan ama bu önermenin terimlerinin gösterdiği şeyleri belirten yeni bir önermenin ortaya konulması demektir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
metafizik çelişiği
B
metafizik açıklaması
C
metafizik olumsuzu
D
metafizik karşıtı
E
metafizik olumlusu
Soru 10

“Aristoteles bütün varlıkları on kategoriye ayırıp, nesne ile nesne türlerini ________ diye bir kategoride toplamış, nesnelere ________ (örneğin Sokrates), nesne türlerine ________ (örneğin insan) demiştir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru olarak tamamlar?

A
form, birincil form, ikincil form
B
töz, birincil töz, ikincil töz
C
töz, birincil töz, ilinek
D
töz, gerçek töz, gerçek olmayan töz
E
ilinek, birincil ilinek, ikincil ilinek
Soru 11

Tümellerin zihnin dışında bulunmayıp, ancak zihnin içinde kavram olarak var olduğunu ileri süren görüş ________
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
kavramcılıktır.
B
adcılıktır.
C
sıkı adcılıktır.
D
abartılı realizmdir.
E
Ilımlı realizmdir.
Soru 12

Benzerlik adcılığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Temel ontolojik ilişkisi uygulama ilişkisidir.
B
Bu kuramın aksiyomlarına göre benzerlik ilişkisi bakışımlı değildir.
C
Bu kuramın tek temel ontolojik kategorisi nesne kategorisidir.
D
Tümellerin zihnimizden bağımsız olarak var olduğunu kabul eden bir kuramdır.
E
Temel ontolojik ilişkisi somut nesneler arasındaki benzerlik ilişkisidir.
Soru 13

Bir ________ , o yüklemin gösterdiği kavramı örnekleyen ya da taşıyan somut nesnelerin kümesidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
yüklemin işlemi
B
yüklemin kaplamı
C
yüklemin nesnesi
D
yükleme ilişkisi
E
ideası
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi bir doğal kümedir?

A
{Top, Uçurtma, Kırmızı}
B
{Siyah, Mor, Pembe}
C
{Ay, Dünya, Güneş}
D
{insanlık, Şefkat, Neşe}
E
{Nemli, Ağır, Yumuşak}
Soru 15

I. Platon’un idealar Kuramı
II. Sıkı Adcılık
III. Benzerlik Adcılığı
Yukarıdakilerden hangisi adcı tümel kuramlardandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 16

I. Sıkı Trop Adcılığı
II. Doğal Trop Kümesi Adcılığı
III. Trop-Benzerliği Kümesi Adcılığı
Yukarıdakilerden hangileri Trop Kümesi Adcılığının çeşitlerindendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 17

Trop ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Yinelenemez tikel özelliktir.
B
Yinelenebilir tikel özelliktir.
C
Yinelenemez tümel özelliktir.
D
Yinelenebilir tümel özelliktir.
E
Yinelenebilir tekil özelliktir.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi sıkı trop adcılığına göre “Bu kâğıt kalındır.” önermesinin doğruluğunun metafizik açıklayıcısıdır?

A
Bu kâğıt, kalınlık tropunu dolaylı olarak taşır.
B
Bu kâğıt, kalınlık tropunu örnekler.
C
Bu kâğıt, bu kâğıdın kalınlığı tropuna aittir.
D
Bu kâğıt, bu kâğıdın kalınlığı tropunu dolaysız olarak taşır.
E
Bu kâğıt, bu kâğıdın kalınlığı tropunu dolaylı olarak taşır.
Soru 19

Aşağıdaki önermelerden hangisinin öznesi bir nesne türüdür?

A
Fil omurgalıdır.
B
Kırmızılık bir renktir.
C
Çalıkuşunun yazarı erdemlidir.
D
Savaş ve Barış’ın yazarı insandır.
E
Kırmızı parlaktır.
Soru 20

Bu erik yeşildir. önermesinden nitelik yükleminin elenmesi ile elde edilen önerme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bu erik yeşilimsidir.
B
Bu erik yeşil gibidir.
C
Bu erik yeşil.
D
Bu eriğin yeşilliği vardır.
E
Bu erik yeşil olabilir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x