Modern Felsefe 2 2017-2018 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı

Modern Felsefe 2 2017-2018 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Fichte’nin 1790’da eseri üzerine çalıştığı ve yaşamında devrimsel değişimlere yol açan filozof kimdir?

A
Spinoza
B
Rousseau
C
Montesquieu
D
Kant
E
Hegel
Soru 2

Fichte’ye göre her bilimin temel bir ilkesi vardır ve felsefe için bu ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ussal varlık
B
Ontolojik varlık
C
Bilinçli varlık
D
Akli varlık
E
Düşünür varlık
Soru 3

Fichte’ye göre insanı bir doğa sistemi haline getiren aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öz-sakınım
B
Öz-bilinç
C
Öz-zihin
D
Öz-inanç
E
Anlama yetisi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Fichte’nin felsefi sisteminin üç temel önermesinin açılımlarından biri değildir?

A
Ben sadece kökensel bir yolda kendi varlığını koyar.
B
Zihinsel sezgisinde salt ben kendisini ileri sürer.
C
Ben’in karşısında genel olarak bir ben-olmayan vardır.
D
Ben-olmayan sınırsızdır ve ben’in içerisinde ben’e karşıt olarak konulur.
E
Ben’de bölünebilir bir Ben’e karşıt olarak bölünebilir bir ben olmayabilir.
Soru 5

Fichte’nin üç temel düşünme sisteminde ‘antitez’ aşağıdakilerden hangisine karşılık olarak görülebilir?

A
Ben-olan
B
Ben-olmayan
C
Mutlak Ben
D
Salt Ben
E
İdeal Ben
Soru 6

Fichte’nin üç temel önermesi tez, antitez, sentez şeklindeki yaklaşımı hangi filozofun diyalektik yönteminin bir açımlanışı gibidir?

A
Spinoza
B
Kant
C
Schelling
D
Schleiermacher
E
Hegel
Soru 7

“_________, tikel bir yükümlülüğün dolaysız olarak farkında olmaktır.” Fichte’nin belirli ödevimizin dolaysız bilinci olarak tanımladığı, yanılmaz ve yanılamaz olan nedir?

A
Ahlak
B
Bilinç
C
Erdem
D
Vicdan
E
Özgürlük
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Schelling’in felsefi gelişiminin dört aşama ya da dönemlerinden birisi değildir?

A
Evrensel mekanizm
B
Öznel idealizm
C
Doğa felsefesi
D
Özdeşlik felsefesi
E
Negatif ve pozitifin karşıtlığında felsefe
Soru 9

“Tarih, insan soyunun özgürleşme yolundaki gelişimidir. Tarih zorunluluk aracılığıyla özgürlüğün gerçekleşimidir.” diyen filozof kimdir?

A
Spinoza
B
Kant
C
Schelling
D
Schleiermacher
E
Hegel
Soru 10

Mutlak’ın bilinebilmesi için nesnel bir bilgi haline gelmesi gerekir. Mutlak özne kendini yok etmeden nasıl bilgi hâline gelebilir ki? İşte bu düğümü ….. çözer ve mutlak’ın biricik kanıtı olarak “ ….. mucizesi” denen şey karşımıza çıkar. ….. iki karşıt etkinliğin özdeşliğini nesnel bir biçimde dile getirmeyi başaran etkinliktir.” Schelling’in yücelttiği etkinlik nedir?

A
Yaratıcılık
B
Sanat
C
Felsefe
D
Metafizik
E
Etik
Soru 11

Hegel’in 1807’de yayınlanan en büyük ve etkili yapıtı hangisidir?

A
Tinin Fenomenolojisi
B
Mantık Bilimi
C
Özet Olarak Felsefi Bilimler Ansiklopedisi
D
Ana Çizgileriyle Hukuk Felsefesi
E
Fichte ve Schelling’in Felsefi Sistemleri Arasındaki Ayrım
Soru 12

“Felsefede biçim ve içeriğin birliğine inan, felsefe ancak kavramsal dokusu açık, net ve bağlantılı bir sistem bütünlüğü içinde varolabilir” diyen Alman idealist filozofu kimdir?

A
Fichte
B
Schiller
C
Schelling
D
Kant
E
Hegel
Soru 13

Alman idealistlerinin hemfikir oldukları felsefi anlayış nedir?

A
Mutlak tinin ereği felsefedir.
B
Her bilgi objesi zihnin ürünüdür.
C
Tin doğada diyalektik olarak vardır.
D
Evren ideanın hayat bulduğu düzlemdir.
E
Nesnel tin öznel tinin varlıksal boyutudur.
Soru 14

Hegel’in ‘mutlak’ kavramı üzerine söylenebileceklerden hangisi yanlıştır?

A
Tek evrensel gerçekliktir.
B
Kendini düşünen öznedir.
C
Nesnesi kendisi olan düşünmedir.
D
Çizgisel bir ilerleme izler.
E
Tindir, insan tininde gerçekleştirir.
Soru 15

Hegel’in diyalektik sürecinde varlık mantığının süreci tez-antitez-sentez üçlemesinin doğru karşılık sıralaması hangisidir?

A
Oluş-Varlık-Yokluk
B
Varlık-Oluş-Yokluk
C
Varlık-Yokluk-Oluş
D
Yokluk-Varlık-Oluş
E
Yokluk-Oluş-Varlık
Soru 16

Hegel’in ‘Tin Felsefesi’nde tez olan Öznel Tinin anti-tezi Nesnel Tindir ve ikisinin sentezi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Objektif Tin
B
Mutlak Tin
C
İdeal Tin
D
Bireysel Tin
E
Evrensel Tin
Soru 17

Hegel’e göre bilincin ilk temel görünümü nedir?

A
Algı nesnesi
B
Anlama yetisi
C
Duyu algısı
D
Duyu deneyimi
E
Kavrama yetisi
Soru 18

Hegel’e göre: İnsan bir …… sahip olmadığı sürece ben bilincine erişemez ve dış dünyada eriyip gider.

A
İsteğe
B
Bilince
C
Gerçekliğe
D
İdeale
E
Tine
Soru 19

Hegel Budizmin ve Hıristiyanlığın içinde bulunduğu zihin durumuna ne ad verilir?

A
İdeal bilinç
B
Öznel bilinç
C
Nesnel bilinç
D
Mutlak bilinç
E
Mutsuz bilinçlilik
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Nesnel Tinin evrelerinin ortaya koyduğu olgulardan biri değildir?

A
Aile
B
Halk
C
Devlet
D
Din
E
Yasa
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x