Modern Ortadoğu Tarihi 2017-2018 Final Sınavı

Modern Ortadoğu Tarihi 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bedeviler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Birbirlerine kan bağıyla bağlanmışlardır.
B
Bağlı oldukları devletin kontrolünde yaşamayı tercih etmişlerdir.
C
Katı geleneksel kuralları vardır.
D
Hayatlarını çöllerde göçebe olarak geçirmişlerdir.
E
Kabile, ailelerin oluşturduğu en üst siyasi yapıdır.
Soru 2

Yavuz Sultan Selim’den itibaren Osmanlı sultanlarının kutsal bölgelere duydukları saygıdan dolayı kullandıkları unvan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şürefâ-i Zeydiyye
B
Hâdimu’l-Haremeyn
C
Zevî Avn
D
Muhammedü’l Emin
E
Âl-i Berekât
Soru 3

İsrail’in Filistin direnişini yok etmenin yanı sıra Suriye’yi zayıflatmak ve Beyrut’ta kendisine yakın bir yönetim kurmak için, Londra büyükelçiliğine yapılan suikast girişimini bahane ederek Lübnan’a düzenlediği operasyon aşağıdakilerden hangisidir?

A
El Kaide Operasyonu
B
Galile Operasyonu
C
Litani Operasyonu
D
Enbar Operasyonu
E
Felluce Operasyonu
Soru 4

Yemen Cumhuriyeti’nin jeopolitiğini belirleyen en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
Önemli petrol kaynaklarına sahip olması
B
Nüfusunun çok kalabalık olması
C
Eski İngiliz müstemlekesi olması
D
Suudi Arabistan ile komşu olması
E
Dünyanın en önemli deniz geçiş yolu üzerinde bulunması
Soru 5

Uzun yıllar İngiliz işgali altında kalan Mısır bağımsızlığını kaç yılında kazanmıştır?

A
1922
B
1936
C
1952
D
1955
E
1945
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Sultan Kabûs’un 1996’da Umman Devleti’nin temel yasası olarak yayımladığı iradede yer almaz?

A
Devletin resmi dilinin Arapça olduğu
B
Adaletin, şura ve eşitliği esas aldığı
C
Yönetim şeklinin cumhuriyet olduğu
D
Devletin resmi dininin İslam olduğu
E
Yasanın kaynağının şeriat olduğu
Soru 7

Ortaçağ’da, Körfez’de radikal bir mezhep olarak ortaya çıkan Karmatilerin kendilerine merkez edindikleri yer aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bahreyn adaları
B
Hicaz bölgesi
C
Katar Yarımadası
D
Necid bölgesi
E
Karmel Dağı
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Birleşik Arap Emirlikleri’ni oluşturan emirliklerden biri değildir?

A
Dubai
B
Açman
C
Abu Dabi
D
Şarıka
E
Muhammarah
Soru 9

İngilizlerin, Bahreyn’in iç işlerine müdahale ederek 1869 yılında emiri değiştirmelerinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kuveyt - Katar arasındaki çekişmelerin artması
B
İran’ın Basra Körfezi’nde etkin olma arayışları
C
Osmanlı Devleti’nden nehir işletmeciliği imtiyazının alınmasını sağlamak
D
İngiltere’nin Hindistan’da güç kaybetmesi
E
Süveyş Kanalı’nın açılması ve Osmanlı Devleti’nin bölgede etkin olma ihtimali
Soru 10

Fas ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Denize kıyısı olmadığı için kurak bir ülkedir.
B
Kuzey Afrika'nın en batısındadır.
C
Ülke nüfusunun %55'i Araplardan oluşur.
D
Ülke topraklarının %20'si tarıma elverişlidir.
E
Nüfusun tamamına yakını müslümandır.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Mağrip Birliği'nin (Arap Mağrip Birliği'nin) üyelerinden biri değildir?

A
Moritanya
B
Mısır
C
Libya
D
Cezayir
E
Tunus
Soru 12

Afrika'nın, Nijerya'dan sonra ikinci en kalabalık ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sudan
B
Libya
C
Fas
D
Mısır
E
Cezayir
Soru 13

İran’da yaşanan Pehleviler Dönemi hangi yıllar arasını kapsar?

A
1917-1925
B
1918-1930
C
1926 - 1979
D
1930 - 1941
E
1950 - 1980
Soru 14

Petrol ihtiyacının yaklaşık %80’ini Ortadoğu petrolünden sağlayan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
ABD
B
Çin
C
İngiltere
D
Fransa
E
Japonya
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi İran coğrafyasında yaşayan Türk topluluklarından biri değildir?

A
Türkmenler
B
Azerbaycan Türkleri
C
Memluk Türkleri
D
Halaçlar
E
Kaşkay Türkleri
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi 1910’lardan 1970’lerin başına kadar petrol endüstrisinin hemen hemen tamamını kontrol altında tutan, “Yedi Kız Kardeşler” olarak adlandırılan şirketlerden biri değildir?

A
Anglo-Persian Company
B
Mobil Oil
C
British Petrolioum
D
Royal Dutch Shell
E
Standart Oil of New Jersey
Soru 17

Dünyanın en önemli petrol tüketicisi olmasına rağmen 1997 yılı verilerine göre, ABD’de bulunan petrol rezervi yüzde kaçtır?

A
1,3
B
1,9
C
2,5
D
2,9
E
3,3
Soru 18

1960 yılında kurulan Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı’nın kısaltması aşağıdakilerden hangisidir?

A
OECD
B
OAPEC
C
ARAMCO
D
OPEC
E
OPET
Soru 19

İran'da kurulan Tudeh Partisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
İngiltere tarafından desteklenmiştir.
B
İran'da yaşanan gelişmelerde etkisiz kalmıştır.
C
Sovyet destekli olarak kurulan solcu bir partidir.
D
İran İslam Devrimi'nin gerçekleşmesinde başrol oynamıştır.
E
Ülkedeki düzeni koruduğu için halk tarafından hep sevilmiştir.
Soru 20

Birleşmiş Milletlerin, 2006 yılında Mahmud Ahmedinejad Dönemi’nde İran’a karşı yaptırım kararları almasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
İran’ın atom bombası denemeleri yapması
B
iran-lrak Savaşı’nın durdurulamaması
C
İran’ın, İsrail’i tehdit etmesi
D
İran’ın nükleer programını ilan etmesi
E
İran tarafından dünya piyasalarına aşırı gaz arz edilmesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x