Modern Ortadoğu Tarihi 2017-2018 Vize Sınavı

Modern Ortadoğu Tarihi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi geniş anlamda Ortadoğu kavramının içinde yer alan ülkelerden biridir?

A
Batı Sahra
B
Fas
C
Moritanya
D
Cibuti
E
Senegal
Soru 2

Suudi Arabistan’dan sonra dünyanın ikinci büyük petrol rezervine sahip olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Irak
B
Suriye
C
İran
D
Cezayir
E
Lübnan
Soru 3

I. Dünya Savaşı sonunda Fransızların muhalefetine rağmen Emir Faysal’ın Paris Barış Konferansı’na katılmasını sağlayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mark Sykes
B
Allanby
C
Wiezmann
D
Mustafa Kemal
E
Lavvrence
Soru 4

“Ortadoğu” ifadesini gerçekte bir kavram olarak ilk kullanan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Arnold Toynby
B
Valentin Chirol
C
T. E. Lavvrence
D
Alfred Mahan
E
Winston Churchill
Soru 5

Osmanlı Devleti’nin, Ortadoğu’da ve Kuzey Afrika’da tesis ettiği barışın bozulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fransızların Mısır’ı işgal etmesi
B
Fransızların Tunus’u işgal etmesi
C
Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi
D
Osmanlı-Alman yakınlaşması
E
İtalyanların Libya’yı işgal etmesi
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Irak’ta yaşayan gruplardan biri değildir?

A
Süryaniler
B
Sabiiler
C
Dürzîler
D
Asurîler
E
Türkmenler
Soru 7

En eski semavî din aşağıdakilerden hangisidir?

A
İslamiyet
B
Hristiyanlık
C
Zeydilik
D
Şiilik
E
Musevilik
Soru 8

Irak’taki İngiliz mandasını resmileştiren olay aşağıdakilerden hangisidir?

A
1917 Bağdat’ın işgali
B
1919 Paris Anlaşması
C
1920 San Remo Konferansı
D
1920 Percy Cox’un Irak’a gelişi
E
1921 Kahire Toplantısı
Soru 9

Çöllerdeki vahalarda yerleşik hayat süren gruplara ne ad verilir?

A
Yezidî
B
Hazarî
C
Muhacir
D
Haricî
E
Bedevî
Soru 10

Bugünkü Ürdün’ün kurucusu olan hanedan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vehhabiler
B
Haşimiler
C
Suudiler
D
Mervaniler
E
Seyyidler
Soru 11

Yemen’deki Zeydileri diğer Şii guruplardan farklı kılan özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yedinci imamdan sonrasını kabul etmemeleri
B
Hz. Ali’nin hilafetini reddetmeleri
C
Osmanlı yönetimine karşı durmaları
D
Dördüncü imamdan sonra imametin Zeyd’e geçtiğini iddia etmeleri
E
imamiye Şiasını benimsemeleri
Soru 12

Yemen’in jeopolitiğini artıran, ana karadan 354 km uzaklıkta ve Arap Denizi’nde yer alan ada aşağıdakilerden hangisidir?

A
Babu’l-Mendep
B
Perim Adası
C
Sukatra Adası
D
Kamran Adası
E
Haniş Adası
Soru 13

Arap ülkeleri arasında Suriye’nin politik tercihlerini farklı kılan faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A
Baas Patisinin varlığı
B
İran ile yakın temas kurabilmesi
C
İsrail’e coğrafi yakınlığı
D
Rusya ile olan yakınlığı
E
Sünni nüfusun çoğunlukta olması
Soru 14

Yemen’deki Yahudilerin “Sihirli Halı Operasyonu” ile göç ettirildikleri ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Irak
B
İsrail
C
Filistin
D
Cezayir
E
Tunus
Soru 15

BM’nin, Filistin konusundaki 242 sayılı kararının dayandığı prensip aşağıdakilerden hangisidir?

A
Filistin’in taksimi
B
iki devletli toplum
C
Bağımsız Filistin Devleti’nin kurulması
D
Toprak karşılığı barış
E
Bağımsız İsrail Devleti’nin kurulması
Soru 16

İskenderun’u özerk bir bölge olarak Suriye’nin mandasına bırakan anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
1921 Türk-Fransız Anlaşması
B
1918 Mondros Mütarekesi
C
1926 Türk-ingiliz Dostluk Anlaşması
D
1923 İstanbul Anlaşması
E
1919 Paris Anlaşması
Soru 17

1976-1980 yılları arasında Lübnan’ı işgal eden Ortadoğu ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Irak
B
Ürdün
C
Filistin
D
Suriye
E
İsrail
Soru 18

1920 yılında Suriye’de kurulan Fransız manda yönetimi hangi yıl sona ermiştir?

A
1925
B
1928
C
1930
D
1940
E
1946
Soru 19

Merkezi Arabistan’da yer alan, başlarda Suudilerin müttefiki iken daha sonra en büyük siyasi rakibi olan ve onları Riyad’dan çıkaran güç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vehhabiler
B
Marunîler
C
Mısırlılar
D
Şiiler
E
Reşidiler
Soru 20

Standart Oil of California Amerikan şirketi, Suudi Arabistan’dan petrol arama imtiyazını kaç yılında almıştır?

A
1933
B
1936
C
1938
D
1955
E
1960
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x