Modern Ortadoğu Tarihi 2018-2019 Üç Ders Sınavı

Modern Ortadoğu Tarihi 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

1982’de Lübnan’ı işgal ederek Filistinli direnişçileri (FKÖ) ülkeden çıkarmayı başaran İsrail’in Güney Lübnan’da İran etkisinde doğmasına neden olduğu örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

A
Falanjistler
B
Hamas
C
Şii Emel
D
Halkın Mücahiteri
E
Şii Hizbullah
Soru 2

2010 yılı itibari ile Tunus’ta başlayıp Mısır, Libya, Yemen ve Suriye’yi de etkileyen halk hareketi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Arab-i müstaribe
B
Milliyetçilik
C
Arap baharı
D
Arab-i bâide
E
Arab-i bakiye
Soru 3

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra yapılan düzenlemelerde Osmanlı Devleti’nin Irak ismini verdiği bölgeyi oluşturan vilayetler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Kuveyt - Basra - Amid
B
Musul - Erbil - Katar
C
Bağdat - Basra - Musul
D
Bağdat - Beyrut - Erbil
E
Amid - Musul - Bağdat
Soru 4

Suudilerin 1818’den önceki yurtları aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şammar
B
Necid
C
Basra
D
Dir’iyye
E
Riyad
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Mağrip Birliği'nin (Arap Mağrip Birliği'nin) üyelerinden biri değildir?

A
Moritanya
B
Mısır
C
Libya
D
Cezayir
E
Tunus
Soru 6

Fas ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Nüfusun tamamına yakını müslümandır.
B
Kuzey Afrika'nın en batısındadır.
C
Ülke nüfusunun %55'i Araplardan oluşur.
D
Ülke topraklarının %20'si tarıma elverişlidir.
E
Denize kıyısı olmadığı için kurak bir ülkedir.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Sultan Kabûs’un 1996’da Umman Devleti’nin temel yasası olarak yayımladığı iradede yer almaz?

A
Devletin resmi dilinin Arapça olduğu
B
Yönetim şeklinin cumhuriyet olduğu
C
Devletin resmi dininin İslam olduğu
D
Yasanın kaynağının şeriat olduğu
E
Adaletin, şura ve eşitliği esas aldığı
Soru 8

Ortaçağ’da, Körfez’de radikal bir mezhep olarak ortaya çıkan Karmatilerin kendilerine merkez edindikleri yer aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hicaz bölgesi
B
Necid bölgesi
C
Karmel Dağı
D
Katar Yarımadası
E
Bahreyn adaları
Soru 9

Afrika'nın, Nijerya'dan sonra ikinci en kalabalık ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sudan
B
Libya
C
Fas
D
Mısır
E
Cezayir
Soru 10

18 yüzyıl başlarında Bahreyn’de yaşayan ve İran’ın baskısından bıkan Utûb kabilesinin yerleşmek için Osmanlı Devleti’nden izin istediği bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kuveyt
B
Bahreyn
C
Suudi Arabistan
D
Katar
E
Umman
Soru 11

İngilizlerin, Bahreyn’in iç işlerine müdahale ederek 1869 yılında emiri değiştirmelerinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
İngiltere’nin Hindistan’da güç kaybetmesi
B
Osmanlı Devleti’nin Süveyş Kanalı aracılığıyla bölgedeki etkinliğini artırma ihtimalinin olması
C
Osmanlı Devleti’nden nehir işletmeciliği imtiyazının alınmak istenmesi
D
İran’ın Basra Körfezi’nde etkin olmaya çalışması
E
Kuveyt ve Katar arasındaki çekişmelerin artması
Soru 12

1958 yılında Mısır ile Suriye’nin birleşmesiyle aşağıdakilerden hangisi oluşmuştur?

A
Mağrip Birliği Örgütü
B
Körfez işbirliği Teşkilatı
C
İslam işbirliği Teşkilatı
D
Arap Birliği Örgütü
E
Birleşik Arap Cumhuriyeti
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi 1910’lardan 1970’lerin başına kadar petrol endüstrisinin hemen hemen tamamını kontrol altında tutan, “Yedi Kız Kardeşler” olarak adlandırılan şirketlerden biri değildir?

A
Anglo-Persian Company
B
Mobil Oil
C
British Petrolioum
D
Royal Dutch Shell
E
Standart Oil of New Jersey
Soru 14

İran’da %51’lik oran ile en büyük etnik kitleyi oluşturan grup aşağıdakilerden hangisidir?

A
Farslar
B
Türkler
C
İran Kürtleri
D
Yahudiler
E
Halaçlar
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi İran coğrafyasında yaşayan Türk topluluklarından biri değildir?

A
Kaşkay Türkleri
B
Halaçlar
C
Memluk Türkleri
D
Azerbaycan Türkleri
E
Türkmenler
Soru 16

1960 yılında kurulan Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı’nın kısaltması aşağıdakilerden hangisidir?

A
OECD
B
OAPEC
C
ARAMCO
D
OPEC
E
OPET
Soru 17

Petrol ihtiyacının yaklaşık %80’ini Ortadoğu petrolünden sağlayan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fransa
B
İngiltere
C
ABD
D
Japonya
E
Çin
Soru 18

İran’da yaşanan Pehleviler Dönemi hangi yıllar arasını kapsar?

A
1917-1925
B
1918-1930
C
1926 - 1979
D
1930 - 1941
E
1950 - 1980
Soru 19

1854 yılında petrol talebinin büyük ölçüde artmasına neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gaz lambasının icadı
B
Buharlı gemilerin icadı
C
Sokak lambalarının kullanılmaya başlanması
D
Demiryollarının çoğalması
E
Otomobillerin artması
Soru 20

Birleşmiş Milletlerin, 2006 yılında Mahmud Ahmedinejad Dönemi’nde İran’a karşı yaptırım kararları almasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
İran’ın, İsrail’i tehdit etmesi
B
İran’ın nükleer programını ilan etmesi
C
iran-lrak Savaşı’nın durdurulamaması
D
İran tarafından dünya piyasalarına aşırı gaz arz edilmesi
E
İran’ın atom bombası denemeleri yapması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x