Modern Sosyoloji Tarihi 2018-2019 Vize Sınavı

Modern Sosyoloji Tarihi 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi T. Parsons’a göre A tipi kalıp değişkenlerden biridir?

A
Duygusal yansızlık
B
Evrensellik
C
Bireysel yönelim
D
Yaygınlık
E
Belirlilik
Soru 2

T. Parsons’un kalıp değişkenler şeması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Toplumların bütünleşme ve denge düzeyi ölçülebilir.
B
Şemada yer alan değerler ancak değer yönelimli eylemler için geçerlidir.
C
Modern toplumların değer sistemi A tipi kalıp değişkenlere uyar.
D
Geleneksel toplumların değer sistemi B tipi kalıp değişkenlere uyar.
E
Toplumsal değişme B tipi kalıp değişkenlerden A tipi kalıp değişkenlere doğru gerçekleşir.
Soru 3

T. Parsons’a göre kişilik sistemi aşağıdaki işlevsel zorunluluklardan hangisini yerine getirir?

A
Toplumsallaşma
B
Adaptasyon
C
Bütünleşme
D
Gizil kalıp koruma
E
Amaca ulaşma
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi T. Parsons’a göre B tipi kalıp değişkenlerden biri değildir?

A
Evrensellik
B
Performans
C
Duygusal yansızlık
D
Kolektif yönelim
E
Belirlilik
Soru 5

Parsons aşağıdaki eserlerinden hangisinde Durkheim, Marshall, Pareto ve Weber gibi düşünürlerden etkilenmiş ve bu kuramcıların düşüncelerini sentezleyerek tek bir kuramda bütünleştirmeye çalışmıştır?

A
Hapishanenin Doğuşu
B
Gelecek Uzun Sürer
C
Toplumsal Eylemin Yapısı
D
John Levvis’e Cevap
E
Yaban Düşünce
Soru 6

N. Luhmann biyolojideki autopoiesis (kendi kendini üretme) kavramından etkilenmiş ve toplumu kendi kendini üreten ve organize eden bir sistem olarak görmüştür. Ona göre sosyal sistemler kendi kendilerini üreten ve kendine referanslı sistemlerdir. Kendine referanslı sistemlerin üç bileşeni vardır.
Aşağıdakilerden hangisinde bu üç bileşen bir arada verilmiştir?

A
Farklılıklar / Kapsamlar / Değişimler
B
Kurallar / Yapılar / Süreçler
C
Dengeler / işlevler / Birlikler
D
Yapılar / Zıtlıklar / Hedefler
E
Normlar / Süreçler / Birlikler
Soru 7

R. Merton, bir sosyal olgunun olumlu işlevlerinin mi bozuk işlevlerinin mi daha ağır bastığı sorusunu yanıtlayabilmek için aşağıdaki kavramlardan hangisini geliştirmiştir?

A
Evrensellik
B
Yöntemli şüphecilik
C
Disfonksiyonellik
D
Net denge
E
Uzlaşma
Soru 8

Merton'a göre uzaktan öğretim sisteminin, örgün eğitim sisteminin dışında kalan bireylere eğitim sağlaması ve meslek kazandırmayı amaçlaması bu kurumun hangi işlevini yansıtır?

A
Araçsal işlevini
B
Gizli işlevini
C
Açık işlevini
D
Amaçsal işlevini
E
Bozuk işlevini
Soru 9

R. Merton’a göre kültürel hedeflerin benimsendiği, ancak bu hedeflere ulaşmak için toplum tarafından meşru gösterilen kurumsallaşmış araçların benimsenmediai. reddedildiği adaptasyon tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uyum sağlama
B
Vazgeçme
C
Kuralcı olma
D
Yenilik getirme
E
Başkaldırma
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi R. Dahrendorf'a göre postkapitalist toplumda çatışmanın temelidir?

A
Otorite
B
Vasıf
C
Sermaye
D
Eğitim
E
Mülkiyet
Soru 11

C. Wright Mills’e göre iktidar seçkinlerinin geldiği üç önemli kurum aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?

A
Üniversiteler, Federal hükümet, Aydınlar
B
Büyük şirketler, Ordu, Sivil toplum kuruluşları
C
Büyük şirketler, Ordu, Federal hükümet
D
Aydınlar, Meslek örgütleri, Sivil toplum kuruluşları
E
Ordu, Büyük şirketler, Aydınlar
Soru 12

Postkapitalist olarak adlandırdığı toplumda çatışmanın üretim araçlarına sahip olanlar ile olmayanlar arasında değil, otorite konumunda olanlarla ona tabi olanlar arasında ortaya çıktığını savunan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
L. Löventhal
B
W. Benjamin
C
H. Marcuse
D
E. Fromm
E
R. Dahrendorf
Soru 13

Toplumsal sorunlardan uzak ve sosyolojik imgelemden yoksun olduğunu düşündüğü ve “Grand Teori” olarak adlandırdığı büyük boy kuramları, özellikle de bu gelenekte yer alan Parsons’ın Sosyal Sistem çalışmasını katı bir şekilde eleştiren sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
H. Blumer
B
E. Husserl
C
L. Coser
D
R. Dahrendorf
E
C. W. Mills
Soru 14

L. A. Coser toplumsal çatışmayı analiz ederken en cok aşağıdaki genel yaklaşımların hangisinden etkilenmiştir?

A
Kari Marx’ın toplumsal sınıflarla ilgili kuramsal yaklaşımından
B
T. Parsons’un statik denge modeli ile ilgili yaklaşımından
C
R. Merton’un Orta boy kuramlarla ilgili yaklaşımından
D
Max Weber’in anlayıcı sosyoloji ile ilgili yaklaşımından
E
George Simmel’in çatışmayı bir sosyalleşme biçimi olarak gören yaklaşımından
Soru 15

Bireyin, diğer insanların kendisine karşı davranışlarına, tepkilerine ve tavırlarına bağlı olarak oluşturduğu kendi imgesine ne ad verilir?

A
Sisteme uyum
B
Ayna benlik
C
Gizli işlev
D
Kişisel eylem
E
Karizmatik otorite
Soru 16

G. H. Mead’e göre, benliğin toplumsal gelişiminin dayandığı ikili süreç aşağıdakilerden hangisidir?

A
İlerleme-Gerileme
B
Hazırlık-Oyun
C
Uzlaşma-Yorumlama
D
İşbölümü-Dayanışma
E
Bilinç-Bilinçaltı
Soru 17

W.I. Thomas'a göre toplumsal etkileşim ile oluşan nesnel sonuçların birey tarafından öznel olarak değerlendirilmesine ne ad verilir?

A
Semboller bütünü
B
Durum tanımlaması
C
Kişisel eylem
D
Sisteme uyum
E
Antipatik bakış
Soru 18

1969 yılında yayınlanan Sembolik Etkileşimcilik: Perspektif ve Yöntem adlı kitabı ile sembolik etkileşimcilik kavramını ilk kez kullanan isim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Herbert Blumer
B
Ralf Dahrendorf
C
George Herbert Mead
D
C. H. Cooley
E
W. I. Thomas
Soru 19

Toplumsal yaşamın temellerini oluşturan etkileşimin en önemli iki öğesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sistem ve uyum
B
Sembol ve anlam
C
Yapı ve üretim
D
Sınıf ve mücadele
E
Düzen ve işlev
Soru 20

İki ya da daha fazla teoriyi kapsayan geniş bakış açısına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A
Metateori
B
Mikroteori
C
Moleküler
D
Metafizik
E
Metastas
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x