Moders Felsefe 1 2015-2016 Final Sınavı

Moders Felsefe 1 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Johannes Althusius’un benimsediği siyasi görüş ya da modellerden biri değildir?

A
Egemenliğin halk adına tek bir yöneticiye devri
B
Halk egemenliği düşüncesi
C
Parlamenter sistem
D
Federal devlet modeli
E
Egemenliğin bölünemezliği düşüncesi
Soru 2

Grotius’a göre devlet aşağıdakilerden hangisi üzerine temellendirilmiştir?

A
Vahiy inanışı
B
Tanrının gücü
C
Kral
D
Güç
E
insan doğası
Soru 3

Erasmus’un övgüye değer bulduğu delilik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rahiplerin deliliği
B
Gerçek akıl yoksunluğu ile beliren biyolojik delilik
C
imanın yalınlığı ile özdeş olan delilik
D
Pür akıl yoluyla beliren delilik
E
Özünde aşk bulunan delilik
Soru 4

Descartes’e göre bir kavramın zihindeki diğer idelerden ayırt edilmesi aşağıdakilerden hangisini verir?

A
Seçiklik
B
Açıklık
C
Kesinlik
D
Bilgi
E
Sınırlılık
Soru 5

Doğadaki bilinmezlikleri sistematik bir biçimde sıralı, güvenilir adımlarla çözümleyebilmek için doğanın yapısına uygun gelen, bilinçle seçilmiş, oluşturulmuş bir yöntemin olması gerektiğini ve sağlam bir yöntem olmadıkça bilimsel çalışmaların yavaş ve rastlantısal olmaya mahkûm olacağını ifade eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nicolaus Cusanus
B
Galileo Galilei
C
Bernardo Telesio
D
Pico della Mirándola
E
Francis Bacon
Soru 6

Kepler’in üçüncü gezegen yasası aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru biçimde ifade edilmiştir?

A
Güneş sistemi içindeki yörüngelerin tayininde yalın geometrik oranlar bulunur.
B
Gezegenlerin dönüş zamanının karesi gezegenin güneşten ortalama uzaklığının küpüyle orantılıdır.
C
Her gezegen güneş çevresinde çizdiği yörüngede eş zamanda eş uzunluğu geride bırakır.
D
Güneş evrenin merkezidir ve dünya onun etrafında döner.
E
Gezegenlerin yörüngeleri eliptiktir.
Soru 7

Leibniz’e göre aşağıdakilerden hangisi olumsaldır?

A
Eşkenar dörtgenin bir dörtgen olması
B
Dörtgenin dörtkenarı olan bir şekil olması
C
A-olanın A-olmayan olamaması
D
Tüm bekârların evlenmemiş kişiler olması
E
Köpeklerin havlaması
Soru 8

Ethika isimli eserinde bütünlüklü bir evren sistemi inşa etmeye girişen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Locke
B
Descartes
C
Bruno
D
Spinoza
E
Condillac
Soru 9

Spinoza’ya göre insanın hayatta kalma çabasının zihin ve bedene göndermede bulunduğu durumlarda ortaya çıkan appetitein bilinçli hale gelmesi aşağıdakilerden hangisini doğurur?

A
Deneyim
B
Bilgi
C
istenç
D
Arzu
E
Algı
Soru 10

Locke’a göre, paralel çizgiler arasında bulunan eşit tabanlı iki üçgen eşittir önermesi aşağıdaki hangi tür uyuşmaya örnektir ?

A
Özdeşlik uyuşması
B
Bağıntı uyuşması
C
Başkalık uyuşması
D
Gerçek varoluş uyuşması
E
Birlikte varoluş uyuşması
Soru 11

Descartes’e göre eğer felsefe ulu bir ağaca benzetilecek olursa bu ağacın gövdesi aşağıdakilerden hangisi olurdu?

A
Felsefe
B
Fizik
C
Etik
D
Metafizik
E
Epistemoloji
Soru 12

Nasıl birleştirilirlerse birleştirilsinler kendi başlarına var olmaları olası olmayan, cisimlere bağımlı olan veya onların etkileri olarak düşünülen ideleri Locke, aşağıdaki hangi başlık adı altında toplamıştır?

A
Kip
B
Töz
C
inak
D
Dezire
E
Ruh
Soru 13

Hume’a göre aşağıdakilerden hangisi deneyimin bize nesneler arasında var olduğunu gösterdiği ilişki türlerinden biri değildir?

A
Yakınlık
B
Eksiltme ve birleştirme
C
Ardardalık
D
Zamanda öncelik
E
Sürekli birliktelik
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Thomas Reid’ın bahsettiği olumsal gerçekliklerin ilk ilkeleri arasında yer alanlardan biridir?

A
Seçik olarak anımsadığım şeyler gerçekten olmuşlardır.
B
insanın engelleme gücünde olmadığı şey için kınanmamalıdır.
C
Var olmaya başlayan her şeyin bir nedeni olmalıdır.
D
Her olayın bir nedeni vardır.
E
Duyularımız aracılığıyla algıladığımız niteliklerin öznesi bedendir.
Soru 15

Berkeley’e göre doğa yasalarının varlığının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Duyum ve algılama
B
Cisimler ve objeler
C
insan aklı
D
Dışsal zihin
E
Töz
Soru 16

Hume’a göre bir binada bir daireden söz edildiğinde öteki daireleri de anlama ya da araştırma düşüncesine sürüklenilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Neden-etki bağı
B
Duyum-algı ilişkisi
C
Benzerlik çağrışımı
D
Zamanda ve uzayda bitişiklik çağrışımı
E
Bütünleştirme eğilimi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Aydınlanma Dönemi’nin ansiklopedist düşünürlerinden biridir?

A
Helvetius
B
Rousseau
C
Diderot
D
Voltaire
E
Cabanis
Soru 18

Montesquieu’nun saydığı yönetim biçimleri aşağıdakilerden hangisinde bir arada ve doğru olarak verilmiştir?

A
Cumhuriyetçi-Monarşik-Despotik
B
Anayasal-Monarşik-Aristokratik
C
Cumhuriyetçi-Monarşik-Aristokratik
D
Oligarşik-Monarşik-Aristokratik
E
Oligarşik-Monarşik-Despotik
Soru 19

Maddi olmayan bir tözsel varlık olarak ruh kavramını gereksiz bir varsayım olarak gören düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bayie
B
Condillac
C
Voltaire
D
Leibniz
E
Spinoza
Soru 20

Ahlakın en temel ilkesi Kamu iyiliği en yüksek yasadır biçiminde dile getiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cabanis
B
Petrarca
C
Bayie
D
Helvetius
E
Montesquieu
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x