Muhasebe Yazılımları 2015-2016 Final Sınavı

Muhasebe Yazılımları 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangileri web tabanlı yazılımları elde etmek için kullanılan yöntemlerdendir?

A
ETA-LOGO
B
On-Premise/On-Demand
C
Sanallaştırma/Bulut Bilişim
D
laaS/PaaS
E
XBRL/XML
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin üretimle ilgili amaçlarından biridir?

A
Strateji geliştirme
B
Pazar ve tüketici araştırmaları
C
Teknolojik yatırım
D
Ar-Ge
E
Reklam
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi ERP sürecinin tamamlanmasındaki en önemli etkendir?

A
Yazılım sistemine erişim kanallarının güçlü olması
B
Ek modüllerin destek sağlaması
C
Üst yönetimin sisteme olan inancının tam olması
D
Sistem seçiminin doğru yapılması
E
Planlanan hedeflere ulaşılmasını sağlaması
Soru 4

Gerçek maliyet, spesifik maliyet olarak da adlandırılan stok değerleme maliyet yöntemine ne ad verilir?

A
Ortalama maliyet yöntemi
B
Fİ FO yöntemi
C
LİFO yöntemi
D
Normal amortisman yöntemi
E
Fiili maliyet yöntemi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi tedarik zincirinin yapısını oluşturan stokla ilgili alınacak kararlardan biri değildir?

A
Üretimin yapılacağı zaman
B
Sipariş edilecek stok miktarı
C
Minimum stok düzeyi
D
Sipariş verilecek hammadde miktarı
E
Siparişin verileceği zaman
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi internet tabanlı TZY’nin yararlarından biri değildir?

A
işletmelerin uluslararası pazarlara açılabilme imkânı sağlaması
B
Ortaya çıkan problemler hakkında müşterilerle anında temas kurması
C
Üretimi kolaylaştırma imkânı sağlaması
D
Sipariş veren işletmelerin kendi durumlarını kontrol edebilmeleri
E
Anlık depolama için rezervasyon yapabilmesi
Soru 7

Bir nesnenin karmaşık üç boyutlu tasarımının yapılmasını sağlayan bağımsız tasarım sistemine ne ad verilir?

A
PDM
B
CAD
C
SCEM
D
CRM
E
MES
Soru 8

Bir işletmenin yapması gereken faaliyetlerin tümünü kendi bünyesinde gerçekleştirmeyip; asıl faaliyet alanı dışındaki faaliyetleri, bu konudaki uzmanlaşmış olan işletmelere bırakmasına ne ad verilir?

A
Satın alma
B
Stok yönetimi
C
Envanter yönetimi
D
Tedarik zinciri
E
Dış kaynak kullanımı
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, internetten yapılan satışların artmasının nedenlerinden biri değildir?

A
Fiyatların düşük olması
B
Kolay olması
C
Çeşitliliğin fazla olması
D
Kişiselleştirilmiş olması
E
Sınırlı bilgi sunması
Soru 10

Genellikle ilgisiz olarak görülen çok büyük hacimlerdeki verilerden anlamlı örnekleri ya da bilgileri seçip ayıran süreçleri destekleyen CRM’de yararlanılan teknolojik yazılım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Veri tabanı yönetimi
B
Veri ambarı
C
E-posta
D
Veri madenciliği
E
Karar destek sistemleri
Soru 11

İlişkisel pazarlamayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Müşteri hizmetleri üzerinde az durulur.
B
Tüm müşteriler üzerinde eşdeğer biçimde odaklanır.
C
Müşteriye adanmışlık sınırlıdır.
D
Kalite öncelikli olarak üretim elemanlarının işidir.
E
Sürekli müşteri ilişkisi vardır.
Soru 12

Ürün ve hizmet stratejilerinin farklı tüketici gruplarına göre ayarlanabilmesi ve daha az kârlı olan tüketicileri daha kârlı tüketicilere dönüştürmeye ne ad verilir?

A
Tüketici sıçratma
B
Müşteri geliştirme
C
Müşteri elde tutma
D
ilişkisel pazarlama
E
Müşteri kazanma
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi, çalışanların mesai karşılığı elde ettiği gelirler kapsamında yer alır?

A
Harcırah
B
Fazla mesai
C
Vergi iadesi
D
ikramiye
E
Kıdem tazminatı
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi İK modülünde karşılaşılan sorunlardan biridir?

A
Hızlı bir raporlama sürecinin olması
B
Sistematik iş akışı oluşturması
C
Raporlama ve analiz olanağı yaratması
D
Nasıl çalışacağı ile ilgili uyarlama hataları yapılması
E
Birimler arası bütünleşmeyi sağlaması
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi performans değerleme alt modülünün faydalarından biri değildir?

A
işgören hedeflerinin gerçekleşme oranını belirlemek
B
Ücretlerdeki vergi dilimini hesaplamak
C
işletmedeki fonksiyonel bölüm/mevki için ayrı ayrı dönemsel hedefler belirlemek
D
Değerlendirmelere göre personel için öngörülen ücret artışını saptamak
E
Performans değerleme sürecini kısa sürede ve objektif olarak yapmak
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi, insan kaynakları modülünün en üst basamağında yer almaktadır?

A
Stratejik planlama
B
Yönetsel kontrol
C
Günlük işlemler
D
Operasyonel planlama
E
Taktik planlama
Soru 17

Belirli bir dönem içinde işletmenin sağladığı mali kaynakları ve bunların kullanış yerlerini göstermek suretiyle işletmenin söz konusu dönemdeki mali işlemlerini özetleyen tablo aşağıdakilerden hangisidir?

A
Net parasal pozisyon kâr/zarar tablosu
B
Fon akım tablosu
C
Nakit akış tablosu
D
Kâr/zarar tablosu
E
Satışların maliyeti tablosu
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi, finans alt modülünden elde edilmektedir?

A
Fiili yükleme miktarı
B
Maliyet merkezleri
C
Gider dağılımları
D
Genel gider bilgileri
E
Teminat raporları
Soru 19

Üretim maliyetini etkileyen unsurların üretime katılma paylarının saptanarak, üretilen mamullere yansıtıldığı alt modül aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yönetim muhasebesi
B
Üretim planlama
C
Maliyet muhasebesi
D
Malzeme yönetimi
E
Genel muhasebe
Soru 20

İşletmenin banka fişleri aşağıdaki hangi alt modülde yer almaktadır?

A
Finans
B
Satın alma yönetimi
C
Maliyet muhasebesi
D
Satış yönetimi
E
Genel muhasebe
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x